Σάββατο 31/7/2021

εθνικό ινστιτούτο στρατηγικών μελετών

Η «μάστιγα» της «Τεχνολογικής Ανεργίας» μπορεί και πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί

«Η Τεχνολογία αποτελεί ένα από τα «ευγενέστερα» επιτεύγματα του Πνεύματος»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ