Ασκληπιείο Βούλας: «Διαστρέβλωση της αλήθειας η καταγγελία για απευθείας αναθέσεις για γραμματείς με υπέρογκο μισθό»

Must Read

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε η διοίκηση του νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας μετά την καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων ότι τον περασμένο Αύγουστο προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία για την κάλυψη θέσεων γραμματειακής υποστήριξης οι αποδοχές των οποίων έφταναν τα 17.000 ευρώ μόλις για δύο μήνες εργασίας.

Στην ανακοίνωση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στη μίσθωση υπαλλήλων για γραμματειακή υποστήριξη από ιδιωτική εταιρεία. Παράλληλα, εξηγεί πώς προκύπτει το κόστος το οποίο καλείται να καταβάλει το νοσοκομείο για τη μίσθωση τριών γραμματέων για δύο μήνες, κάνοντας λόγο για «εσφαλμένη και δόλια επιχειρούμενη προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας».

Δείτε την ανακοίνωση:

«Αναφορικά με την εσφαλμένη και δόλια επιχειρούμενη προσπάθεια διαστρέβλωσης του κόστους από το σωματείο εργαζομένων και τους σκοπούς που επιχειρεί τεχνηέντως να υπηρετήσει, επισημαίνονται τα εξής:

α)Λαμβάνονται υπόψη οι εργοδοτικές εισφορές, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, β)Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν συμβληθεί με ανάδοχο εταιρεία, λαμβάνουν όπως ο Νόμος ορίζει, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας εν αντιθέσει με έναν εργαζόμενο, ο οποίος συμβάλλεται απευθείας με φορέα του Δημοσίου, γ)Η οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνει νομίμως και το κόστος αντικατάστασης εργαζομένων και την κανονική άδεια.

Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείο μας, όπως διαφαίνεται και από το υπ’αριθμ.14624/07-08-23 έγγραφο της Προϊσταμένης του τμήματος γραμματείας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφενός δεν προκρίνεται εκ της διοικήσεως η ανάκληση θερινών αδειών, πολλώ δε μάλλον, εξαιτίας της ήδη καταπόνησης του προσωπικού, λόγω της πανδημίας και αφετέρου της έλλειψης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του ΔΣ και μη έκδοσης ΦΕΚ διορισμού νέου, άρα και αδυναμία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, δημιουργήθηκε επιτακτική ανάγκη για την εν λόγω ενέργεια. Ήτοι, πραγματοποιήθηκε απευθείας ανάθεση ως ορίζει ο Νόμος, αφού προηγουμένως διενεργήθηκε έρευνα αγοράς και δεν ανταποκρίθηκε άλλη εταιρεία πλην της εν λόγω, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω έλλειψης διοικητικής υποστήριξης».

Η καταγγελία 

Ένα σκάνδαλο με απευθείας αναθέσεις της διοίκησης του Ασκληπιείου Βούλας η οποία εν μέσω τεράστιων ελλείψεων στον κλάδο της υγείας φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη εκεί που θέλει αποκάλυψε το Σωματείο Εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι στις 9 Αυγούστου η διοίκηση προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για την υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης σε εργολαβική εταιρεία. Όπως καταγγέλουν, η σύμβαση ανέφερε πως για τρεις γραμματείς οι οποίοι θα απασχολούνταν για δύο μήνες θα λάμβαναν 2.870 ευρώ το μήνα δηλαδή συνολικά περίπου 17. 223 ευρώ!

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, νωρίτερα, στις 7 Αυγούστου, η προϊσταμένη του τμήματος γραμματείας ζήτησε με έγγραφο από τον προϊστάμενο της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας την ταχύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών για την γραμματειακή υποστήριξη και δύο μέρες μετά, στις 9 Αυγούστου υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου και της εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων:

«Το Σωματείο εργαζομένων του Ασκληπιείου Βούλας θέτει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε εργολαβική εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη σύμβαση το κόστος για τρεις γραμματείς για δύο μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας είναι 17.223,60 ευρώ! Δηλαδή 2870,6 ευρώ για κάθε γραμματέα μηνιαίως».

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου η διοίκηση του νοσοκομείου μας προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σε εργολαβική εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η διαδικασία, αλλά και το ύψος της σύμβασης, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, στα μέλη του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων επίσης.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεση μας, την Δευτέρα 7 Αυγούστου η προϊσταμένη του τμήματος γραμματείας αποστέλλει έγγραφο προς τον προϊστάμενο διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας, στο οποίο αναλύει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης και ζητάει, ως είθισται, την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την «κατά το δυνατόν ταχύτερη ικανοποίηση» του αιτήματος.

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου ο προϊστάμενος διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας αποστέλλει αίτημα προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. για την κάλυψη γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και τις προδιαγραφές του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. απαντάει με την οικονομική προσφορά επί του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του ΓΝ. «Ασκληπιείο» Βούλας (υπογράφει ο αναπληρωτής Διοικητής του νοσοκομείου μας) και της αναδόχου εταιρείας.

Η σύμβαση αφορά στην απασχόληση τριών (3) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με τη δυνατότητα της δίμηνης παράτασης.

Πόσο κοστίζουν τρεις (3) γραμματείς για δύο (2) μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας; 17. 223,60 €!!! 2870,6 € για κάθε γραμματέα μηνιαίως….

Καλά διαβάσατε.

Σε ένα νοσοκομείο που απασχολεί επικουρικό διοικητικό προσωπικό με τρίμηνες συμβάσεις, η διοίκηση αποφασίζει να προσλάβει “ενοικιαζόμενους” γραμματείς, αντί να προχωρήσει στην προκήρυξη των κενών θέσεων. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε τον μήνα Αύγουστο, με ταχύτατες διαδικασίες, την ώρα που οι τριμηνίτες συνάδελφοι μας δεν ήξεραν καν εάν θα ανανεωθεί η σύμβαση τους, εάν θα παραμείνουν στη δουλειά.

Μετά από την εδώ και χρόνια ανάθεση του έργου της φύλαξης – σίτισης – καθαριότητας σε εργολάβους, φαίνεται ότι άνοιξε η όρεξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας και της διοίκησης του Ασκληπιείου να επεκταθεί το αίσχος της ενοικίασης εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και σε άλλους κλάδους. Και μάλιστα, με όρους αποικιοκρατίας.

Ρωτάμε:

Γιατί κρίθηκε ως απολύτως επείγουσα η κάλυψη των κενών γραμματειακής υποστήριξης, την ώρα που το Ασκληπιείο υποφέρει εδώ και χρόνια από τη δραματική υποστελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες;

Γιατί δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία της πλατφόρμας i–supplies, αλλά ακολουθήθηκε η οδός της απευθείας ανάθεσης;

Πώς συντάχθηκαν οι «προδιαγραφές»; Από ποιον;

Γιατί είναι τόσο υψηλό το τίμημα της σύμβασης; Στην ίδια τη σύμβαση δεν περιγράφεται καν ο μισθός των εργαζόμενων γραμματέων.

Ποιος θα μας απαντήσει; Φυσικά, ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να ελέγξει.

Ακούνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί;».

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This