ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Τι ψήφισαν (σε εσωτερική ψηφοφορία) οι δικαστές για τις αλλαγές στους Κώδικες

Τι ψήφισαν (σε εσωτερική ψηφοφορία) οι δικαστές για τις αλλαγές στους Κώδικες

Τις επικείμενες αλλαγές στους νέους Κώδικες έθεσαν σε ψηφοφορία οι δικαστές και εισαγγελείς της χώρας , σε εσωτερική ψηφοφορία που έγινε στη μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η ψηφοφορία έγινε μετά την συνάντηση με τον με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την εκπεφρασμένη βούλησή του για ανασύσταση των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

Το Δ.Σ. της Ένωσης θα προτείνει δύο μέλη της ως εκπροσώπους της στις δύο επιτροπές και ως εκ τούτου αποφασίστηκε με εσωτερική ψηφοφορία να καταλήξουν στις θέσεις που «θα υποστηρίξουμε και θα δεσμεύουν τους εκπροσώπους μας στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (όσες έλαβαν τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους)».

Όπως μάλιστα αναφέρει η ΕΔΕ «είναι κατανοητό ότι επιστημονικές θέσεις δεν μπορούν εύκολα να διατυπωθούν μονολεκτικά με ένα ΝΑΙ ή ένα ΌΧΙ, όπως επιτάσσει ένα σύστημα ψηφοφορίας. Δεν μπόρεσαν επίσης να διατυπωθούν επιφυλάξεις ή προϋποθέσεις που έθεσαν συνάδελφοι  κατά την επιλογή μιας απάντησης (π.χ. ικανοποιητική αύξηση οργανικών θέσεων Δικαστών και Εισαγγελέων ως αναγκαίου όρου για τον καθορισμό της νέας υλικής αρμοδιότητας του Εφετείου). Η πλήρης ανάπτυξη όλων των επιστημονικών απόψεων, οι προβληματισμοί επί ορισμένων διατάξεων των Κωδίκων θα διατυπωθούν στο τριήμερο συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η Ε.Δ.Ε.  από 6 έως 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα».

Τι ψήφισαν

Πρακτικό Διαλογής Ψήφων μελών ΔΣ για τις κοινές θέσεις της ΕΔΕ για τους Ποινικούς Κώδικες

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

1.Επαναφορά πλαισίου ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης στα 5-20 έτη

 • Θετικές ψήφοι (8) : Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Φούκας, Στενιώτη, Βεργώνης,
 • Αρνητικές ψήφοι (7): Χριστ. Σεβαστίδης , Παπαρη, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος, Ερμίδου, Σαλάτας, Νάστας
 1. Αναστολή όλων των διατάξεων που προβλέπουν ως κύρια ποινή την προσφορά κοινωφελούς εργασίας (άρθρα 50, 55 κλπ. ΠΚ) έως το χρόνο καθορισμού των δημοσίων υπηρεσιών και δευτερευόντως των Ο.Τ.Α., όπου θα πραγματοποιείται πραγματικά κοινωφελής εργασία (π.χ. καθαριότητα δημοσίων νοσοκομείων, ιδρυμάτων κλπ.) και καθορισμού επίσης των ελεγκτικών μηχανισμών εκτέλεσης της ποινής.
 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Λυμπερόπουλος, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος,

3.Μετατροπή της ποινής κοινωφελούς εργασίας  σε χρηματική  για το μεταβατικό στάδιο.

 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Λυμπερόπουλος, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος,

4.Μετατροπή της ποινής στέρησης της ελευθερίας μέχρι 5 έτη σε χρηματική

 • Θετικές ψήφοι (6) : Κομπολίτης, Στενιώτη, Λυμπερόπουλος, Βουλγαρίδης, Μαυρίδης, Γκαρά,
 • Αρνητικές ψήφοι (9): Βεργώνης, Παπαρη, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος, Ερμίδου Σαλάτας, Νάστας, Φούκας,

5.Σύνθετος τρόπος υπολογισμού της χρηματικής ποινής : επαναφορά του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού και επιβολής της χρηματικής ποινής να διευκρινιστεί με ειδική διάταξη η σχέση χρηματικών ποινών του ΠΚ και των ειδικών ποινικών νόμων.

 • Θετικές ψήφοι (12) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας,

6.Άρθρο 84 παρ.1 : Να επανέλθει η διατύπωση : «..Το Δικαστήριο κρίνει…»

 • Θετικές ψήφοι (13) : Βεργώνης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (2): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης

7.Άρθρο 84 παρ.2α : Να διευκρινιστεί κατά το περιεχόμενο και να καθιερωθεί δυνητική αναγνώριση του από το Δικαστήριο

 • Θετικές ψήφοι (15) : Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Βεργώνης, Στενιώτη, Βουλγαρίδης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος, Ερμίδου, Κομπολίτης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):
 1. Άρθρο 84 παρ.3 : Να καταργηθεί ως ελαφρυντική περίπτωση η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορούμενου
 • Θετικές ψήφοι (13) : Παπαρη, Χριστ. Σεβαστίδης, Λυμπερόπουλος, Ερμίδου, Σαλάτας, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (2): Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος,

9.Η μη εύλογη διάρκεια της δίκης να λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 79)

 • Θετικές ψήφοι (8) : Χριστ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Βουλγαρίδης, Παπαρη, Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Νάστας, Χαρ. Σεβαστίδης
 • Αρνητικές ψήφοι (7): Κομπολίτης, Βεργώνης, Μαυρίδης, Γκαρά, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη,

10.Κατάργηση πρόβλεψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 79 παρ.7)

 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Φούκας, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος

11.Κατάργηση διπλής μείωσης με αναγνώριση ελαφρυντικών (άρθρο 85)

 • Θετικές ψήφοι (13) : Χριστ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Βουλγαρίδης, Κομπολίτης, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (2): Χαρ. Σεβαστίδης, Νάστας,

12.Μείωση ορίου ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας

 • Αρνητικές ψήφοι (2): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης
 • Θετικές ψήφοι (συνολικά 13) :

στα 21 : Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος,   Μαυρίδης, Γκαρά,  Νάστας,  Μποροδήμος (7)

στα 23: Ερμίδου, Κομπολίτης, Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Φούκας, Στενιώτη (7)

Σημείωση: ο κ. Κομπολίτης ψήφισε θετικά και τα δύο όρια ηλικίας. Ως θέση της ΕΔΕ προκρίνεται η μείωση του ορίου ηλικίας από τα 25 έτη που είναι σήμερα , τουλάχιστον στα 23 έτη

13.Αύξηση ορίων για την υφ’ όρον απόλυση (3/5 στα πλημμελήματα και 4/5 στα κακουργήματα) με ταυτόχρονο περιορισμό του ευεργετικού υπολογισμού ημερών εργασίας σε ποσοστό μικρότερο του 100% που προβλέπεται σήμερα.

 • Θετικές ψήφοι (15) : Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Στενιώτη, Βεργώνης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):
 1. Διευκρίνηση της σειράς με την οποία θα εξετάζονται οι θεσμοί των άρθρων 99, 100 και 104Α ΠΚ. Η διατύπωση του άρθρου 104Α ΠΚ δίνει την εντύπωση ότι η αναστολή του άρθρου 100 ΠΚ προηγείται από την μετατροπή του άρθρου 104Α ΠΚ, ενώ το αντίθετο φαίνεται να προκύπτει από τις σκέψεις της Αιτιολογικής Έκθεσης του ΠΚ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την Αιτιολογική Έκθεση φαίνεται ορθότερη.
 • Θετικές ψήφοι (15) :Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

15.Κατάργηση της πρόβλεψης διαζευκτικά της ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών στην ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (άρθρο  299 παρ. 1 ΠΚ).

 • Θετικές ψήφοι (11) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Σαλάτας, Βουλγαρίδης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (4): Βεργώνης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος

 16.Τροποποίηση  του άρθρου 374 ΠΚ, ώστε να επανέλθει η προηγούμενη ρύθμιση (κακουργηματικής μορφής πράξη η κλοπή ή ληστεία κατ’ επάγγελμα ή η κλοπή που τελέσθηκε από 2 ή περισσότερους).

 • Θετικές ψήφοι (15) : Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

17.Επαναφορά ως κακούργημα της κατ’ επάγγελμα και συνήθεια τέλεσης των αδικημάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας

 • Θετικές ψήφοι (13) : Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (2): Βεργώνης , Χαρ. Σεβαστίδης

Σημείωση: ο κ. Χαράλαμπος Σεβαστίδης διευκρίνισε ότι τελικώς καταψηφίζει την πρόταση λόγω του ότι περιέχει την κατά συνήθεια τέλεση με την οποία είναι αντίθετος

 1. Κατάργηση των ακόλουθων αδικημάτων ,που θα εξετάζονται μόνο ως αδικοπραξίες στα πλαίσια του αστικού δικαίου.
 • της αυτοδικίας
 • Θετικές ψήφοι (7) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Βεργώνης, Μαυρίδης, Γκαρά, Μποροδήμος
 • Αρνητικές ψήφοι (8): Κομπολίτης, Παπαρη, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη
 • της εξύβρισης
 • Θετικές ψήφοι (7) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Λυμπερόπουλος, Ερμίδου, Βεργώνης, Φούκας, Μποροδήμος
 • Αρνητικές ψήφοι (8): Κομπολίτης, Παπαρη, Βουλγαρίδης, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Στενιώτη,
 • της δυσφήμησης
 • Θετικές ψήφοι (7) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Βεργώνης, Λυμπερόπουλος, Φούκας, Μποροδήμος
 • Αρνητικές ψήφοι (8): Κομπολίτης, Παπαρη, Βουλγαρίδης, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Στενιώτη
 • της συκοφαντικής δυσφήμησης
 • Θετικές ψήφοι (7) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Βεργώνης, Λυμπερόπουλος, Φούκας, Μποροδήμος
 • Αρνητικές ψήφοι (8): Κομπολίτης, Παπαρη, Βουλγαρίδης, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Στενιώτη

19.Να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 224, στο σημείο που αφορά την ψευδή αναφορά στην αρχή, ώστε να περιλαμβάνει σαφώς και την ψευδή αναφορά στοιχείων ταυτότητας ενώπιον των αστυνομικών

 • Θετικές ψήφοι (8) : Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (7): Βεργώνης, Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Μποροδήμος, Πάπαρη

20.Να ξαναγίνει κακούργημα η ενεργητική δωροδοκία (236)

 • Θετικές ψήφοι (14) : Χριστ. Σεβαστίδης ,Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Λυμπερόπουλος, Φούκας, Νάστας, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (1): Μποροδήμος

21.Να καταργηθεί πλήρως η παρ. 3 του άρθρου 217 (πλαστογραφία πτυχίου, υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 216)

 • Θετικές ψήφοι (7) : Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (8): Σαλάτας, Παπαρη, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος

22.Να επαναφερθεί σε κακούργημα η βασική μορφή των άρθρων 270 – 272

 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Λυμπερόπουλος, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος

23.Επανεξέταση της αυθαίρετης τροποποίησης των προβλεπόμενων ποινών σε ειδικούς ποινικούς νόμους (ΠΚ 463), διότι η διάταξη αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη βαρύτητα κλπ. κάθε εγκλήματος.

 • Θετικές ψήφοι (9) : Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (6): Παπαρη, Σαλάτας, Χριστ.Σεβαστίδης, Χαρ.Σεβαστίδης, Ερμίδου, Μποροδήμος,

24.Επαναφορά της διάταξης του άρθρου 94 παρ.2 ως είχε

 • Θετικές ψήφοι (14) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Βεργώνης, Βουλγαρίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (1): Μποροδήμος,

25.Κατάργηση κατ΄οίκον περιορισμού ως τρόπος έκτισης της ποινής για τους νεότερους των 70 ετών

 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος,

26.Επαναφορά του πταίσματος ως προϋπήρχε μέχρι την σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία θα εξετάσει την αποποινικοποίηση και μετατροπή ορισμένων εξ αυτών σε διοικητικές παραβάσεις.

 • Θετικές ψήφοι (9) : Στενιώτη, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας
 • Αρνητικές ψήφοι (6): Παπαρη, Σαλάτας, Χριστ.Σεβαστίδης, Χαρ.Σεβαστίδης, Ερμίδου, Μποροδήμος

27.Μεταφορά επιλεκτικά πλημμελημάτων (όπως πχ παραβίαση κατάσχεσης 177 , παραβίαση σφραγίδων 178 , παραβίαση φύλαξης της αρχής 179, κλοπή υπεξαίρεση μικρής αξίας 377, μικρής αξίας φθορά ξένης ιδιοκτησίας 378 1β),    στην αρμοδιότητα του Πταισματοδικείου

 • Θετικές ψήφοι (9) : Στενιώτη, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Βεργώνης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας,
 • Αρνητικές ψήφοι (4): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Μποροδήμος

Σημείωση: ο κ. Σαλάτας και η κ. Παπαρη επιφυλάχθηκαν

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 1.Επαναφορά της αρμοδιότητας του Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στην προ του  ν.4620/2019 έκταση

 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος

2.Μεταβατική διάταξη για την κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα για τις ήδη προσδιορισμένες

 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Λυμπερόπουλος, Στενιώτη, Σαλάτας, Παπαρη, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας,
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μποροδήμος
 1. Αναστολή τήρησης πρακτικών με φωνοληψία /εικονοληψία στα κακουργήματα μέχρι να εξοπλιστούν όλα τα δικαστήρια (άρθρο 143)
 • Θετικές ψήφοι (15) : Βεργώνης, Παπαρη, Στενιώτη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

4. Στο άρθρο 253 ΚΠΔ να διευκρινιστεί ότι η έρευνα με δικαστικό λειτουργό αφορά σε κατοικία

 • Θετικές ψήφοι (15) : Στενιώτη, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης,Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

5.Τροποποίηση του 511 ΚΠΔ : η παραγραφή να λαμβάνεται υπόψη μόνον αν είναι παραδεκτή η αναίρεση και υπάρχει ένας βάσιμος λόγος

 • Θετικές ψήφοι (15): Στενιώτη, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Βεργώνης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Σαλάτας, Βουλγαρίδης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

6.Στο άρθρο 490 παρ.2 του ΚΠΔ να προστεθεί και το άρθρο 491 ΚΠΔ (ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία έφεσης εισαγγελέα)

 • Θετικές ψήφοι (13) : Παπαρη, Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (2): Βεργώνης, Μποροδήμος
 • Τροποποίηση του άρθρου 4 ΚΠΔ : να επιτρέπεται η αναπλήρωση των πρωτοδικών από παρέδρους πρωτοδικείου και ειρηνοδίκες /πταισματοδίκες μέχρι την οργάνωση των μικρών δικαστηρίων με επαρκή αριθμό δικαστών
 • Θετικές ψήφοι (10) : Βεργώνης, Παπαρη, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Βουλγαρίδης, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Μποροδήμος
 • Αρνητικές ψήφοι (5): Ερμίδου, Κομπολίτης, Λυμπερόπουλος, Φούκας, Στενιώτη

7.1 Διευκρίνηση στο άρθρο 4 ΚΠΔ : Στα Συμβούλια Πλημ/κων να μπορούν να συμμετέχουν και πάρεδροι σε περίπτωση κωλύματος των Πρωτοδικών

 • Θετικές ψήφοι (10) : Ερμίδου Βουλγαρίδης, Σαλάτας, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (4): Χαρ. Σεβαστίδης, Κομπολίτης, Φούκας, Στενιώτη,

Σημείωση: H μη ψήφος του κ. Χριστ. Σεβαστίδη και η αρνητική ψήφος του κ. Χαρ. Σεβαστίδη συνδέονται με την θετική ψήφο τους στο ερώτημα 7 , διότι θεωρούν ότι εμπεριέχεται σε αυτό.

8.Διευκρίνιση στο άρθρο 14 παρ. 2 περ. στ΄ ΚΠΔ ότι ο λόγος αποκλεισμού συντρέχει και στο πρόσωπο του προέδρου εφετών και του εισαγγελέα εφετών που αποφασίζουν την κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ απευθείας εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

 • Θετικές ψήφοι (14) : Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Μποροδήμος, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (1): Φούκας

9. Διευκρίνιση στο άρθρο  14 παρ.2 περ. ε’ ότι μπορεί να μετέχει στη σύνθεση ο ανακριτής αν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση του δικαστηρίου από άλλους δικαστές.

 • Θετικές ψήφοι (12) : Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Βουλγαρίδης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Κομπολίτης, Φούκας, Στενιώτη,

10.Ρητή εξαίρεση από κανόνα καθαρογραφής αποφάσεων , εκείνων που αναβάλουν την δίκη κατά τα άρθρα 59,61,349,352 ΚΠΔ , εφόσον για την αναβολή δεν έγινε ουσιαστική εξέταση αποδεικτικών μέσων

 • Θετικές ψήφοι (15) : Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Λυμπερόπουλος, Βουλγαρίδης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

11.Τροποποίηση του άρθρου 302 ΚΠΔ, ώστε η ποινική συνδιαλλαγή στο ακροατήριο να επιτρέπεται μόνο μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό

 • Θετικές ψήφοι (7) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (8): Κομπολίτης, Σαλάτας,Λυμπερόπουλος, Παπαρη, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Φούκας, Στενιώτη

12.Τροποποίηση του άρθρου 321 παρ. 4 ΚΠΔ, ώστε να διευκρινιστεί ότι η μη τήρηση της παρ. 2 εδ. γ΄ του ίδιου άρθρου έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της συζήτησης και όχι την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.

 • Θετικές ψήφοι (15) : Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

13.Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ποινικής διαταγής και στα εγκλήματα του άρθρου 115 παρ. 2 περ. β΄ έως ε΄ ΚΠΔ

 • Θετικές ψήφοι (11) : Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Βεργώνης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος
 • Αρνητικές ψήφοι (4): Κομπολίτης, Παπαρη, Σαλάτας, Στενιώτη

14.Επαναφορά παράβολου υπέρ Δημοσίου για υποβολή έγκλησης , με ποινή απαραδέκτου (άρθρο 46 παρ.2 )

 • Θετικές ψήφοι (10) : Βουλγαρίδης, Ερμίδου, Σαλάτας, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας,
 • Αρνητικές ψήφοι (5): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Κομπολίτης, Μποροδήμος, Στενιώτη

Διαζευτικά: καταδίκη εκκαλούντος σε έξοδα σε περίπτωση αρχειοθέτησης

 • Θετικές ψήφοι (8) : Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Μαυρίδης, Γκαρά, Φούκας, Μποροδήμος,
 • Αρνητικές ψήφοι (5): Ερμίδου, Κομπολίτης, Βεργώνης, Νάστας, Στενιώτη

Σημείωση: οι κ.κ. Σαλάτας, Παπαρη επιφυλάχθηκαν

 1. Πρόβλεψη τρόπου περάτωσης της προανάκρισης. Ακόμα και μετά τον περιορισμό της προανάκρισης σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις, εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη πρόβλεψης συγκεκριμένου τρόπου περάτωσης αυτής, με διατάξεις ανάλογες με εκείνες του προϊσχύσαντος ΚΠΔ.
 • Θετικές ψήφοι (15) : Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Βεργώνης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Κομπολίτης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (0):

16.Επανεξέταση του θεσμού των εισαγγελέων ειδικών καθηκόντων. Προτείνεται η κατάργηση των θεσμών αυτών και η πρόβλεψη άσκησης καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης για τις υπαγόμενες στους πιο πάνω εισαγγελείς υποθέσεις στα πλαίσια κάθε εισαγγελίας, μετά από απόφαση του διευθύνοντος την εισαγγελία.

 • Θετικές ψήφοι (4) : Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Μποροδήμος
 • Αρνητικές ψήφοι (10): Κομπολίτης, Σαλάτας, Στενιώτη, Λυμπερόπουλος, Βεργώνης, Παπαρη, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας

Σημείωση: ο κ. Βουλγαρίδης επιφυλάχθηκε

17.Να εξεταστεί η κατάργηση του Πενταμελούς Εφετείου Κακ/των και η αντικατάσταση του από λειτουργικό και ευέλικτο Τριμελές Δικαστήριο αποτελούμενο από Πρόεδρο Εφετών και τους αρχαιότερους στην επετηρίδα Εφέτες

 • Θετικές ψήφοι (9) : Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Στενιώτη, Κομπολίτης
 • Αρνητικές ψήφοι (6): Λυμπερόπουλος, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου, Φούκας, Μποροδήμος

18.Επαναφορά προηγούμενων διατάξεων αρμοδιότητας Μονομελούς Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

 • Θετικές ψήφοι (11) : Κομπολίτης, Βουλγαρίδης, Βεργώνης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Στενιώτη,
 • Αρνητικές ψήφοι (4): Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Ερμίδου Μποροδήμος
 1. Στο άρθρο 362 ΚΠΔ να επανέλθει η παλαιά διατύπωση : «Η ανάγνωση των εγγράφων αυτών στο ακροατήριο γίνεται μόνο ως προς τα ουσιώδη και σημαντικά κατά την κρίση του προέδρου σημεία τους » αντί του ισχύοντος : «γίνεται ως προς τα ουσιώδη κατά την κρίση των διαδίκων σημεία τους»
 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Λυμπερόπουλος, Βουλγαρίδης, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Βεργώνης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης

20.Να διαγραφεί η λέξη «ευθείας» στο άρθρο 478 παρ.1 εδ.β

 • Θετικές ψήφοι (12) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Νάστας, Βουλγαρίδης, Λυμπερόπουλος, Παπαρη, Σαλάτας, Μαυρίδης, Γκαρά, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη
 • Αρνητικές ψήφοι (3): Βεργώνης, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης

21.Να προστεθεί  στο άρθρο 501 του ισχύοντος ΚΠΔ η προισχύσασα διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου , ώστε, αν μετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης , λάβει χώρα διακοπή ή αναβολή αυτής και κατά την νέα συζήτηση ο εκκαλών , αν και κλητεύθηκε νομίμως, δεν εμφανισθεί, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, να δικάζεται σαν να ήταν παρών

Θετικές ψήφοι (10) : Ερμίδου, Κομπολίτης, Παπαρη, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας,  Νάστας, Φούκας, Μποροδήμος, Στενιώτη, Βουλγαρίδης

Αρνητικές ψήφοι (5): Βεργώνης, Μαυρίδης, Γκαρά, Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης

ΠΗΓΗ dikastiko.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook και μείνετε πάντα ενημερωμένοι!

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξαλλος ο Σαμαράς από το άδειασμα Μητσοτάκη!

Στα... κάγκελα βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis. Αν και χθες του είχαν φτάσει τα μηνύματα για...

«Χίτσκοκ» στην Καλαμάτα: Η κουμπάρα τον κάρφωσε με μαχαίρι στο λαιμό – Σοκάρει το video

Ένας 45χρονος άνδρας στην Καλαμάτα δέχτηκε επίθεση από την κουμπάρα του, με την γυναίκα να του καρφώνει ένα κουζινομάχαιρο στον λαιμό, σύμφωνα με ρεπορτάζ...

Τουρκική φρεγάτα «σκιά» του «Ορούτς Ρέις» που… βολτάρει στην Αν. Μεσόγειο

Το τουρκικό «ερευνητικό» πλοίο Ορούτς Ρέις που κατέπλευσε στην Ανατολική Μεσόγειο, συνοδεύει η φρεγάτα TCG ORUÇREİS F-245, κλάσης ΜΕΚΟ 200 του τουρκικού Ναυτικού, σύμφωνα...

Η Lamda Development αναλαμβάνει το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της έκδοσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), και ενόψει της άμεσης εκκίνησης της μεγαλύτερης επένδυσης στη χώρα, η Lamda Development...

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρούς εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για δραματική μεταβολή του καιρού από αύριο, Πέμπτη.Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται...

«Έβρεξε» μολότοφ στην πορεία για τον Φύσσα – Με χημικά… απάντησαν τα ΜΑΤ

Επεισόδια εκτυλίχθηκαν κατά την πορεία για τα 6 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.Συγκεκριμένα, αντιεξουσιαστές συγκρούστηκαν με ΜΑΤ μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο...

Γιατί ο Πάππας φυλάσσεται από ελβετική φρουρά

Την 22 Ιανουαρίου του 1506 οι πρώτοι 150 Ελβετοί στρατιώτες φτάνουν στο Βατικανό για να αποτελέσουν τη φρουρά του Πάπα (ελβετική φρουρά).Γράφει ο...

Αυτή είναι η αεροσυνοδός με την οποία… πετάει στα ουράνια ο Γιάννης Πάριος

«Τα πάντα όλα» για την ξανθιά αεροσυνοδό που έκανε τον Γιάννη Πάριο να... πετάει στα σύννεφα!H «Espresso» αποκαλύπτει σήμερα λεπτομέρειες για τη Θεσσαλονικιά...

Το plus size μοντέλο που… ξελόγιασε την Ηλιάνα! (video)

Η Νικολέτα Σιλβέστρου είναι πολύ όμορφη και για τα παραπανήσια κιλάκια της εντάσσεται στην κατηγορία των plus size μοντέλων.Μπαίνοντας στο πλατό άρεσε στους κριτές,...

«Λωλαίνει» η Λιόλιου παραλίες και πίστες στο πέρασμα της! (video)

Κι αν δεν το κάνει εκείνη, τότε ποια; Η Κατερίνα Λιόλιου, η καλλονή με την ωραία φωνή που μας συστήθηκε στο «The Voice Of...

Η Καζαριάν θέλει να γίνει ηθοποιός αλλά κάπου ξέχασε το «ήθος» της

Η Ειρήνη Καζαριάν, που κέρδισε το περσινό Greece’s Next Top Model, αποφάσισε ότι έχει τα προσόντα να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο...

Ποια Πάολα; Δείτε την κόρη της, Παολίνα, να χορεύει τσιφτετέλι (video)

Η μονάκριβη κόρη της Πάολα Φωκά, την οποία απέκτησε με τον Φώτη Ζογλοπίτη, μεγάλωσε και είναι μια κούκλα έφηβη 16 ετών.Η Παολίνα που ακολουθεί...

«Εspresso»: Άνεργοι στην ουρά για πορνοστάρ

Ουρές σχημάτισαν χθες δεκάδες άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και έφτασαν στο σημείο να πετάξουν τα ρούχα...

«Νίκη» της Λουξ: 30 μέρες διορία στην Coca Cola να αποσύρει την ξεδιάντροπη καμπάνια

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας υποχρεώνει την την Coca Cola Hellas να αποσύρει την καμπάνια με τις απεικονίσεις του μνημείου του Παρθενώνα και της Βουλής...

«Μοντέλο» η εντυπωσιακή εγγονή του Ανδρέα (αλλά και η μαμά δεν πάει πίσω!)

Σε αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά εναντίον του Χούμπερτ Χούκας βρέθηκε η εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου.Η νεαρή Φαίδρα -κόρη του Νίκου Παπανδρέου- φωτογραφήθηκε με τη...

Είναι καλλονή, είναι δισεκατομμυριούχος και διασκεδάζει σαν «μια από μας» στη Μύκονο! (video)

Η Αριάνα Ροκφέλερ, απόγονος της πανίσχυρης δυναστείας των Ροκφέλερ, άφησε για λίγες ημέρες το παραδεισένιο κτήμα της στην Φλόριντα και ταξίδεψε στo νησί των...

Οι καμπύλες της Έλενας Παπαρίζου δε μας αφήνουν να… αγιάσουμε! (video)

Εν όψει ενός ακόμη «φορτωμένου» χειμώνα, η Έλενα Παπαρίζου είπε να παρατείνει λίγο ακόμη τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, καθώς το επιτρέπει, προς το παρόν...

GNTM: Η Ελληνίδα «Κάμερον Ντίαζ» που εξόργισε τους κριτές (video)

Η 21χρονη Χριστίνα Πίππα δεν κατάφερε να γίνει γνωστή ως το next top model του GNTM 2 αλλά ως η Κάμερον Ντίαζ της Ελλάδας.Η...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυο πυρκαγιές την ώρα χθες: Πάνω από 700 πυροσβέστες στη… μάχη – Μέσος ο...

54 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις 7 το απόγευμα της Τρίτης μέχρι τις 7...

Πίτ(σ)α έγινε ο Μανωλάς από το… μεθύσι της νίκης της Νάπολι επί της Λίβερπουλ!

Αν σκέφτεστε να ταξιδέψετε στη Νάπολη, να ξέρετε ότι πλέον μπορείτε να δοκιμάσετε την......

Η… Ρουμανία «ντύθηκε» με (ανύπαρκτα) μαγιό και έφερε τον καύσωνα! (video)

Στα ύψη κρατούν τη θερμοκρασία δύο καλλονές οι οποίες βρέθηκαν στην πιο κοσμική παραλία...

Εκεί… γελάνε: Δείτε σε ποια πόλη απαγορεύεται η στεναχώρια

Ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη δυτική Γαλλία υποχρεώνει επισήμως τους κατοίκους της «να...

Τζένη Διαγούπη: Δέχτηκε επίθεση για τα κιλά της! (video)

Ρατσιστική επίθεση δέχτηκε η ηθοποιός ενώ οδηγούσε. Με βίντεο στα instastories της, αποκάλυψε πως...

Η Ινδία κόβει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα για να μην γίνουν «επιδημία»

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα απαγορεύει η ινδική κυβέρνηση λόγω των πολλών θανάτων και των προβλημάτων...

Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο της Κωνσταντινούπολης – Δυο πυροσβέστες τραυματίες

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χημικό εργοστάσιο στην...

Σκοτώνει και δεν πληρώνει: Νεκροί 3 ανήλικοι ληστές – Γιατί αθωώθηκε αυτός που τους...

Τρεις εφήβους που είχαν μπει παράνομα στο σπίτι του, σκότωσε ένας Αμερικανός κάτοικος του...

Ερυθρόλευκοι μάγκες πήραν ισοπαλία από την Τότεναμ!

Τεράστιο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό!Οι Ερυθρόλευκοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με την Τότεναμ στο Φάληρο...

Τουρκική φρεγάτα «σκιά» του «Ορούτς Ρέις» που… βολτάρει στην Αν. Μεσόγειο

Το τουρκικό «ερευνητικό» πλοίο Ορούτς Ρέις που κατέπλευσε στην Ανατολική Μεσόγειο, συνοδεύει η φρεγάτα...