ΣΕΙΣΜΟΙ

Τα δεδομένα αντλούνται σε πραγματικό χρόνο από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σεισμοί με την ένδειξη [A] είναι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Πρόκειται για αρχικές λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου, που ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων, από τους σταθμούς που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από το ΝΟΑ, περιλαμβανομένων των δικτύων: NOA(HL), AUTH(HT), UPSL(HP), NKUA(HA), ITSAK (HI), HMU (HC), GSD(CQ), GEOFON(GE), MEDNET(MN), INGV(IV), RESIF(CL), KOERI (KO) καθώς και άλλων διαθέσιμων διεθνών σεισμολογικών σταθμών.

Σεισμοί με την ένδειξη [A] δεν έχουν αναθεωρηθεί από σεισμολόγο και μπορεί να περιέχουν λάθος πληροφορίες. Ενημερώνονται συνεχώς καθώς νέα δεδομένα λαμβάνονται.

To Ε.Α.Α. δεν εγγυάται την πληροφορία αυτή και το ρίσκο που προκύπτει από τη λάθος χρήση της βαραίνει τον χρήστη. Όταν αναθεωρηθούν από σεισμολόγο, τότε αποκτούν την ένδειξη [M]. Για λεπτομερέστερες σεισμολογικές πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα του Σεισμολογικού Δικτύου NOA HL.

  • Σεισμοί με την ένδειξη [M] είναι λύσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟ.