Κυριακή 1/8/2021

Φαρμασέρβ - Λίλλυ

Δωρεά της Φαρμασέρβ – Λίλλυ προς τον ΕΟΔΥ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ προχώρησε σε δωρεά του...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ