Δευτέρα 17/5/2021

Ο Ιωάννης Φιλιππάκης γκρεμίζει τους σχεδιασμούς των σκευωρών

Επιστολή καταπέλτης του εκδότη Ιωάννη Φιλιππάκη προς την προανακριτική επιτροπή, με την οποία απαιτεί πλέον να καταθέσει ως μάρτυρας, αφού κατέρρευσε η απόπειρα σκευωρίας σε βάρος του, μετά την ετυμηγορία του  Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής.

Μετά το ράπισμα από το επιστημονικό συμβούλιο που έκρινε παράνομες τις μεθοδεύσεις μελών της πλειοψηφίας της προανακριτικής, κάποιοι επιχείρησαν να στερήσουν την δυνατότητα από τον Ιωάννη Φιλιππάκη να καταθέσει ως μάρτυρας, φοβούμενοι φυσικά τις αποκαλύψεις που θα κάνει στην προανακριτική. Είχαν μάλιστα το θράσος να επικαλεστούν την γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, η οποία τους απαγορεύει να τον καλέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου. Όχι όμως φυσικά ως μάρτυρα!

Μετά το ράπισμα που έκρινε παράνομες τις μεθοδεύσεις μελών της πλειοψηφίας της προανακριτικής, κάποιοι επιχείρησαν να στερήσουν την δυνατότητα από τον Ιωάννη Φιλιππάκη να καταθέσει ως μάρτυρας, φοβούμενοι φυσικά τις αποκαλύψεις που θα κάνει στην προανακριτική. Είχαν μάλιστα το θράσος να επικαλεστούν την γνωμοδότηση της Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, η οποία τους απαγορεύει να τον καλέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου.

Αυτό ήταν και το ολέθριο λάθος τους! Ο εκδότης της εφημερίδας Δημοκρατία, η οποία πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη των σκανδάλων κατά του δημοσίου συμφέροντος, περνά στην αντεπίθεση έχοντας πλέον στην φαρέτρα του την γνωμοδότηση που όχι απλώς δικαιώνει πλήρως τις θέσεις του, αλλά θέτει προ των ευθυνών τους, όσους επιχείρησαν να του στήσουν αυτή την χυδαία σκευωρία με σκοπό φυσικά να συγκαλύψουν καταχραστές δημοσίου χρήματος. Παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή του εκδότη Ιωάννη Φιλιππάκη προς την προανακριτική επιτροπή.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(Κοινοποιούµενη και προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής)

ΔΗΛΩΣΗ — ΑΙΤΗΜΑ

Ιωάννη Φιλιτπάκη, κατοίκου Αθηνών
Επί της υπ’ αρ. πρωτ, 95α/28-5-2020 κλήσης της Επιτροπής προς εμένα για
παροχή εξηγήσεων χωρίς όρκο κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

1. Η αναφερόμενη και επισυναπτόµενη στην υπ αρ. πρωτ. 111/17-6-
2020 επιστολή σας από 16-0-2020 γνωμοδότηση του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Βουλής ουδόλως αναφέρεται στο ζήτημα της κλήτευσής µου
ὡς μάρτυρα από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπερ, άλλωστε, δεν
περιλαμβανόταν ούτε στα τεθέντα απὀ την Επιτροπή προς το ὡς άνω
Συμβούλιο ερωτήματα. Πολλώ μάλλον, η ως άνω γνωμοδότηση δεν κρίνει ότι
δεν είναι δυνατή η εν λόγω κλήτευσή µου ὡς μάρτυρα. Συνεπώς, η αναφορά
στην προς εμένα επιστολή σας ότι, κατά την κρίση της πλειοψηφίας της
Επιτροπής, δεν εἶναι δυνατή η κλήτευσή µου ὡς μάρτυρα «σύμφωνα µε την
ἴδια ως άνω γνωμοδότηση» προδήλως παραμορφώνει και παραποιεί την
γνωμοδότηση, προσθέτοντας σ᾿ αυτή ανύπαρκτο περιεχόµενο.

2. Κατόπιν αυτών, δηλώνω ότι διαμαρτύρομαι σφόδρα για την γενόµενη
παράνοµη στρέβλωση του περιεχοµένου του Ἱπροκείμενου δηµοσίου
εγγράφου. Προσθέτως δηλώνω ότι εµµένω στο υποβληθέν, προφορικώς και
εγγράφως, απὀ 4-6-2020 ατημά µου να κλητεμθώ ως μάρτυρας ενώπιον της
Επιτροπής, σε εκπλήρωση, ὀχι απλώς δυνατότητας, αλλά νόμιμης
υποχρέωσης της Εππροπής, ως αναλυτικώς έχω ήδη εκθέσει, προφορικώς
και εγγράφως, κατά τα προεκπθέµενα. Σε κάθε δε περίπτωση, απούμαι και
καλώ την Επιτροπή, όπως πράττοντας η τελευταία το νόμιμο Και αυτονόητο, απευθύνει σχετικό ειδικό ερώτημα στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής
αναφορικά µε το αν εἶναι εν προκειμένω νοµικώς δυνατή η κλήτευσή µου ως
μάρτυρα, ώστε — το πρώτον και αληθώς (και όχι κατά παραμόρφωση της
γνωμµοδότησής του, κατά τα προαναφερόμενα) – να γνωµοδοτήσει το

Συμβούλιο επί του ὡς άνω ζητήματος.

3. Προκαλεί, νοµικώς και ουσιαστικώς, κατάπληξη (κατ ελάχιστον) η
επιδειχθείσα (προδήλως παράνομη και αναγκαστικώς ανασχεθείσα, τελικώς,
από το Επιστημονικό Συµβούλιο της Βουλής) σπουδή της Επιτροπής να λάβει
γνώση των απὀψεών µου — επἰ θέµατος που µε αφορά προσωπικά Και
αυτονοήτως έχω να εισφέρω από άµεση προσωπική µου αντίληψη πλήθος
πραγματικών περισταπκών και στοιχείων που θα συμβάλλουν στην πλήρη και
ασφαλή µόρφωση γνώμης της Επιτροπής επί των διερευνούµενων θεμάτων
αποκλειστικά υπό τον μανδύα και το στίγµα του «υπόπτου» και όχι από την
υπεύθυνη και αποδεικτικά ουσιωδέστατη θέση του µάρτυρα. Πολλώ μάλλον,
τη στιγµή που είναι και νοµικώς επιτρεπτό, ικανοποιεί Και δικό µου αἴτημα
προβαλλόμενο μετ’ επιτάσεως, δεν προκαλεί καµία ακυρότητα, αν ασκηθεί
ποινική δίωξη σε βάρος µου η µόνη έννοµη συνέπεια θα εἶναι η αρχειοθέτηση
και θέση εκτός δικογραφίας της κατάθεσής µου, εγώ δε και πάλι δηλώνω ότι
εκ προοιµίου δηλώνω ὅτι παραιτούμαι, – ρητώς και πανηγυρικώς — απὀ την
προβολή στο µέλλον, σε οιοδήποτε τυχόν στάδιο της διαδικασίας, ένστασης
ακυρότητας (ανύπαρκτης άλλωστε) ερειδόµενης επί της εν λόγω κατάθεσής
μου ὡς μάρτυρα.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020

Ο απών,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ