Σάββατο 15/5/2021

Μια ακόμη προσθήκη στις e-υπηρεσίες: Ο ψηφιακός δικαστικός επιμελητής – Πως θα λειτουργεί

Η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε τρέχει τις εξελίξεις, με όλο και καινούργιες υπηρεσίες να προστίθενται στο ηλεκτρονικό… μενού διακυβέρνησης. Η νεότερη εξ αυτών, ο ψηφιακός δικαστικός επιμελητής, τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η ψηφιακή επίδοση κλήσεων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα είναι πια η… νέα κανονικότητα, όπως προβλέπει ο  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.

Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, είναι σε διαδικασία δημιουργίας.

Η διάταξη

1. Επίδοση εγγράφου είναι δυνατόν να διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτό δικαστικό επιμελητή

2. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται συντελεσμένη μόνο εφόσον επιστραφεί στον διενεργούντα την επίδοση δικαστικό επιμελητή, ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής του εγγράφου, η οποία φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή… Η επίδοση θεωρείται ανυπόστατη αν η ηλεκτρονική απόδειξη δεν περιέλθει στον διενεργούντα την επίδοση μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την αποστολή. Συνέπεια του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης είναι η αυτοδίκαιη διενέργειά της με φυσικό τρόπο επίδοσης

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός αυτού, που επιθυμεί να αποστέλλει ή να λαμβάνει έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα υποχρεούται να δηλώσει μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση στην κεντρική βάση μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας

4. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, με παραλήπτη το Δημόσιο, πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών, κατάστημα ηλεκτρονικού χρήματος ή ασφαλιστική εταιρεία διενεργείται στην εκάστοτε αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστημα της περιφέρειας, όπου κατά το χρόνο επίδοσης έχει την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα του ο αποστολέας.

 5 . Η επίδοση στον αντίκλητο πληρεξούσιο δικηγόρο, μπορεί να γίνεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχεται σε δικόγραφο

6 . Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής επίδοσης οι δικονομικές προθεσμίες παρατείνονται κατά μία (1) ημέρα.

Πως θα πληρώνονται

Με το άρθρο 367 του νέου νομοσχεδίου προστίθεται διάταξη που προβλέπει:

«Άρθρο 367 – Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις:

Στο άρθρο 122Α του π.δ. 503/1985 (Α’ 85) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τις επιδόσεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται όπως και η αμοιβή της επίδοσης της παρ. 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔ..».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ