6-7-2020

Τεράστια διαγραφή οφειλής σε δανειολήπτη από το Ειρηνοδικείου Ιλίου

Το Ειρηνοδικείο Ιλίου σε συνολικές οφειλές δανειολήπτη 161.497,80 ευρώ, αποφάσισε τη διαγραφή συνολικά 157.537,80 ευρώ, στη διαδικασία Υπερχρεωμένων  φυσικών προσώπων.

Πιο αναλυτικά, με την υπ΄ αριθμ. 119/20 απόφαση στη διαδικασία Υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ρυθμίστηκαν  καταναλωτικά προϊόντα δανειολήπτη σε πέντε πιστωτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν οφειλές συνολικά 161.497,80 ευρώ, εκ των οποίων το Δικαστήριο διέγραψε συνολικά 157.537,80 ευρώ, ρυθμίζοντας ποσό ίσο με 3.960 ευρώ σε διάστημα τριών ετών με μηνιαία δόση 74,44 ευρώ.

Ο οφειλέτης υπήρξε εγγυητής σε δάνεια ύψους 114.360,75 ευρώ τρίτου φιλικού προσώπου.

Έτσι το Δικαστήριο έκρινε ότι:

«Η χορήγηση εγγύησης στην….σύμβαση επιχειρηματικού δανείου δεν προσδίδει εμπορική ιδιότητα και κατ΄ επέκταση πτωχευτική ικανότητα στον αιτούντα διότι δεν προκύπτει από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της διαδικασίας ότι παρείχε εγγύηση κατ΄ επάγγελμα, επ΄ αμοιβή ή άλλο όφελος εκμεταλλευόμενος την πίστη του και την οικονομική του ευρωστία, αντιθέτως προκύπτει ότι είχε ζημία από την χορήγηση της παραπάνω εγγύησης, καθόσον εγγυήθηκε για ποσό μέχρι 60.000 ευρώ και λόγω μη αποπληρωμής της οφειλής από τον πρωτοφειλέτη ενέχεται για χρέος άνω των 100.000 ευρώ».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελένη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου
Σάββας Καλεντερίδης
Σάββας Καλεντερίδης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ