Τρίτη 11/5/2021

Το ψηφιακό έλλειμμα στερεί από τη χώρα μας ένα σημαντικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στερεί από τη χώρα μας το ψηφιακό έλλειμμα που εξακολουθεί να παρουσιάζει μια μεγάλη μερίδα των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκεκριμένα, μόλις το 10% των ελληνικών εταιρειών είναι σήμερα αρκετά ψηφιοποιημένες, ενώ η πλειονότητα (55%) περιορίζεται σε πολύ βασικές ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. ιστοσελίδα). Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 25η θέση στην Ε.Ε. στις ψηφιακές δεξιότητες.

Επιπλέον, η χαμηλή επίδοση της Ελλάδας στα συστήματα δεξιοτήτων παρατηρείται και στον ESI (European Skills Index) του CEDEFOP, όπου λαμβάνει τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε., κυρίως λόγω της πολύ χαμηλής αντιστοίχισης δεξιοτήτων και επαγγελμάτων, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, όσο και για την κατάρτιση.

Στη χώρα μας, η περιορισμένη ψηφιακή ωριμότητα έχει συντελέσει ώστε μόνο το 36% των εργαζομένων να απασχολείται σε επαγγέλματα, στα οποία η χρήση βασικών εργαλείων ΤΠΕ ή/και γλώσσες προγραμματισμού είναι τουλάχιστον το 50% των αντικειμένων τους. Αντίστοιχα από τα 20 επαγγέλματα με τους περισσότερους εργαζόμενους στην Ελλάδα (συνολικά 2.184.690 άτομα), μόνο στα 8 (650.620 άτομα, 29,8%) η χρήση ΤΠΕ αφορά πάνω από το 50% των αντικειμένων τους.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ