Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022

Ντοκουμέντο: Είχε ζητηθεί η Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στις [email protected]!

Από το Νοέμβριο του 2019!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Του Μπάμπη Παπασπύρου

Παρατίθεται κατωτέρω η επιστολή της 4 Νοε. 2019, της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), της οποίας είχα την τιμή να είμαι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας μέχρι τον Ιαν. 2020… 

Η επιστολή αφορά στην Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών [email protected]

Θέμα : Συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας στο Πρόγραμμα των Φρεγατών [email protected]

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με την υπογραφή της δήλωσης προθέσεως (Letter of Intent) για την προμήθεια των γαλλικών φρεγατών τύπου [email protected], καθώς και των εν εξελίξει συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για τη συμμετοχή της χώρας μας στο εν λόγω Πρόγραμμα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής.
Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας & Άμυνας (EEΛEAA), ως συλλογικός φορέας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, έχει εκφράσει και δηλώσει κατ’ επανάληψη την εθνική αναγκαιότητα για την ενεργό συμμετοχή της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας σε εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ. Η συμμετοχή πρέπει να εξασφαλίζεται από το αρχικό στάδιο σύναψης των σχετικών συμφωνιών, ώστε οι αμυντικές βιομηχανίες να αναλάβουν ουσιαστικό έργο παραγωγής και υποστήριξης που θα διασφαλίσει, αφενός την επιδιωκόμενη για την χώρα ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών, και αφετέρου θα συμβάλει στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.
Η πρόθεση ένταξης της χώρας μας στην τελική φάση ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία σηματοδοτήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 με την επίσημη έναρξη της ναυπήγησης της πρώτης φρεγάτας του συγκεκριμένου τύπου, θα μπορούσε να σημάνει και την ένταξη της χώρας μας ως «Εταίρου» στο πρόγραμμα παραγωγής των φρεγατών. Αυτή είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την χώρα μας να συμμετάσχει ουσιαστικά στο Πρόγραμμα, διεκδικώντας πέραν της ευρείας εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής και την ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα (global supply chain) των φρεγατών αυτών.

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την ανάληψη υποκατασκευαστικού έργου από ελληνικές εταιρίες, σε συνεργασία με κύριους γαλλικούς οίκους. Έτσι, οι ελληνικές εταιρίες εκτός από την κατασκευή και προμήθεια των υποσυστημάτων για τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, θα αποτελέσουν στη συνέχεια πιστοποιημένους προμηθευτές των συστημάτων αυτών σε μελλοντικά προγράμματα προμήθειας των φρεγατών από τρίτες χώρες. Η πρακτική αυτή αποτελεί την πλέον σύγχρονη τάση σε διεθνή αμυντικά προγράμματα προμηθειών με επιτυχή αποτελέσματα για τις οικονομίες των συμμετεχουσών χωρών.
Τα μέλη της Ένωσής μας, αλλά και γενικότερα οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, με την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε προγράμματα συμπαραγωγής ή ως μέλη κοινοπραξιών, έχουν αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητα και δυνατότητά τους να σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και ολοκληρώνουν σύνθετα αμυντικά προϊόντα. Πέρα από τις ναυπηγικές εργασίες που αφορούν περίπου στο 25% του ύψους του προγράμματος, οι τεχνολογικές περιοχές εμπλοκής της εγχώριας βιομηχανίας μπορεί να είναι σύνθετα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά συστήματα/ υποσυστήματα για Ηλεκτροοπτικά, Radars, Combat Management Systems, Missile electronics, καλωδιώσεις, μεταλλουργικές κατασκευές, επιμέρους οπλικά συστήματα, τορπίλες, πυρομαχικά, συστήματα τηλεπικοινωνιών, ανάπτυξη λογισμικού κτλ, με τα υψηλότερα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας.
Η υλοποίηση των ανωτέρω είναι καθόλα ευθυγραμμισμένη με το άρθρο 3 του ν.3978/2011, το οποίο προβλέπει την εγκαθίδρυση και διατήρηση σε βάθος χρόνου εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε υλικό και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, εγκαίρως και κάτω από όλες τις περιστάσεις.
Παράλληλα, ικανοποιείται πλήρως ο αντικειμενικός σκοπός της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), η οποία τονίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας πρέπει να διατηρούν σε υψηλή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα τα οπλικά τους συστήματα. Αυτό θα επιτευχθεί με ισχυρή εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή στην κατασκευή, τη συντήρηση και την υποστήριξη των οπλικών συστημάτων ειδικά σε κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς, ώστε να εξασφαλίζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Με βάση τα ανωτέρω, θα διασφαλισθεί και η ασφάλεια εφοδιασμού και η ασφάλεια πληροφοριών (Security of Supply, Security of Information) του προγράμματος των φρεγατών και ειδικά των τεχνολογικά σύνθετων και επιχειρησιακά κρίσιμων οπλικών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης μάχης, αναβαθμίζοντας την μελλοντική διαθεσιμότητα και επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.
Η ένταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού των φρεγατών [email protected], με συμμετοχή σε προγράμματα προμήθειας τρίτων χωρών, θα αποφέρει στην εθνική οικονομία τα παρακάτω μακροχρόνια σημαντικά οφέλη:

Δημοφιλείς Ειδήσεις  «Βρισκόμαστε σε τροχιά πολέμου με την Τουρκία»! - «Σάλπισμα» μάχης από επίτιμο Α/ΓΕΣ

Ενίσχυση των εξαγωγών και του ΑΕΠ της χώρας μέσω της συμμετοχής στις πωλήσεις και την υποστήριξη των φρεγατών για όλους τους χρήστες τρίτων χωρών και καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Αύξηση των θέσεων εργασίας και των επενδύσεων σε νέες κρίσιμες βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές, όπως και η διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μέσω της εξειδίκευσης σε προϊόντα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου.
Η διασφάλιση των προαναφερθέντων οφελών για την άμυνα, την ασφάλεια και την οικονομία της χώρας, καθώς και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, η ΕΕΛΕΑΑ αιτείται στο ΥΠΕΘΑ να εντάξει στις συζητήσεις του με την Γαλλική πλευρά την απαίτηση για μεγιστοποίηση της εγχώριας συμμετοχής στο πρόγραμμα και της ενσωμάτωσής της στην εφοδιαστική αλυσίδα των φρεγατών, μέσω της υποβολής Ολοκληρωμένης Πρότασης από την Γαλλική πλευρά. Η πρόταση αυτή πρέπει, κατ’ ελάχιστον να καλύπτει τα κατωτέρω:
(1) Περιγραφή περιοχών βιομηχανικής συνεργασίας / συμπαραγωγής, σε κρίσιμα συστήματα/υποσυστήματα όπως θα καθοριστούν από το Π.Ν. στο πλαίσιο της Ασφάλειας Εφοδιασμού.
(2) Μελέτη για εγκαθίδρυση δυνατοτήτων Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Follow On Support – FOS).
(3) Δυνατότητα διάθεσης σχετικής άδειας εκμετάλλευσης (license) για την ανάληψη της εν συνεχεία υποστήριξης από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα παρακαλούσαμε να δεχτείτε την πραγματοποίηση συνάντησης με εκπροσώπους της ΕΕΛΕΑΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι ανωτέρω θέσεις και απόψεις.

Δημοφιλείς Ειδήσεις  «Βρισκόμαστε σε τροχιά πολέμου με την Τουρκία»! - «Σάλπισμα» μάχης από επίτιμο Α/ΓΕΣ

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Βερονικιάτης

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Βρισκόμαστε σε τροχιά πολέμου με την Τουρκία»! – «Σάλπισμα» μάχης από επίτιμο Α/ΓΕΣ

«Έξω από τα δόντια» μίλησε ο επίτιμος Α/ΓΕΣ Κωνσταντίνος Γκίνης, ο οποίος προειδοποίησε ότι...

Αποκαλυπτήρια μνημείου πεσόντων στο Δ’ Σώμα Στρατού

Η τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου πεσόντων του Δ' Σώματος Στρατού «Θράκη» πραγματοποιήθηκε, χθες, Παρασκευή 25...

Αμερικανικά drones στη Λάρισα

Αμερικανικά μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναπτύχθηκαν από τις 12 Νοεμβρίου στην αεροπορική βάση στην...

Με οπλισμένα μαχητικά, παραβιάσεις και υπερπτήσεις στο Αιγαίο από την Τουρκία!

Τον χαβά της συνεχίζει η Άγκυρα που την Πέμπτη έστειλε 18 αεροσκάφη στο ανατολικό...

Οδικός χάρτης για το αύριο του Ελληνικού Πυροβολικού!

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που συνεχίζεται για ένατο μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής...

«Όποιος κάνει το μοιραίο λάθος ‘να έρθει’…»: Το μήνυμα «φωτιά» του Στρατηγού Φλώρου

«Το υψηλό ηθικό, ο επαγγελματισμός, το πείσμα, η αταλάντευτη θέληση αλλά κυρίως η ισχύς...

Εκπτωτοι οι Γερμανοί για τα Leopard 2HEL και τα PzH-2000GR!

Ενώ η διεθνής διαιτησία, στην οποία προσέφυγε η Krauss Maffei Wegmann (KMW) για τη...

Εβρος: Επιστολή-καμπανάκι των ΕΠΟΠ

Χιλιάδες επαγγελματίες οπλίτες που υπηρετούν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν πλέον την έντονη ανησυχία...

Κατασκοπεία εις βάρος της Ελλάδας από Τούρκο αστυνομικό της πρεσβείας!

Ένας αξιωματικός - σύνδεσμος της αστυνομίας τοποθετημένος στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα διεξήγαγε μυστική...

Ναυτική «ασπίδα» απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο υψώνουν Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και...

Μια νέα σημαντική ναυτική συμμαχία «χτίζεται» στη Μεσόγειο, με τους υπουργούς Άμυνας της Ελλάδας,...

Οι Τούρκοι αλώνισαν ξανά στο Αιγαίο με 113 παραβιάσεις

Μέρα μπαίνει μέρα βγαίνει με την Τουρκία να μην σταματά να προκαλεί ελπίζοντας (;)...

Νέα τουρκική υπερπτήση βραδιάτικα πάνω από την Αστακίδα Κάσου

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο...

Καθησυχαστικός ο Φλώρος: Αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι, σε λίγες ημέρες θα φέρουμε τους...

Για έναν χρόνο ακόμα επεκτείνεται η παραμονή της ελληνικής δύναμης που στελεχώνει την πυροβολαρχία...

Η Ισπανία έχει στείλει Patriot για να προστατεύσει την Τουρκία!

Οι περισσότεροι έλληνες αλλά και ευρωπαίοι δεν το γνώριζαν. Το έμαθαν έπειτα από την...

Προεκλογικά συνθήματα, ή Τουρκικός Στρατηγικός Σχεδιασμός;

​Η θεμελιώδης γεωστρατηγική αντίληψη της Άγκυρας εντοπίζεται στην κλασική γεωπολιτική, όπως έχει αποτυπώσει ο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Έχει χρέος 407.866 ευρώ σε κάρτες

Προνομιούχοι και «πλέμπα». Αυτή είναι η διάκριση που υπάρχει...

Κολωνός: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 60χρονος που είχε βίντεο και φωτογραφίεςτης 12χρονης

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, της υποχρέωσης εμφάνισης σε αστυνομικό...

NEWSROOM