Τρίτη 22/6/2021

Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάζει τα θεμέλια για το ηλεκτρονικό κράτος της νέας δεκαετίας

Τις βάσεις για το Ψηφιακό Κράτος της νέας δεκαετίας φιλοδοξεί να βάλει η ελληνική κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου.

Στο νομοσχέδιο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται πάνω από 120 διατάξεις από διάσπαρτα νομοθετήματα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ προστίθενται και νέες διατάξεις, προκειμένου να συγκροτηθεί η απαραίτητη θεσμική και νομοθετική βάση, πάνω στην οποία θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος την επόμενη δεκαετία. Η πρώτη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου που αρθρώνεται σε 232 άρθρα, έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Προσωπικός Αριθμός

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές, που εισάγει το νομοσχέδιο, είναι ότι νομοθετεί τον «Προσωπικό Αριθμό», ο οποίος θα αποτελεί και τον μοναδικό αριθμό που θα καλείται να χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με δημόσιους φορείς. Με την καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού «γίνεται μια μεγάλη τομή στη διαδικασία απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών ταυτοποίησης του κάθε φυσικού προσώπου. Διευκολύνεται και απλοποιείται έτσι η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων του δημόσιου τομέα», αναφέρει το σχέδιο νόμου.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικά στοιχεία, χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο, ενώ δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.

Επίσης, μέσω του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, το Δημόσιο οργανώνεται σε ψηφιακά πρότυπα, καθώς δημιουργείται συγκεκριμένη διαδικασία διακίνησης εγγράφων τόσο εντός του ιδίου φορέα, όσο και μεταξύ φορέων, με τη χρήση ενός κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Επιπλέον, ενισχύεται το gov.gr μέσω της χάραξης συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής αναφορικά με τη δομή όλων των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών απ’ όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Ενδυναμώνεται η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω της θέσπισης επιπλέον δυνατοτήτων αυθεντικοποίησης (επαλήθευσης της ταυτότητας), ενώ καθιερώνεται η ψηφιακή θυρίδα κάθε πολίτη και κάθε φορέα στο gov.gr.
Ανάμεσα στις τομές που εισάγει ο Κώδικας, είναι ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία καθίσταται υποχρεωτική για το Δημόσιο. Βεβαίως, πολίτες και επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν μη ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Στο μεταξύ, ρυθμίζονται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα και με σαφήνεια ζητήματα ηλεκτρονικών σφραγίδων και υπογραφών. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται συνθήκες για την ευρεία αξιοποίηση ανοιχτών ανωνυμοποιημένων δεδομένων, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσω του Κώδικα επικαιροποιείται, εξάλλου, η αξιοποίηση του Κυβερνητικού Νέφους Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) απ’ όλους τους φορείς του Δημοσίου και θεσμοθετείται η αρχή του First Cloud Policy.

Ταμείο «Φαιστός»

Με το σχέδιο νόμου ιδρύεται η ανώνυμη εταιρεία δημοσίου συμφέροντος «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» με σκοπό την αξιοποίηση του «Ταμείου Φαιστός», δηλαδή σημαντικού μέρους των κρατικών εσόδων από τις δημοπρασίες του φάσματος 5G, που θα ξεκινήσουν στο τέλος του χρόνου. Το «Ταμείου Φαιστός» θέτει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός λειτουργικού και βιώσιμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών 5G στη χώρα μας.

Το αρχικό κεφάλαιο του ταμείου θα αποτελείται από το 25% των εσόδων του Δημοσίου από τη δημοπρασία που θα διεξάγει η ΕΕΤΤ για τις άδειες 5G. Αποκλειστική δραστηριότητα του «Φαιστός» είναι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στην έρευνα – ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των δικτύων 5G. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, στο «Φαιστός» είναι δυνατή η συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2018/1972 της Ε.Ε., με την οποία θεσπίζεται σε επίπεδο Ε.Ε. ένα ενιαίο πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο, θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (με ταχύτητα downloading  τουλάχιστον 100 Mbps).

Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία ενός προβλέψιμου -από κανονιστικής πλευράς- πλαισίου για την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος και την ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων.

Σημαντική διάσταση του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αφορά την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων, προκειμένου να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων διευρύνεται ο ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών. Η εφαρμογή του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερη προστασία για τους καταναλωτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ενθάρρυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων 5G και των υποδομών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα.

Ο ορισμός των «υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» διευρύνεται με τρόπο που οι  κανόνες προστασίας θα ισχύουν και για τις υπηρεσίες που παρέχονται:

  • και μέσω διαδικτύου (π.χ. εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων, over the top services)
  • όχι μόνο έναντι χρηματικής αντιπαροχής, αλλά και έναντι παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων δεδομένων
  • και μέσω της έκθεσης του τελικού χρήστη σε διαφημιστικά μηνύματα, ως προϋπόθεση για την απόκτηση πρόσβασης στην υπηρεσία ή καταστάσεις, όπου ο πάροχος υπηρεσιών αξιοποιεί χρηματικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει συγκεντρώσει

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ