Τετάρτη 4/8/2021

ιδιοχρησιμοποίηση

Φοροπαγίδα για χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις με δικό τους ακίνητο

Η ιδιόχρηση αποτελεί τεκμαρτό εισόδημα και φορολογείται με συντελεστή 15%

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ