Τετάρτη 22/9/2021

Ζητούν νέα αίτηση (και επιπλέον δαπάνες) από τους δανειολήπτες, αλλιώς κινδυνεύουν με πλειστηριασμούς!

Όσοι δανειολήπτες δεν επικαιροποιήσουν έγκαιρα τα στοιχεία τους θα χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη και θα κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία.

Δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν με δικά τους έξοδα εκ νέου τις αιτήσεις υπαγωγής τους στον νόμο Κατσέλη, αλλιώς κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς από το 2022.

  • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Τα χρονοδιαγράμματα μάλιστα είναι ασφυκτικά, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ταχύτατα στην εκκαθάριση χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων του νόμου. Μάλιστα, κατά τη νέα δικάσιμο, η οποία θα ορίζεται μετά την υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από πλευράς του δανειολήπτη, δεν θα εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση θα συζητείται χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Αυτή τη στιγμή, περισσότερες από 40.000 αιτήσεις έχουν προσδιορισμένες δικάσιμους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021, με πολλές εξ αυτών να έχουν λάβει ημερομηνία για συζήτηση ακόμη και μετά το 2027.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010» του υπουργείου Δικαιοσύνης, που ψηφίστηκε την Πέμπτη στη Βουλή, όσοι δανειολήπτες δεν επικαιροποιήσουν έγκαιρα τα στοιχεία τους θα χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη και θα κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία.

Οι αλλαγές αυτές έχουν προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση των φορέων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δ. Βερβεσός εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροποποίηση του νόμου Κατσέλη, εκτιμώντας ότι θα επιφέρει από το 2022 μαζικούς πλειστηριασμούς. Σε μια εποχή που όλα αναστέλλονται λόγω οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, όπως φόροι, εισφορές κ.λπ., δεν μπορεί το βασικό θέμα να είναι «να τα πάρουν οι τράπεζες», όπως είπε.

Αντιδρά η ΓΣΕΒΕΕ

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς εξέφρασε τη διαφωνία του με την κατάργηση της προφορικής δίκης και την αντικατάστασή της από μια δίκη αποκλειστικά εξ εγγράφων, δίκη «βουβή», στην οποία ούτε ο υπερχρεωμένος οφειλέτης μπορεί να εμφανιστεί για να ακουστεί, αλλά ούτε και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εξεταστεί ως μάρτυρας. Αυτή η εκ των υστέρων μάλιστα μετατροπή της δίκης έχει σαφές αποτέλεσμα και σκοπό να αποκλείσει τον υπερχρεωμένο οφειλέτη, από την απόδειξη με μάρτυρες και συγκεκριμένα στοιχεία ότι χωρίς δόλο περιήλθε σε υπερχρέωση και αδυναμία πληρωμών και ότι κρίσιμη ευθύνη για την υπερχρέωση έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησής του. Η ΓΣΕΒΕΕ διαφωνεί επίσης με τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων με πρωτοβουλία και δαπάνη των πολιτών, αφού αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη για τις ημερομηνίες των δικών.

Εκ του πονηρού

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο καταλύει κάθε έννοια δεύτερης ευκαιρίας, σημειώνοντας πως επιχειρείται μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες η προσκόμιση από τους οφειλέτες στοιχείων από τράπεζες και υπηρεσίες, τα οποία θα πρέπει να «μεταφορτώσουν» στην προβλεπόμενη πλατφόρμα και εάν δεν προλάβουν να το κάνουν, θα θεωρηθεί η έφεσή τους μη ασκηθείσα. Σύμφωνος με την επιδίωξη του νομοσχεδίου για επιτάχυνση των διαδικασιών δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Καταναλωτών Ευάγγελος Κρητικός, εκτιμώντας ωστόσο ότι δημιουργεί προβλήματα η προσπάθεια να δικαστούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις με την ετοιμασία και την κατάθεση στη γραμματεία του αρμόδιου για την κάθε υπόθεση Ειρηνοδικείου φακέλου με έγγραφα χωρίς προφορική ανάπτυξη και χωρίς τη δυνατότητα της εξέτασης μάρτυρα ή του ίδιου του αιτούντος.

Η νέα δικάσιμος

Κατά τη νέα δικάσιμο, η οποία θα ορίζεται μετά την υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από πλευράς τον δανειολήπτη, δεν θα εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση θα συζητείται χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ειρηνοδίκης, μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Η οριστική απόφαση θα εκδίδεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη συζήτηση της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού.

Tι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες και ποιες είναι οι προθεσμίες για νέα αίτηση

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας και με σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2021 το αργότερο. Η πλατφόρμα θα κρίνει αυτομάτως ποιοι είναι οι δανειολήπτες που δικαιούνται να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους στο δικαστήριο και θα κόβει τους μη επιλέξιμους.

Με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ο οφειλέτης αποδέχεται και την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του, προκειμένου να εξακριβωθεί και η ακρίβεια των στοιχείων του.

Οι σχετικές προθεσμίες για νέες αιτήσεις έχουν ως εξής:

1) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15 Ιανουαρίου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

2) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου του 2015 έως τα τέλη Ιουνίου του 2015.

3) Από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιουλίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

4) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016.

5) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τη 15η Μαρτίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

6) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017.

7) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τη 15η Απριλίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιουλίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

8) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018.

9) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως τη 15η Μαΐου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1ης Ιουλίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

10) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως την 31η Μαΐου 2021 για αιτήσεις από 1ης Ιανουαρίου 2019 και μετά.

Για υποθέσεις οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται ή ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου σε δικάσιμο μετά τις 15/6/2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού θα κατατεθεί από την 1/12/2020 έως τις 30/6/2021.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ