Πέμπτη 17/6/2021

Εφετείο: Δέχεται προσαύξηση σύνταξης σε ηλικιωμένο για τα έξοδα της εγγονής του

Το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης ηλικιωμένου για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εγγονής του που σπουδάζει, ενέκρινε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Ο συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ελάμβανε προσαύξηση στη σύνταξη του για τα έξοδα διαβίωσης της εγγονής του, καθώς του είχε ανατεθεί η γονική της μέριμνα με δικαστική απόφαση.

Όμως η προσαύξηση κόπηκε όταν η εγγονή ενηλικιώθηκε, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καθώς κατά το άρθρο 1538 του Αστικού Κώδικα, η γονική μέριμνα παύει με την ενηλικίωση του τέκνου.

Ο ηλικιωμένος που συνέχιζε και μετά την ενηλικίωσή της εγγονής του να βαρύνεται με έξοδα σπουδών της λόγω των σπουδών της στο πανεπιστήμιο, άσκησε ένσταση που απορρίφθηκε από το ΙΚΑ.

Τότε προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Το πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο έκανε δεκτή στην προσφυγή του, κρίνοντας ότι δικαιούται την παράταση της προσαύξησης της σύνταξής του για την ενήλικη σπουδάστρια-εγγονή του.

Όμως ο ΕΦΚΑ ζήτησε αναίρεση της απόφασης, υποστηρίζοντας πως ο συνταξιούχος δεν δικαιούται την προσαύξηση γιατί δεν είναι φυσικός ή θετός γονέας.

Το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας απέρριψε την αναίρεση της απόφασης, κρίνοντας πως η «η εν λόγω προσαύξηση δύναται να χορηγηθεί και στο συγγενικό ή τρίτο πρόσωπο, στο οποίο αποδεδειγμένως έχει ανατεθεί δικαστικώς, λόγω ανικανότητας των γονέων, η άσκηση της γονικής μέριμνας και ως εκ τούτου και της επιμέλειας του τέκνου, και το οποίο, στα πλαίσια της ως άνω υποχρέωσης, βαρύνεται με κάθε αναγκαία βιοτική δαπάνη για την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του».

Ειδικότερα, η προσαύξηση ισχύει «και μετά την ενηλικίωση του τέκνου και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του, εφόσον το παραπάνω πρόσωπο εξακολουθεί να φέρει τα ίδια βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι ειδικώς αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις που η εν λόγω προσαύξηση χορηγείται στο συνταξιούχο γονέα ενήλικου τέκνου βάσει των κείμενων διατάξεων».

Με βάση τη δικαστική απόφαση ο παππούς θα συνεχίσει να λαμβάνει την προσαύξηση της σύνταξης του για όσο διάστημα σπουδάζει η εγγονή του μέχρι τα 24 της.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ