Σάββατο 12/6/2021

Η Βασιλική Θάνου «καρφώνει» το Υπουργείο Ανάπτυξης για παρέμβαση στο ΣτΕ

Η πρώην πρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού και επίτιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου, με επιστολή της καταγγέλλει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε αναβολή στη δίκη για την υπόθεσής της στο ΣτΕ. Η Βασιλική Θάνου κάνει λόγο για αυθαιρεσία και καταχρηστικότητα του υπουργείου που ζητά την αναβολή της συζήτησης των αιτήσεων ακυρώσεως, που έχουν ασκηθεί από τα έκπτωτα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έχει ορισθεί για τις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Ολόκληρη η επιστολή της:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενεργώντας κατά τρόπο αυθαίρετο και κατά κατάχρηση δικαιώματος, κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση, με την οποία δηλώνει ότι δεν θα καταθέσει τις απόψεις του, για τη δικάσιμο της 6ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία έχει ορισθεί για να συζητηθούν οι ασκηθείσες, από τον Αύγουστο του 2019 αιτήσεις ακύρωσης της Προέδρου, της Αντιπροέδρου και δύο (2) μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την ακύρωση, ως παρανόμων, των Υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαύθησαν από τις θέσεις τους, αιφνιδιαστικά και πρόωρα, πριν από την κανονική λήξη της θητείας τους. Και υποβάλλει το αίτημα για αναβολή της συζήτησης, επικαλούμενο ως λόγους, τον φόρτο εργασίας της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου, καθώς και ότι εκκρεμεί η διαδικασία ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2019/1, η οποία αποτελεί αντικείμενο ενός εκ των λόγων ακύρωσης.

Οι λόγοι αυτοί συνιστούν προφάσεις και στερούνται σοβαρότητας, δεδομένου ότι το Δημόσιο είχε πλήρη άνεση χρόνου τρισήμισυ μηνών, για να ετοιμάσει τις απόψεις του, τις οποίες εξ άλλου, έχει ήδη αναπτύξει στο από 26-8-2019 κατατεθέν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπόμνημά του, αποτελούμενο εκ 33σελίδων, για τη συζήτηση, στις 30-8-2019, της αίτησης για την αναστολή της εκτέλεσης των ως άνω Υπουργικών αποφάσεων. Τα δε, μετά από λίγες ημέρες, κατατεθέντα δικόγραφα, κατά του διορισμού των νέων προσώπων, είναι όμοια κατά περιεχόμενο, με τα προηγούμενα και συνεπώς, ελάχιστος επί πλέον χρόνος απαιτείται προς επεξεργασία, για την διατύπωση των σχετικών απόψεων. Όσο για τον επικαλούμενο λόγο, σχετικά με την διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας, πέραν του ότι όλως αορίστως επικαλείται ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία ενσωμάτωσης, ενώ σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ουδεμία περί τούτου ενέργεια έχει γίνει μέχρι τώρα, ούτε καν έχει συσταθεί η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και σε κάθε περίπτωση, είναι άδηλο το χρονικό σημείο της περάτωσης της διαδικασίας αυτής, για την οποίαν, ως γνωστόν, η προθεσμία λήγει τον Φεβρουάριο του 2021 και επομένως, κατά την «παράλογη λογική» του Υπουργείου, θα δικαιούται μέχρι τότε να ζητά αναβολή, ενώ γνωρίζει ότι κατά την πάγια Νομολογία του ΔΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, κατά την προθεσμία ενσωμάτωσης, να απέχουν από τη θέσπιση νόμων , που θέτουν σε κίνδυνο τον σκοπό της οδηγίας.

Κατά συνέπεια, η άρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, να καταθέσει εγκαίρως τις απόψεις του, προς συζήτηση της υπόθεσης, ενώ διέθετε και διαθέτει επαρκή χρόνο προς τούτο, επικαλούμενο λόγους που στερούνται νομικής και λογικής βασιμότητας, συνιστά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του και επιχειρεί κατά τρόπο αυθαίρετο και ως κακόπιστος διάδικος, να υποχρεώσει το Δικαστήριο να προχωρήσει σε αναβολή της συζήτησης.

Σημειωτέον, ότι όμοιο αίτημα, περί αναβολής της συζήτησης, κατέθεσε και μάλιστα, κατά σύμπτωση, την ίδια ημερομηνία με την κατάθεση της αίτησης του Υπουργείου (11-11-2019) και ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επικαλούμενος ότι μέχρι τώρα δεν είχε χρόνο να αναθέσει σε δικηγόρο την εντολή να ασκήσει παρέμβαση, υπέρ του Δημοσίου, διότι απουσίαζε στο εξωτερικό. Ο λόγος αυτός είναι προσχηματικός, διότι τα νεοδιορισθέντα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού διέθεταν άνεση χρόνου περίπου τριών (3) μηνών.

Είναι σαφές ότι οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν μεθοδεύσεις, οι οποίες στοχεύουν στην καθυστέρηση της συζήτησης της υπόθεσης και κατ’ ακολουθία στην καθυστέρηση της έκδοσης της σχετικής απόφασης, διότι ελπίζουν ότι με την καθυστέρηση παγιώνεται η τετελεσμένη κατάσταση, την οποία επέβαλε η Κυβέρνηση, με την εσπευσμένη απόλυση των μελών του Προεδρείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και με τον επίσης εσπευσμένο διορισμό των νέων μελών.

Εάν οι μεθοδεύσεις αυτές τελεσφορήσουν, τότε θα καταστεί ατελέσφορος ο ορισμός της σύντομης δικασίμου της 6ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία προσδιορίσθηκε, διότι προφανώς λήφθηκε υπόψη το κατεπείγον της συζήτησης της υπόθεσης, λόγω της σημασίας της, ως αφορώσας την Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού, η ομαλή λειτουργία της οποίας έχει διαταραχθεί, εξ αιτίας της αμφισβήτησης της νομιμότητας του αιφνιδιαστικού και πρόωρου τερματισμού της θητείας των μελών του Προεδρείου της, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας τους, καθώς και της αμφισβήτησης της νομιμότητας του διορισμού των νέων μελών.

Στο Κράτος Δικαίου επιβάλλεται η ίδια η Διοίκηση να επιδιώκει την κατά το δυνατόν ταχύτερη επίλυση μιας τέτοιας διαφοράς και όχι να μεθοδεύει λόγους αναβολής. Πρόκειται για μία ακόμη ενέργεια αυθαιρεσίας, την οποία θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να καταγγείλω. Ζητώ και ευελπιστώ στην από μέρους σας αντίδραση και στην καταδίκη των ενεργειών αυτών.

Παρακαλώ, όπως ορίσετε ημερομηνία συνάντησης, για να σας ενημερώσω, με περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε επίσης: Τα πρακτικά της κατάθεσης Φρουζή ζήτησε ο Άρειος Πάγος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ