Σάββατο 19/6/2021

Παράνομες οι ηχογραφήσεις Μιωνή σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο

Ερώτημα του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στις αρχές της Μεγαλονήσου επειδή η ηχογράφηση του Νίκου Παππά έγινε στην Λευκωσία.

Προκαταρκτική έρευνα για την νομιμότητα της ηχογράφησης της συνομιλίας του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ευάγγελος Ιωαννίδης μετά την αποστολή του επίμαχου υλικού προς αυτόν από τον Πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής Ιωάννη Μπούγα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πριν εισέλθει στην ουσία του ερωτήματος για το αν ο κύριος Παππάς διέπραξε ως μάρτυρας ενώπιον της επιτροπής το αδίκημα της ψευδορκίας, ο εισαγγελέας πρέπει να απαντήσει σε τρία ερωτήματα:

  • Πρώτον, εάν η συνομιλία ήταν δημόσια ή ιδιωτική. Προς τούτο θα παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνη για τον έλεγχο της γνησιότητας του ηχητικού.
  • Δεύτερον, εάν η ηχογράφηση είναι νόμιμη δεδομένου ότι αυτή έγινε στην Κύπρο και ως εκ τούτου η πράξη αυτή διέπεται από το δίκαιο άλλης χώρας.
  • Και τρίτον, εάν είναι νόμιμη η χρήση της επίμαχης συνομιλίας ως αποδεικτικού μέσου με βάση τον νόμο 4637/19. Και τα τρία ερωτήματα είναι κρίσιμα.

Ωστόσο, το κρισιμότερο είναι το δεύτερο: Το νομικό καθεστώς που διέπει  τις παράνομες καταγραφές ιδιωτικών συνομιλιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και τούτο διότι αν θεωρείται παράνομη η καταγραφή Μιωνή στην Λευκωσία τότε το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ την  φερόμενη  ψευδορκία  Παππά. Αχρηστεύει το υλικό ως αποδεικτικό μέσο και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά του αναπληρωτή Υπουργού κατά της διαφθοράς στο Ειδικό Δικαστήριο, αν τελικώς παραπεμφθεί.

Η έρευνα που έκανε η «Εστία» απευθυνόμενη σε ανώτατες κυπριακές εισαγγελικές πηγές αλλά και σε διακεκριμένους εκπροσώπους του νομικού κόσμου της Κύπρου  έδειξε ότι  στην Μεγαλόνησο επικρατούν άλλοι αξιακοί νομικοί  κώδικες. Η  ηχογράφηση ιδιωτικής συνομιλίας από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου μέρους, τιμωρείται διά ροπάλου με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και με πρόστιμο έως 100.000 ευρώ.

Ο σχετικός νόμος 92(Ι) του 1996  όπως αυτός είναι καταχωρημένος στην ιστοσελίδα του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου δεν αφήνει πολλές αμφιβολίες. Αν και υπέστη μια τροποποίηση επί Υπουργίας Ιωνά Νικολάου προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρχές  στην σύλληψη  και καταδίκη των ενόχων της δολοφονίας  του επιχειρηματία Χατζηκωστή κατά τα λοιπά όταν αφορά ιδιώτες είναι αμείλικτος.

Απαγορεύεται η ηχογράφηση χωρίς άδεια, θεωρείται παράνομη. Ίσως γι αυτό ο δαιμόνιος Νίκος Παππάς επέλεξε να συναντήσει (και να πει όσα είπε) τον συγκεκριμένο επιχειρηματία στην Λευκωσία.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία αυτού του νόμου. Αν οι κυπριακές αρχές απαντήσουν ότι με βάση αυτόν, όχι μόνον είναι παράνομη η ηχογράφηση, αλλά ότι υπέχει ποινικές ευθύνες ο καταγραφεας , η υπόθεση αλλάζει. Η προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής δεν θα μπορέσει να συμπεριλάβει στο κατηγορητήριο της όσα φέρεται να λέει ο κύριος Παππάς για τις  ατζέντες και τα οποία κάποιοι με ευρεία ερμηνεία θεωρούν ότι  αφορούν το  φερόμενο «παραδικαστικό».

Θα πρόκειται για φιάσκο και τότε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να πάρει τα κεφάλια συγκεκριμένων  μελών της επιτροπής που τυχόν μετείχαν στην μεθόδευση εκθέτοντας την κυβέρνηση  πέραν του Ισραήλ , ακόμη και στην Κύπρο.

Ο νόμος έχει λοιπόν ως εξής:

«Ο  περί Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Νόμος του 1996 (92(I)/1996)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ή ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αδικήματα

3.-(1) Εκτός όπου ειδικά προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) εσκεμμένα υποκλέπτει ή παρακολουθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποκτά πρόσβαση ή αποπειράται να υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση ή προκαλεί ή επιτρέπει ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση ή να αποπειραθεί να υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας· ή

(β) εσκεμμένα χρησιμοποιεί, αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή προκαλεί ή επιτρέπει ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει ή να αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ηλεκτρονική, μηχανική, ηλεκτρομαγνητική, ακουστική ή άλλη συσκευή ή μηχάνημα, προς το σκοπό υποκλοπής ή παρακολούθησης ή πρόσβασης στο περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας· ή

(γ) εσκεμμένα αποκαλύπτει ή αποπειράται να αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο να γνωρίζει ότι η πληροφορία λήφθηκε από υποκλοπή ή παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας· ή

(δ) εσκεμμένα χρησιμοποιεί ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο να γνωρίζει ότι η πληροφορία λήφθηκε από υποκλοπή ή παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000)  ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας εισάγει σειρά από εξαιρέσεις  που επιτρέπουν την ηχογράφηση υπό τον όρο της συγκατάθεσης είτε του ιδιώτη είτε της Πολιτείας με την μορφή  Διατάγματος  Δικαστηρίου, είτε άδειας παροχέα υπηρεσιών επικοινωνίας.

Παραθέτουμε ενδεικτικώς μερικές:

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε σχέση με πρόσωπο το οποίο-

(α) Έχει την προηγούμενη ρητή έγκριση για παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιδιωτικής επικοινωνίας από το πρόσωπο που προβαίνει ή έχει προβεί στην επικοινωνία αυτή και από το πρόσωπο το οποίο έλαβε ή σκοπείται να λάβει την επικοινωνία αυτή ή από το ένα από τα δύο σε περίπτωση άσεμνων, ενοχλητικών ή απειλητικών ανώνυμων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων˙

(β) προβαίνει σε καταγραφή αριθμών τηλεφωνικών κλήσεων, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει διάταγμα δικαστηρίου ή εφόσον  πρόκειται για σκοπούς χρέωσης και είναι εν γνώσει του προσώπου που προβαίνει στην επικοινωνία αυτή˙

πηγή: εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ