9/8/2022

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν μέσα στο 2020 αίτηση για σύνταξη πολύ πριν από τα 67 τους

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Ποιοι ασφαλισμένοι «ευνοούνται» στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου για τα όρια ηλικίας, η οποία ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται το 2022.

 • Νάσος Χατζητσάκος

Από πέντε έως 12 χρόνια πιο νωρίς από τα 67 έτη, που αποτελούν το γενικό όριο, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χιλιάδες ασφαλισμένοι έως το τέλος του 2020. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται το 2022.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, φέτος μπορούν να κάνουν αίτηση για πλήρη σύνταξη όσοι και όσες συμπληρώνουν τα 62 χρόνια και έχουν 40 έτη ασφάλισης. Εάν έχουν λιγότερα χρόνια ασφάλισης, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

Αίτηση για πλήρη σύνταξη (το ύψος της οποίας δεν θα είναι υψηλό, λόγω του μικρού αριθμού ετών ασφάλισης) μπορούν να υποβάλουν και όσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος και έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις, και φέτος αρκετοί ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες προλαβαίνουν να βγουν στη σύνταξη έως 12 χρόνια νωρίτερα από τα 67 έτη.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ασφαλισμένων τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα που μπορούν να ολοκληρώσουν πιο γρήγορα τον εργασιακό τους βίο, παρά το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου, η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία προκαλεί για τον τρέχον έτος ακόμη μία αύξηση στα όρια ηλικίας (κυμαίνεται από τρεις μήνες για όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης έως 21 μήνες για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις). Δεν έχουν αρνητική μεταβολή από την αύξηση που προκαλείται εντός του 2020 στα όρια ηλικίας μόνο όσοι/ες ασφαλισμένοι/ες είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις 19 Αυγούστου του 2015 (είχαν συμπληρώσει τόσο το όριο ηλικίας όσο και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης).

Μέσα σε αυτούς που ανήκουν στους «τυχερούς», που μπορούν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, συμπεριλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης έως το 2012 και μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη ή με πλήρη, εάν συμπληρώνουν 35, 36 ή 37 έτη ασφάλισης. Ειδικά, ηλικιακά όρια συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ και για μισθωτούς του πρώην ΙΚΑ, τους εργαζομένους των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, για όσους υπάγονται στα Βαρεά και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους.

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων είναι οι εξής:

«Νέοι» ασφαλισμένοι (από την 1/1/1993 και μετά)

 • Ασφαλισμένοι με 15 έτη ασφάλισης και 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία, με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.375 στο καθεστώς των ΒΑΕ, που φέτος συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

«Παλαιοί» ασφαλισμένοι (πριν από το 1993) σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ ή τράπεζες:

 • Ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ηλικία 62 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ανδρες στο πρώην ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα οικοδομικά και ηλικία 60 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι  το 2011 και ηλικία 61 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι  το 2012 και ηλικία 61 έτη και τριών μηνών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ανδρες στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα Βαρέα (ΒΑΕ) έως τα τέλη του 2020 και ηλικία 60 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με με μειωμένη σύνταξη (η «ποινή» ανέρχεται στα 46 ευρώ).
 • Ανδρες στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα ΒΑΕ μέχρι το τέλος του 2013 και ηλικία 58 έτη και εννιά μηνών μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη (με «ποινή» 46 ευρώ).
 • Ανδρες στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι και το 2012, και ηλικία 60 ετών και εννιά μηνών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ανδρες στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι και το 2014, ηλικίας 59 ετών και έξι μηνών μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη (με «ποινή» 46 ευρώ).
 • Ανδρες στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα ΒΑΕ μέχρι και το 2014, ηλικίας 61 ετών και έξι μηνών, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ανδρες στο πρώην ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα ΒΑΕ μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015, με ηλικία 62 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ανδρες και γυναίκες με ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης (100 ανά έτος την τελευταία πενταετία) και με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας μπορούν αν αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη (η «ποινή» ανέχεται στο 30% επί της εθνικής σύνταξης ή στα 115,2 ευρώ).
 • Ασφαλισμένοι στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, 750 ημέρες την τελευταία πενταετία, με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας τους το 2020, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.
 • Γυναίκες ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010 και ηλικία 55 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Γυναίκες ασφαλισμένες στο πρώην ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2011 και ηλικία 56, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Γυναίκες στο πρώην ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2012 και ηλικία 57, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά πριν από το 1983 στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, με 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2016 και ηλικία 59 ετών, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά πριν από το 1983 στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, με 35 έτη ασφάλισης μέχρι και το 2017, ηλικίας 59 ετών και έξι μηνών, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά πριν από το 1983 στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, με 35 έτη ασφάλισης μέχρι και το 2018, ηλικίας 60 ετών, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά πριν από το 1983 στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, με 35 έτη ασφάλισης μέχρι και το 2019, ηλικίας 60 ετών και έξι μηνών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά πριν από το 1983 στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, με 35 έτη ασφάλισης μέχρι και τα τέλη του 2020, ηλικίας 61 ετών, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένες μητέρες στο πρώην ΙΚΑ ή στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως το 2012, που συμπλήρωσαν έως τον Αύγουστο του 2015 τα όρια ηλικίας των 50 ή 52 ή 55 ετών, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη ή με πλήρη, εάν συμπλήρωσαν το 57ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα.
 • Ασφαλισμένες μητέρες στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και με ανήλικο έως το 2012, οι οποίες συμπλήρωσαν μέχρι τον Αύγουστο του 2015 τα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
Δημοφιλείς ειδήσεις  Σε μπαρ στη Λήμνο η Ματίνα Παγώνη - Η αφιέρωση του Πασχάλη

Στο δημόσιο

 • Ασφαλισμένες μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης και με ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2010, οι οποίες έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015 το 50ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Υπάλληλοι του Δημοσίου, μητέρες και πατέρες, με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2011, που συμπλήρωσαν μέχρι τον Αύγουστο του 2015 το 52ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Μητέρες και πατέρες υπάλληλοι του Δημοσίου με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο παιδί έως 31 Δεκεμβρίου 2012, που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015 το 55ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Μητέρες εργαζόμενες στο Δημόσιο, τρίτεκνες και πολύτεκνες με 20 έτη ασφάλισης μέχρι και το 2010 μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Μητέρες και πατέρες, τρίτεκνοι – πολύτεκνοι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα με 20 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2011, που συμπλήρωσαν έως τον Αύγουστο του 2015 το 52ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Μητέρες και πατέρες τρίτεκνοι – πολύτεκνοι στο Δημόσιο με 20ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2012, που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο 2015 τα 55 έτη της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 35 έτη ασφάλισης και την ηλικία των 58 ετών μέχρι το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 60ού έτους, μέχρι το τέλος του 2020.
 • Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2011, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 36 έτη ασφάλισης και τα 58 έτη της ηλικίας τους μέχρι το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν μέσα στο 2020, με τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
 • Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το 2012, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 37ετία και 59 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2017, μπορούν να αποχωρήσουν το 2020 σε ηλικία 60 ετών και έξι μηνών με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 37ετία και είναι 60 ετών και τριών μηνών, μπορούν φέτος να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Γυναίκες στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης έως το 2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη (η σύνταξη θα είναι μειωμένη κατά 30% επί της εθνικής σύνταξης, με «ποινή» 115 ευρώ).
 • Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης έως το 2011 και με συμπληρωμένο το 56ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία έως 31/12/2012 και 58 έτη ηλικίας μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη.
 • Ανδρες υπάλληλοι οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς των ΒΑΕ στους ΟΤΑ με 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τα 12 έτη στην ασφάλιση των βαρέων μέχρι το 2012, που συμπλήρωσαν το 58ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ανδρες υπάλληλοι στο καθεστώς των ΒΑΕ στους ΟΤΑ με 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στα ΒΑΕ, που συμπλήρωσαν το 60ό έτος της ηλικίας τους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
Δημοφιλείς ειδήσεις  Χαλκίδα: Πέθανε ξαφνικά αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

 • Ασφαλισμένοι σε πρ. ΟΑΕΕ ή πρ. ΕΤΑΑ, με 35 έτη ασφάλισης έως το 2012, ηλικίας 61 ετών και έξι μηνών, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένες στο πρ. ΕΤΑΑ με 25 έτη ασφάλισης έως το 2010, ηλικίας 62 ετών και οχτώ μηνών, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένες μητέρες στο πρώην Ταμείο Νομικών με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι το 2012, που συμπλήρωσαν έως τον Αύγουστο του 2015 την ηλικία των 50, 52 ή 55 ετών μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη ή εάν έχουν συμπληρώσει τα 57 ή τα 60 έτη, με πλήρη σύνταξη.
 • Ασφαλισμένες μητέρες στο πρώην Ταμείο Νομικών με 21,5 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2010, οι οποίες συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας μέχρι τον Αύγουστο του 2015, μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εν καιρώ ειρήνης 314 θάνατοι μέσα σε μια εβδομάδα!

Πτωτική τάση στα νέα κρούσματα, στους 120 οι διασωληνωμένοι νοσούντες

Νεκρός εντοπίστηκε 69χρονος σε γκρεμό στο Πόρτο Ράφτη- Ήταν αγνοούμενος από την Κυριακή

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 69χρονου για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver...

Διονύσης Σιμόπουλος: Συγκίνηση στην κηδεία του αστροφυσικού

Στην τελευταία κατοικία του συνόδευσαν τον διάσημο αστροφυσικό Διονύση Σιμόπουλο, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι,...

Κως: Άναψε τσιγάρο στον… αέρα – Χειροπέδες σε τουρίστα που κάπνιζε στις τουαλέτες αεροπλάνου

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στην Κω σε έναν 39χρονο τουρίστα, ο οποίος εν ώρα...

Σε μπαρ στη Λήμνο η Ματίνα Παγώνη – Η αφιέρωση του Πασχάλη

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της στη Λήμνο κάνει διακοπές  η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη,...

Ζάκυνθος: «Ευθύνη του υπουργείου Τουρισμού» τα σκουπίδια στο Ναυάγιο λέει ο δήμος

«Μπαλάκι» έχουν γίνει οι ευθύνες για τα σκουπίδια που έχουν μαζευτεί στην πασίγνωστη παραλία Ναυάγιο,...

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Σαμοθράκη, καίει το καταπράσινο νησί

Ανεξέλεγκτη καίει η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στη Σαμοθράκη, σε δασική έκταση στην...

Καιρός: Εκρηκτικός συνδυασμός «hot, dry, windy» – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα με τις καιρικές συνθήκες που ανέλυσε η πυρομετεωρολογική...

Χαλκίδα: Πέθανε ξαφνικά αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ

Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος ενός 46χρονου αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ που έπαθε έμφραγμα...

Φθιώτιδα: Πιθανό να «ευθύνονται» τα αγριογούρουνα για την φωτιά στο Λογγίτσι

Εχθές το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στο Λογγίτσι Φθιώτιδας η οποία τέθηκε ευτυχώς γρήγορα υπό...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αυτή είναι η δασκάλα που σκοτώθηκε στα Σύβοτα – Ξεσπά ο γιος της 

Δικαιοσύνη για τον θάνατο της μητέρας του ζητά ο...

Νεκροί Αλβανός ηθοποιός και η σύζυγός του που πήδηξαν από τον 6ο όροφο – Ούρλιαζε το παιδί τους

Θρίλερ επικρατεί στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο-μυστήριο γνωστού Αλβανού...

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Δασκαλάκης – Έκκληση για αίμα

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο γνωστός τραγουδιστής...

Γερμανικά κόλπα με τα τεθωρακισμένα!

Το Βερολίνο, από τη μια, θέλει να στείλει τα ελληνικά τανκς στην Ουκρανία και, από την άλλη, δεν θέλει να δυσαρεστήσει περισσότερο τη Μόσχα

Τεράστιο σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από το διάγγελμα του πρωθυπουργού!

Ζήτησαν και... παράταση στην παρακολούθηση Ανδρουλάκη!

Εμπαίζουν τον ελληνικό λαό! Ξαφνική «βόμβα» για τους νεκρούς από κορωνοϊό

Σχεδόν δυόμιση χρόνια μετά από την πανδημία και ενώ...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με διάγγελμα- κονσέρβα μετέτρεψε σε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα της Ελλάδας!

Μισό διάγγελμα με εμφανή πανικό - Προσπάθησε να την μετακυλήσει τις ευθύνες

Ύβρεις κατά του πρωθυπουργού σε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ

Όλο και πιο έντονες είναι οι αντιδράσεις κατά του...

Όπλα στην Ουκρανία: Ρεπορτάζ του CBS αποκαλύπτει σημεία και τέρατα

Σε ένα άκρως αποκαλυπτικό αφιέρωμα με έρευνα της πρώτης...

Όταν μπαίνει ένας κλόουν στο παλάτι…

Οργισμένος και πανικόβλητος φυσικά ο διευθυντής του γραφείου τύπου...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ