ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας (“ΔΥΑΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Ε.”), διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 4624/2019, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και κάθε νόμο που ισχύει ή θα τεθεί σε ισχύ στο μέλλον σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων, μαζί με τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ και την Πολιτική Cookies εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.newsbreak.gr (ο «ιστότοπος») ή (ii) όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς ή εν γένει (iii) κατά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρεία μας.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας μπορείτε να ενημερωθείτε για τη φύση των προσωπικών σας πληροφοριών που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας και να πληροφορηθείτε για τις δυνατότητές σας να ζητήσετε τη διαγραφή, επικαιροποίηση, διαβίβαση ή την παροχή πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά μόνον τη  χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουμε λάβει από εσάς τους ιδίους τους χρήστες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση με την επωνυμία “ΔΥΑΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ερατοσθένους αρ.1, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση) .
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ;

1. Ο ιστότοπός μας επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών του. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα παρακάτω:
Δεδομένα ταυτότητας: π.χ όνομα, επίθετο
Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Στοιχεία τα οποία δηλώνετε περαιτέρω στη φόρμα επικοινωνίας
Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνηση IP
Στοιχεία εικόνας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτηρήσης
Στοιχεία σχετικά με πιθανή κάλυψη θέσης / πρόσληψη: π.χ. βιογραφικό

  1. Σκοποί μας στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από εσάς είναι:

– να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τον ιστότοπό μας για τον οποιονδήποτε λόγο

– να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

– να διεκπεραιώσουμε αιτήματα που υποβάλατε στον ιστότοπό μας

– να σας αποστείλουμε επικοινωνία για προωθητικούς σκοπούς όταν έχουμε την άδειά σας ή όταν επιτρέπεται από το νόμο

– να σας αποστέλλουμε τυχόν ενημερωτικά δελτία – newsletters

– να διαφημιστείτε από εμάς (αφορά φυσικά πρόσωπα).

– να διεξάγουμε διαγωνισμούς και να αποδώσουμε τα δώρα στους νικητές

– να αναρτήσετε σχόλια στα άρθρα μας

– για στατιστικούς σκοπούς που αφορούν τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του ιστότοπού μας

– για την συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία, με δικαστικές αποφάσεις, ή άλλες δικαστικές οι εξώδικες σχετικές διαδικασίες  ή στα πλαίσια συμμόρφωσής μας με απαιτήσεις ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Κατά την ανάρτηση σχολίων σας σχετικά με άρθρο του ιστότοπού μας, οι πληροφορίες που δημοσιεύετε και το όνομά σας ως χρήστης είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν στο διαδίκτυο και να συλλεχθούν από τρίτους. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Όταν συνεισφέρετε σε μια συζήτηση, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην δημοσιοποιείτε προσωπικά στοιχεία σας, και ιδίως πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομα, την ηλικία, τη διεύθυνση και τα σχετικά με την επαγγελματική κατάστασή σας. Ο ιστότοπός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το απόρρητο τυχόν αναγνωρίσιμων πληροφοριών που δημοσιεύετε σε αυτόν.

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ιστότοπός μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας μόνον αν υπάρχει σχετική νομιμοποιητική βάση, όπως:
1. Η συγκατάθεσή σας: όπου απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό. Την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

2. Έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας: η Εταιρεία ενίοτε έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον η επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων αυτών.

3. Για την εκτέλεση σύμβασης: μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις.
4. Νομική υποχρέωση: σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλουμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση.
5. Ζωτικά συμφέροντα:όταν  η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
6. Δημόσιο Συμφέρον: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Επίσης η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον ιστότοπό μας μπορεί να γίνει για την υποστήριξη της ελευθερίας του Τύπου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογραφικών δραστηριοτήτων κοινωνικής σπουδαιότητας, σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις και τα όρια που τάσσει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για την υποστήριξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην πρόσβαση και λήψη ενημέρωσης και πληροφοριών, ή για να αποδείξουμε ότι παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με βέλτιστες διεθνώς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα.

Τα προσωπικά δεδομένα σας:

 – συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

– διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους.

– υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων και την σύναψη τυχόν απαραίτητων συμφωνιών με τρίτους και τη λήψη αντίστοιχων εγγυήσεων από αυτούς.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό εκτός των περιπτώσεων που:

  • το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της εταιρείας μας ή του υποκειμένου των δεδομένων
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
  • η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας μας ή για την δικαστική άμυνα της Εταιρείας μας έναντι του υποκειμένου των δεδομένων

–  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανώνυμα, εάν αυτό είναι εφικτό. Για να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο εξωτερικό μόνον εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που η εν λόγω νομοθεσία δεν παρέχει αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα διαβιβάζονται στη χώρα μόνο εάν η διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΩΝ

Η Εταιρεία μας τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό, εκτός εάν υπάρχει νομική πρόβλεψη για περαιτέρω διατήρησή τους ή αν η διατήρησή τους τυγχάνει αναγκαία για να καλύψουμε και να εκπληρώσουμε νομικές μας αξιώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς , για πόσο χρονικό διάστημα, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.
Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.
Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

Τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή αποκλειστικά και μόνον εγγράφως μέσω  αποστολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και η Εταιρεία μας θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας , εκτός εάν το αίτημα είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο όπου εκεί κατόπιν ενημέρωσής σας η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει άλλες εξήντα (60) ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε μια συσκευή ή στον υπολογιστή όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο. Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) είτε «μεγαλύτερης διάρκειας» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.
Τα cookies δε βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή σας. Σε κάθε περίπτωση, τα cookies διευκολύνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο.

Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία αυτού του ιστότοπου και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη.
Άλλα cookies είναι μεν χρήσιμα αλλά δεν είναι απολύτως τεχνικώς απαραίτητα και ως εκ τούτου, απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη. Για αυτά τα cookies, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή σας. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου σας ενημερώνει σχετικά με τη χρήση των cookies και μπορείτε να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ως προς τα cookies πατώντας την επιλογή «Απόρρητο» που υπάρχει κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα μας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρονικών cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως τον φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:
– Internet Explorer
– Firefox
– Chrome
– Opera
– Safari
– Safari for iPad and iPhone

Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ή αποκλεισμός ορισμένων ή όλων των κατηγοριών cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση και την εμπειρία σας με τον ιστότοπό μας.

Οποιαδήποτε από τις προτιμήσεις σας για τα cookies περιορίζεται μόνο σε αυτόν τον ιστότοπο και όχι σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους ή σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι υπερσυνδεδεμένοι με αυτόν τον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτούς τους ιστότοπους, ανατρέξτε στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου ή την πολιτική cookies αυτών των ιστότοπων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Από καιρού εις καιρόν η Εταιρεία μας δύναται να προβαίνει σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι γνωρίζετε πάντα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας από καιρού εις καιρόν προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορούμε επίσης να προβούμε σε όποιες αλλαγές απαιτούνται προκειμένου να συμμορφωθούμε με αλλαγές στο ισχύον δίκαιο ή τις κανονιστικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να ενημερώνεστε έγκυρα για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.