6-7-2020

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Τα θέματα των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ σήμερα. Τα μαθήματα είναι: το «Ναυτικό δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία- Εφαρμογές»,  «Αρχιτεκτονικό σχέδιο», «Δίκτυα Υπολογιστών« και «Σύγχρονες Αγροτικές επιχειρήσεις».

Δείτε τα θέματα στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ:

ΝΑΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελένη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου
Σάββας Καλεντερίδης
Σάββας Καλεντερίδης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ