ΑΡΧΙΚΗ STORIES Το «κράχ» του 1929 και τι άλλαξε στις οικονομίες του κόσμου

Το «κράχ» του 1929 και τι άλλαξε στις οικονομίες του κόσμου

Μέχρι το 1914 η λειτουργία του συστήματος του χρυσού κανόνα, αποτέλεσε κομβικό σημείο για τη διεθνή ισορροπία αλλά και δείκτη υγείας για τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες που τον υιοθέτησαν. Ο χρυσός κανόνας αφορούσε την ελεύθερη μετατρεψιμότητα κάθε νομίσματος σε χρυσό και την ελεύθερη εισαγωγή και εξαγωγή συναλλάγματος στις κρατικές επικράτειες.

Οι οικονομικές πολιτικές μετά την κρίση του 1929

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η πραγματική αξία, δηλαδή η αγοραστική δύναμη όλων των ευρωπαϊκών νομισμάτων μειώθηκε με τρόπο μη ενιαίο, μεταβάλλοντας τη μεταξύ τους ισοτιμία.

Το κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη «Μαύρη Τρίτη» της 29ης Οκτωβρίου του 1929 και η ύφεση που το ακολούθησε, γενικεύτηκε με δραματικό αντίκτυπο στη παγκόσμια οικονομία. Στις περισσότερες χώρες η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε, εκτοξεύοντας την ανεργία. Η ισχνή λειτουργία ή η έλλειψη μηχανισμών κοινωνικής ασφάλισης καθιστούσε την κατάσταση δραματική. Η Μεγάλη Ύφεση κατέστρεψε τον οικονομικό φιλελευθερισμό για μισό αιώνα.

Μεταξύ του 1931 και 1932 ο κανόνας χρυσού εγκαταλείφθηκε από τις ΗΠΑ τον Καναδά και τις Σκανδιναβικές χώρες, και το 1936 ακολούθησαν το Βέλγιο η Ολλανδία και η Γαλλία. Ότι είχε απομείνει από το καθεστώς της ελεύθερης μετατρεψιμότητας, εξαφάνισε το κύμα υποτιμήσεων της δεκαετίας του 1930, επιβάλλοντας αμυντικές, νομισματικές και συναλλαγματικές ρυθμίσεις. Η οικονομική πολιτική της περιόδου επικεντρώθηκε στη βελτίωση των ισορροπιών μεταξύ των διάφορων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι εθνικές οικονομίες από εξωτερικές ενοχλήσεις.

Η ύφεση, ερμηνεύτηκε από τους οικονομολόγους της εποχής σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα του οικονομικού κύκλου, ένα περιοδικό φαινόμενο στο κλασικό μοντέλο της γενικής ισορροπίας. Η Γενική Θεωρία του Κέυνς, υπήρξε μεγάλη θεωρητική καινοτομία της οικονομικής επιστήμης και προσέφερε την πρώτη πειστική ερμηνεία για τη συνεχιζόμενη ανεργία. Ο Κέυνς, θεωρεί ότι το σύστημα της οικονομίας της αγοράς ήταν χρόνια ασταθές και ανίκανο να οδηγήσει την οικονομία σε πλήρη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της. Από το 1930 έως το 1932 ένα όργιο περιορισμών και αυστηρών ελέγχων στο συνάλλαγμα, μείωσαν το εμπόριο σε όλη την Ευρώπη. Το 70-75% του παγκόσμιου εμπορίου μέχρι το 1937, υπάγονταν σε 170 συμφωνίες «κλήριγκ» που είχαν συνομολογηθεί σε αυτή τη περίοδο.

Οι κυρίαρχες οικονομικές αντιλήψεις στάθηκαν ακατάλληλες για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων της ανεργίας και της αναζωογόνησης της παραγωγής. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα οικονομικά τους επιτελεία είχαν να επιλέξουν μεταξύ της λήψης βραχυπρόθεσμων μέτρων που θα αποδιάρθρωναν την παγκόσμια ελεύθερη αγορά ή σε μια παθητική στάση που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσε σε γενικευμένη κοινωνική εκτροπή.

Οι απόπειρες των ευρωπαϊκών κοινωνιών του Μεσοπολέμου για επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα των αρχών του αιώνα, αντέκρουαν στις ανειλημμένες από τον καιρό του πολέμου δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για παροχές στην εργατική τάξη, πυροδοτώντας μια νέα περίοδο έντασης ανάμεσα στον κόσμο της εργασίας και του κεφαλαίου. Οι αλλαγές στις οικονομικές πολιτικές μετά την ύφεση, σηματοδότησαν μια δεξιά στροφή στις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και τις Ιαπωνίας, αναδεικνύοντας εθνικιστικά καθεστώτα και ανοίγοντας τις πύλες για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι οικονομικές πολιτικές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η μεταπολεμική περίοδος μέχρι τις αρχές του ’70 αποτέλεσε τη «χρυσή εποχή» της κυριαρχίας του κεϋνσιανισμού και της οικονομικής ανάπτυξης. Η ευημερία των πολιτών αποτέλεσε προτεραιότητα των κρατών της Δυτικής Ευρώπης, που οργάνωσαν τις οικονομίες τους στη βάση των αντιλήψεων του Keynes. Ανασχεδιάστηκαν τα συστήματα παιδείας και δημόσιας υγείας, ενώ έγιναν και εκτεταμένες εθνικοποιήσεις.

Στη δεκαετία του 1950 οι ρυθμοί ανάπτυξης της ΕΣΣΔ ήταν ταχύτεροι από κάθε άλλη δυτική χώρα, ενώ με τον ίδιο ρυθμό αυξάνονταν και οι οικονομίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Η οικονομική άνοδος φαινόταν να είναι παγκόσμια και ανεξάρτητη από τα οικονομικά καθεστώτα.

Οι χώρες του σοβιετικού συνασπισμού, βάζοντας εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, θέσπισαν πενταετή ή εξαετή προγράμματα μαζικοποίησης της παραγωγής και ραγδαίας εκβιομηχάνισης. Τα εισοδήματα της εργατικής τάξης συμπιέστηκαν σε αυτή την «ηρωική αναπτυξιακή φάση», ώστε τα πλεονάσματα να επανεπενδυθούν στη βιομηχανική ανάπτυξη.

Η ανόρθωση των ευρωπαϊκών οικονομιών εξαρτήθηκε όπως και κατά τον Α΄Π.Π. από τις πολιτικές αποφάσεις των νικητών Συμμάχων, όπως ο διακανονισμός των χρεών που δημιούργησε ο πόλεμος και η παροχή πρόσθετων πιστώσεων. Ο συνδυασμός της δυνατότητας κρατικής παρέμβασης στη κρατική οικονομία και ενός σταθερού πλαισίου εξωτερικών οικονομικών σχέσεων, αποτέλεσε το μυστικό της χρυσής εποχής. Ο περιορισμός της κερδοσκοπικής κίνησης κεφαλαίων σύμφωνα με τις αρχές του Keynes και η παράλληλη στήριξη του διεθνούς εμπορίου, εξασφαλίστηκε με επάρκεια από τη συνθήκη του Bretton Woods.

Χάρη στην έξυπνη μακρό-οικονομική διαχείριση του Keynes ο φοβερός και αναπόφευκτος κύκλος οικονομικής ανόδου και ύφεσης που είχε προκαλέσει τόσες καταστροφές τη περίοδο του μεσοπολέμου, έγινε τώρα μια διαδοχή ήπιων διακυμάνσεων. Τα προβλήματα που είχαν ταλανίσει τον καπιταλισμό την εποχή της Καταστροφής, φάνηκαν να επιλύονται και να εξαφανίζονται.

Το κενσϋανό παρεμβατικό κράτος επένδυε δημόσια κεφάλαια και ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο στους νευραλγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τράπεζες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, εξασφαλίζοντας έλεγχο της ανεργίας και πολιτική σταθερότητα. Ο κρατισμός υιοθετήθηκε από τις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που μετατόπισαν το κέντρο βάρους των πολιτικών τους στην κοινωνία με έμφαση στην ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση, σε αντίθεση με το οικονομικό δόγμα του Μεσοπολέμου που εστίαζε στους δείκτες της οικονομίας.

Το αμερικάνικο σχέδιο Marshall ενίσχυσε ουσιαστικά τη μεταπολεμική ανάκαμψη της Δυτικής Ευρώπης απελευθερώνοντας την από τους περιορισμούς στη ροή ξένου συναλλάγματος προς ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια του σχεδίου Marshall από το 1947 έως το 1952, διατέθηκαν από τις ΗΠΑ σε ξένες χώρες 22,5 δις δολάρια, τα 7/8 από αυτά με τη μορφή δωρεάς. Η γενναιοδωρία του σχεδίου ασφαλώς βοήθησε τις χώρες που την παρέλαβαν να εκσυγχρονιστούν, ενώ συγχρόνως εξασφάλισε την αντίσταση τους στις κομμουνιστικές σειρήνες.

Η έμφαση που δόθηκε στη χορήγηση δωρεών αντί δανείων, συνιστούσε μείζονα αλλαγή πολιτικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγνώρισαν ότι τα σύνορα που εγγυούνται την ασφάλεια της χώρας βρίσκονταν πολύ μακριά από την αμερικάνικη επικράτεια. Οι ΗΠΑ είχαν άμεσο πολιτικό συμφέρον στη οικονομική ανόρθωση της Ευρώπης.

Το σχέδιο Marshall έθετε σαν προϋπόθεση την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και τη σταδιακή απελευθέρωση του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου και των πληρωμών, τοποθετώντας τις βάσεις για την περιφερειακή οικονομική συνεργασία στη Δυτική Ευρώπη. Επίσης, έβγαλε τις ευρωπαϊκές οικονομίες από το δρόμο της απορρύθμισης και της κρίσης, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις μετέπειτα εξελίξεις και οδηγώντας τες στην αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη.

Από το 1950 και για 25 χρόνια στην Ευρώπη υπήρξε συνεχής οικονομική μεγέθυνση, γεγονός πρωτόγνωρο για τα οικονομικά χρονικά. Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 3,8% το χρόνο σε όλη αυτή τη περίοδο.

Στην εξασφάλιση των επιχειρηματικών κερδών, ρόλο έπαιξε και ο μετριασμός των εργατικών διεκδικήσεων που είχε επιφέρει η θεμελίωση του Κράτους Πρόνοιας. Σημαντική υπήρξε επίσης για τη βαθμιαία απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, η ίδρυσης πληθώρας διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πληρωμών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αυτοί οι οργανισμοί διευθέτησαν τα χρέη των ευρωπαϊκών κρατών, κατάργησαν τις εμπορικές ποσοστώσεις, ρύθμισαν τη παραγωγή άνθρακα και χάλυβα και κατάργησαν τους δασμούς.

Μετά την ύφεση του 1929 η οικονομική ευημερία και η κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών κατέρρευσαν. Το εμπόριο και οι εξαγωγές συρρικνώθηκαν, πυροδοτώντας μια έκρηξη της ανεργίας χωρίς προηγούμενο. Οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για να αντιστρέψουν το κλίμα στάθηκαν ανεπαρκείς, ωθώντας στην εθνική απομόνωση και γεννώντας ολοκληρωτικά καθεστώτα που πυροδότησαν μια παγκόσμια σύρραξη.

Στο τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Δυτική Ευρώπη η υιοθέτηση της κενσϋανής σχεδιασμένης οικονομίας και το σχέδιο Marshall, βοήθησαν στην εδραίωση οικονομιών πλήρους απασχόλησης και κοινωνιών μαζικής κατανάλωσης. Η προσπάθεια ξεπέρασε τις προσδοκίες των οικονομολόγων και αποτέλεσε ένα «οικονομικό θαύμα» που κράτησε μέχρι τη δεκαετία του ’70.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γαγανάκης, Κ. (1999) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Ψαλιδόπουλος, Μ. (2008) Οικονομική σκέψη και πολιτικές στο Μεσοπόλεμο και στη μεταπολεμική περίοδο. στο Δρίτσα, Μ. (επιμ.) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Ασημακοπούλου, Ζ. (2008) Όψεις οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης στη μεταπολεμική Ευρώπη. στο Δρίτσα, Μ. (επιμ.) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Μπρέγιαννη Κ. (2008) Νόμισμα και οικονομία στη νεώτερη Ευρώπη. στο Δρίτσα, Μ. (επιμ.) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης.
Landes, S.D. (2003) Ο Προμηθέας Χωρίς Δεσμά. Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη από το 1750 μέχρι σήμερα.
Hobsbawm, E.J. (2004) Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991.

Ακολουθήστε μας στο Facebook και μείνετε πάντα ενημερωμένοι!

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Σουρωτήρι» το Ορμένιο Ορεστιάδας: Μετανάστες μπαίνουν από την Τουρκία σαν να πηγαίνουν… εκδρομή (video)

Με μεγάλη ευκολία οι παράτυποι μετανάστες περνούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο ύψος του Ορμένιου, Ορεστιάδας, όπως δείχνει το σχετικό βίντεο.Την ίδια ώρα και λίγο...

Με ποιο… μυστήριο «τα βρήκαν» Αγγελοπούλου και Μαρινάκης;

Εκπληξη ήταν για πολλούς η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στη δεξίωση για τη βάφτιση της εγγονής της Γιάννας Αγγελοπούλου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου...

Hot spot στην πλ. Βάθη! Δύο μέρες μετά τις εκλογές εγκρίθηκε ανακαίνιση κτιρίου για να φιλοξενήσει (;) μετανάστες

Σαν τα «μανιτάρια» ξεφυτρώνουν σε ολόκληρη τη χώρα καταυλισμοί, προκειμένου να υποδεχθούν ορδές παράτυπων μεταναστών, δίνοντας σε Ευρωπαίους και λοιπούς αποικιοκράτες τη δυνατότητα να...

Μ. Λαζαρίδης: Η διεθνοποίηση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού να γίνει άμεσα (video)

Ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης μίλησε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, για το φλέγον ζήτημα της διεθνοποίησης της...

Εύγε! Ο Θεοδωράκης επέστρεψε τη χρηματοδότηση των 500.000€ για να ενισχυθούν νέοι επιστήμονες!

Επιστρέφει την κρατική χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ που έλαβε πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, ο Σταύρος Θεοδωράκης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο...

Συνήγορος του Πολίτη για τις 120 δόσεις: Είναι αναγκαίο να δοθεί παράταση!

Η προθεσμία για τη ρύθμιση των 120 δόσεων εκπνέει σε λίγες μέρες με τους οφειλέτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εφαρμογή, όπως επισημαίνει ο...

Απίστευτο! Από ισόβια (με τον νέο ΠΚ) αφέθηκε ελεύθερη κατηγορούμενη για υπεξαίρεση 43.000.000 ευρώ

Ανατολή εκτέλεσης ισοβίου καθείρξεως γίνεται; Κι όμως γίνεται αφού με βάση τις τροποποιήσεις που έφερε ο νέος Ποινικός Κώδικας, το Πενταμελές Εφετείο Πατρών, άφησε...

Κωνσταντίνα Δημητρίου: H μαγείρισσα από το Master Chef μας… ψήνει! (video)

Μπορεί να αποχώρησε νωρίς-νωρίς από το φετινό Master Chef, ωστόσο κατάφερε να αφήσει έντονο το… ξανθό της στίγμα στο παιχνίδι.Για την Κωνσταντίνα Δημητρίου, ο...

Η Ειρήνη Στεριανού του GNTM κατακτά (και) τη… μεγάλη οθόνη! (video)

Μπορεί να μην έφτασε και πολύ μακριά στο «Greece’s Next Top Model», όμως, γυναίκες σαν την Ειρήνη Στεριανού, όχι μόνο είναι αδύνατο να μείνουν...

Η Δήμητρα Παπαδήμα «στηρίζει» την Καζαριάν και… θάβει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά! (video)

«Καλά έκανε η Καζαριάν και πήγε στο Δημοτικό Θέατρο, εμένα ούτε καν μου απάντησαν».Κόλαφος η Δήμητρα Παπαδήμα, όταν ρωτήθηκε για την συμμετοχή της νικήτριας...

Ιταλίδες φοιτήτριες παίζουν… μεγάλη μπάλα στη Μύκονο! (video)

Με το που άρχισαν να «αραιώνουν» οι ντόπιες καλλονές, ξεκίνησε στη Μύκονο η… επέλαση των αιθέριων υπάρξεων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο καιρός,...

Σε ξένα χέρια το ησυχαστήριο του Καζαντζίδη!

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Σε ξένα χέρια το ησυχαστήριο του Στέλιου Καζαντζίδη στον Άγιο Κωνσταντίνο.Από τον Νίκο ΝικόλιζαΟ αδελφός του σπουδαίου μας...

«Μυρίζει μπαρούτι»: Γιατί κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στην Τουρκία

Νέα τουρκική εισβολή στην Συρία προ των πυλών, καθώς, πριν από λίγες ώρες, το υπουργείο Άμυνας της χώρας κήρυξε στρατιωτικό νόμο και απαγόρευσε σε...

Κινδυνεύουν οι 50αρηδες που έχουν έλλειψη βιταμίνης D

Η έλλειψη βιταμίνης D στον οργανισμό συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ιδίως ανθρώπων μέσης ηλικίας, κυρίως από αιτίες σχετικές με τον διαβήτη, σύμφωνα...

Ποια Πάολα; Δείτε την κόρη της, Παολίνα, να χορεύει τσιφτετέλι (video)

Η μονάκριβη κόρη της Πάολα Φωκά, την οποία απέκτησε με τον Φώτη Ζογλοπίτη, μεγάλωσε και είναι μια κούκλα έφηβη 16 ετών.Η Παολίνα που ακολουθεί...

Δείτε τη γυναίκα που «λύγισε» τον Iron Mike

Ο Iron Mike είναι ξανά ερωτευμένος! Μετά τον χωρισμό του από την επί χρόνια σύντροφο και μάνατζέρ του Τόνια Φουσέκη, ο Μιχάλης Ζαμπίδης βρήκε...

Η Ζήνα «έσωσε» τη χλιδάτη βάφτιση

Μια γερακίνα «έσωσε» τη Γιάννα Αγγελοπούλου και τους VIP καλεσμένους στη δεξίωση για τη βάφτιση της εγγονής της από drone που λίγο έλειψε να...

Τρέμουν οι επιστήμονες παγκόσμια «πανδημία» που μπορεί να αφανίσει 80.000.000 ανθρώπους

Τον κώδωνα του κινδύνου για μια παγκόσμια πανδημία, που θα μπορούσε να αφανίσει 80 εκατομμύρια άτομα σε λιγότερο από 36 ώρες και μαζί το...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καταφθάνει η… διάδοχος του τραγουδιστή των Kings!

Μπαμπάς σε λιγότερο από δύο μήνες, ο τραγουδιστής των Kings!Ο Γιάννης Ρουσσουνέλος πολύ σύντομα...

Μπαγκλαντές: Νύφη «τίναξε» στον αέρα τις παραδόσεις και έγινε… πρωτοσέλιδο!

Μια νεαρή γυναίκα στο Μπαγκλαντές αψήφισε τα έθιμα και τις παραδόσεις της υπερσυντηρητικής χώρας...

H νυχτερίδα-σύμβολο του Batman «άναψε» σε 13 πόλεις για τα 80 χρόνια του υπερήρωα!...

Σε 13 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο «άναψε» η περίφημη νυχτερίδα-σύμβολο του Batman, με...

Παραλύει η χώρα την Τρίτη! Δείτε ποιοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία

Παραλύει η χώρα την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου και οι πολίτες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι...

Κεραμέως από τις ΗΠΑ: «Στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει κέντρο εκπαίδευσης»

Με στόχο την συμμετοχή στις παγκόσμιες δράσεις για το κλίμα αλλά και την προώθηση...

Κλήρωση Τζόκερ: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς – Δύο άτομα κερδίζουν από 3,67 εκατομμύρια ευρώ!

Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 2055), οι τυχεροί αριθμοί είναι οι:...

Ποδόσφαιρο – Super League: Δείτε τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής

Σε αναμετρήσεις για την 4η αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Σάββατο 21...

Ινδία: Κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο με… 3 χέρια και 4 πόδια!

Κοριτσάκι με... τρία χέρια και τέσσερα πόδια έφεραν στον κόσμο γιατροί στο κρατίδιο Ρατζαστάν...

Ρομά έκαναν «λαμπόγυαλο» νοσοκομείο στην Κόρινθο

Ομάδα Ρομά μπήκε χθες λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα στο Νοσοκομείο της Κορίνθου...

«Σουρωτήρι» το Ορμένιο Ορεστιάδας: Μετανάστες μπαίνουν από την Τουρκία σαν να πηγαίνουν… εκδρομή (video)

Με μεγάλη ευκολία οι παράτυποι μετανάστες περνούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο ύψος του Ορμένιου,...