Πέμπτη 29/7/2021

Δήμος Λάρνακας

Απίστευτο, όμως είναι αλήθεια: Στον Δήμο Λάρνακας υπάρχει δρόμος με όνομα «οδός Γκρίζων Λύκων»!

Η ονοματοδοσία του δρόμου πρέπει να έγινε πριν την εισβολή όμως κανένας δεν ασχολήθηκε για την αλλαγή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ