Τρίτη 27/7/2021

ιδιότυπη δικτατορία

Το αστυνομικό κράτος

Η σύγχρονη Αστυνομία ομοιάζει με τους έμμισθους, τελούντες εις διατεταγμένη υπηρεσία, πυρήνες των ταγμάτων...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ