30/9/2022

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ

OΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ

Δωρεά της Φαρμασέρβ – Λίλλυ προς τον ΕΟΔΥ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣΗ Φαρμασέρβ-Λίλλυ προχώρησε σε δωρεά του...