27/11/2021

Ντοκουμέντο: Είχε ζητηθεί η Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στις [email protected]!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσιευση:

Από το Νοέμβριο του 2019!

Του Μπάμπη Παπασπύρου

Παρατίθεται κατωτέρω η επιστολή της 4 Νοε. 2019, της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), της οποίας είχα την τιμή να είμαι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας μέχρι τον Ιαν. 2020… 

Η επιστολή αφορά στην Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών [email protected]

belharra

belharra1

Θέμα : Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών [email protected]

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την υπογραφή της δήλωσης προθέσεως (Letter of Intent) για την προμήθεια των γαλλικών φρεγατών τύπου [email protected], καθώς και των εν εξελίξει συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για τη συμμετοχή της χώρας μας στο εν λόγω Πρόγραμμα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής.
Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), ως συλλογικός φορέας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, έχει εκφράσει και δηλώσει κατ’ επανάληψη την εθνική αναγκαιότητα για την ενεργό συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ. Η συμμετοχή πρέπει να εξασφαλίζεται από το αρχικό στάδιο σύναψης των σχετικών συμφωνιών, ώστε οι αμυντικές βιομηχανίες να αναλάβουν ουσιαστικό έργο παραγωγής και υποστήριξης που θα διασφαλίσει, αφενός την επιδιωκόμενη για την χώρα ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών, και αφετέρου θα συμβάλει στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.
Η πρόθεση ένταξης της χώρας μας στην τελική φάση ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία σηματοδοτήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 με την επίσημη έναρξη της ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας του συγκεκριμένου τύπου, θα μπορούσε να σημάνει και την ένταξη της χώρας μας ως «Εταίρου» στο πρόγραμμα παραγωγής των φρεγατών. Αυτή είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την χώρα μας να συμμετάσχει ουσιαστικά στο Πρόγραμμα, διεκδικώντας πέραν της ευρείας εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής και την ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα (global supply chain) των φρεγατών αυτών.

belharra2

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την ανάληψη υποκατασκευαστικού έργου από ελληνικές εταιρίες, σε συνεργασία με κύριους γαλλικούς οίκους. Έτσι, οι ελληνικές εταιρίες εκτός από την κατασκευή και προμήθεια των υποσυστημάτων για τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, θα αποτελέσουν στη συνέχεια πιστοποιημένους προμηθευτές των συστημάτων αυτών σε μελλοντικά προγράμματα προμήθειας των φρεγατών από τρίτες χώρες. Η πρακτική αυτή αποτελεί την πλέον σύγχρονη τάση σε διεθνή αμυντικά προγράμματα προμηθειών με επιτυχή αποτελέσματα για τις οικονομίες των συμμετεχουσών χωρών.
Τα μέλη της Ένωσής μας, αλλά και γενικότερα οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, με την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε προγράμματα συμπαραγωγής ή ως μέλη κοινοπραξιών, έχουν αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητα και δυνατότητά τους να σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και ολοκληρώνουν σύνθετα αμυντικά προϊόντα. Πέρα από τις ναυπηγικές εργασίες που αφορούν περίπου στο 25% του ύψους του προγράμματος, οι τεχνολογικές περιοχές εμπλοκής της εγχώριας βιομηχανίας μπορεί να είναι σύνθετα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά συστήματα/ υποσυστήματα για Ηλεκτροοπτικά, Radars, Combat Management Systems, Missile electronics, καλωδιώσεις, μεταλλουργικές κατασκευές, επιμέρους οπλικά συστήματα, τορπίλες, πυρομαχικά, συστήματα τηλεπικοινωνιών, ανάπτυξη λογισμικού κτλ, με τα υψηλότερα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας.
Η υλοποίηση των ανωτέρω είναι καθόλα ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 3 του ν.3978/2011, το οποίο προβλέπει την εγκαθίδρυση και διατήρηση σε βάθος χρόνου εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε υλικό και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, εγκαίρως και κάτω από όλες τις περιστάσεις.
Παράλληλα, ικανοποιείται πλήρως ο αντικειμενικός σκοπός της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), η οποία τονίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας πρέπει να διατηρούν σε υψηλή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα τα οπλικά τους συστήματα. Αυτό θα επιτευχθεί με ισχυρή εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή στην κατασκευή, τη συντήρηση και την υποστήριξη των οπλικών συστημάτων ειδικά σε κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς, ώστε να εξασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Με βάση τα ανωτέρω, θα διασφαλισθεί και η ασφάλεια εφοδιασμού και η ασφάλεια πληροφοριών (Security of Supply, Security of Information) του προγράμματος των φρεγατών και ειδικά των τεχνολογικά σύνθετων και επιχειρησιακά κρίσιμων οπλικών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης μάχης, αναβαθμίζοντας την μελλοντική διαθεσιμότητα και επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.
Η ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού των φρεγατών [email protected], με συμμετοχή σε προγράμματα προμήθειας τρίτων χωρών, θα αποφέρει στην εθνική οικονομία τα παρακάτω μακροχρόνια σημαντικά οφέλη:
belharra3

Ενίσχυση των εξαγωγών και του ΑΕΠ της χώρας μέσω της συμμετοχής στις πωλήσεις και την υποστήριξη των φρεγατών για όλους τους χρήστες τρίτων χωρών και καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Αύξηση των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων σε νέες κρίσιμες βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές, όπως και η διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της εξειδίκευσης σε προϊόντα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου.
Η διασφάλιση των προαναφερθέντων οφελών για την άμυνα, την ασφάλεια και την οικονομία της χώρας, καθώς και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, η ΕΕΛΕΑΑ αιτείται στο ΥΠΕΘΑ να εντάξει στις συζητήσεις του με την Γαλλική πλευρά την απαίτηση για μεγιστοποίηση της εγχώριας συμμετοχής στο πρόγραμμα και της ενσωμάτωσής της στην εφοδιαστική αλυσίδα των φρεγατών, μέσω της υποβολής Ολοκληρωμένης Πρότασης από την Γαλλική πλευρά. Η πρόταση αυτή πρέπει, κατ’ ελάχιστον να καλύπτει τα κατωτέρω:
(1) Περιγραφή περιοχών βιομηχανικής συνεργασίας / συμπαραγωγής, σε κρίσιμα συστήματα/υποσυστήματα όπως θα καθοριστούν από το Π.Ν. στο πλαίσιο της Ασφάλειας Εφοδιασμού.
(2) Μελέτη για εγκαθίδρυση δυνατοτήτων Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Follow On Support – FOS).
(3) Δυνατότητα διάθεσης σχετικής άδειας εκμετάλλευσης (license) για την ανάληψη της εν συνεχεία υποστήριξης από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα παρακαλούσαμε να δεχτείτε την πραγματοποίηση συνάντησης με εκπροσώπους της ΕΕΛΕΑΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι ανωτέρω θέσεις και απόψεις.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Βερονικιάτης

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έτοιμη η Ελλάδα να παραχωρήσει στη Λιβύη την υφαλοκρηπίδα της Γαύδου!

Χαμένη υπόθεση η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας - Λιβύης

Επιτέλους! Επιστρέφουν στην πατρίδα τα οστά επτά ηρώων από την Κύπρο

Επειτα από 47 χρόνια επιστρέφουν επιτέλους σήμερα στην πατρίδα τα οστά επτά αγνοούμενων Ελλήνων...

Αποκαλυπτήρια για το made in Greece τεθωρακισμένο όχημα «Οπλίτης»

Το τακτικό τροχοφόρο (4x4) τεθωρακισμένο Hoplite (Οπλίτης) παρουσιάστηκε ενώπιον του διευθυντή και στελεχών της...

Στο Σουφλί και δεύτερο τμήμα Καταδρομέων για να ελέγξει τη λαθρομετανάστευση από Βουλγαρία

Μετά το τμήμα των Ειδικών Δυνάμεων που βρίσκεται στο Σουφλί εδώ και μήνες, έρχεται...

Ούτε 10, ούτε 6 ναυτικά μίλια… Πάνω από τα κεφάλια μας πετούν τα τουρκικά μαχητικά!

Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, για να μην χρησιμοποιήσουμε την άλλη αγοραία έκφραση, γράφουν...

Τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι στον Έβρο; Τα τρία σενάρια

Μέσα σε έναν χρόνο αποψίλωσαν ένα δάσος 30 στρεμμάτων μπροστά από το φυλάκιο στις Καστανιές

Rafale με… κομμένα φτερά – Εκτός των συμβάσεων η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας 

Οι πρόσφατες συναντήσεις στην Αθήνα, μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα...

Μπαράζ υπερπτήσεων από τους Τούρκους σε Παναγιά και Οινούσσες

Συνεχίζουν να τραβούν το σχοινί οι Τούρκοι παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο! Όπως έγινε γνωστό...

Ημέρα Εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου

Σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2021 θα εορταστεί με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα (και σύμφωνα με...

Washington Examiner: Η Τουρκία δημιουργεί «στρατό του Ισλάμ» στην Αφρική και τον εξοπλίζει με Drones

Στις αρχές Νοεμβρίου, οι αρχές της Σομαλίας στο διεθνές αεροδρόμιο του Μογκαντίσου κατέσχεσαν έξι...

Η «απόβαση» των ελικοπτέρων Blackhawks στην Αλεξανδρούπολη

Τα πρώτα τέσσερα αμερικανικά ελικόπτερα Blackhawks έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη και αναμένονται στη συνέχεια τέσσερα...

6 μίλια από την Κρήτη τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί το Nautical Geo!

Το σκηνικό του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνει η Άγκυρα με το ερευνητικό πλοίο Nautical Geo, εκ...

Με τον πιλότο που σώθηκε από την πτώση του F-16 μίλησε ο Παναγιωτόπουλος

Ο πιλότος του μαχητικού F-16 Block 52+ της Πολεμικής Αεροπορίας πρόλαβε και εκτοξεύτηκε από...

Sargsyan Gurgen: Το λιοντάρι της Αρμενίας που ανατινάχθηκε πάνω στους Αζέρους εισβολείς

Μία επική ιστορία ηρωισμού εκτυλίχθηκε κατά την πρόσφατη άνανδρη επίθεση του αζερικού στρατού κατά...

Αναβαθμισμένη φέτος η Γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων

Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας και...

Νέο… μοντέλο επικίνδυνων ασκήσεων στο Αιγαίο από την Τουρκία – Αδύναμη και αναποτελεσματική η ελληνική αντίδραση

Άσκηση SAR μέσα στο FIR Αθηνών, που μπλόκαρε για έναν μήνα το αεροδρόμιο της Σκύρου και διεθνείς αεροδιαδρόμους του ICAO πάνω από το Αιγαίο!

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η ιατροδικαστική εξέταση «έδειξε» την αιτία θανάτου του 13χρονου Φώτη στις Σέρρες

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία της Αμφίπολης...

Ο καρκίνος λύγισε την γυναίκα του δολοφονημένου Μανώλη Καντάρη! Τον είχαν σφάξει Αφγανοί για μια κάμερα στο κέντρο της Αθήνας!

Όλα είχαν γίνει τον Μάϊο του 2011 και ενώ πήγαινε στο μαιευτήριο την γυναίκα του για να γεννήσει!

Ξεσπά η θεία του 13χρονου Φώτη που πέθανε στον ύπνο του: «Δεν είχε κορωνοϊό το παιδί»

Βαρύ πένθος ένα μαύρο σύννεφο με αναπάντητα γιατί έχει...

Η φωτογραφία με την Άννα Μαρία Βέλλη κακοποιημένη από σύντροφό της!

«Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των...

Παυλόπουλος – Ρέβη: Ώρα για… διαζύγιο στο πρωινό του Open

Τι συμβαίνει τελικά με το πρωινό δίδυμο Ακης Παυλόπουλος-...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ