Τετάρτη 22/9/2021

Lockdown 2: Έως και 50.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα – Δείτε αναλυτικά και… προσοχή!

Για να μην... πονέσει (κι άλλο) η τσέπη

Ο διπλασιασμός του προστίμου των 150 ευρώ για τους πολίτες (300 ευρώ πλέον) που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα (μάσκα παντού, αποστάσεις, μετακίνηση με sms κλπ.) σε αυτή τη δεύτερη… έκδοση του lockdown, ήταν από τα πρώτα πράγματα που έγιναν γνωστά μετά την ανακοίνωση του νέου «κλειδώματος».

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε επίσης, είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις (επιχειρήσεων) το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 50.000 ευρώ!

Αναλυτικά, η σχετική απόφαση προβλέπει:

Διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδηλώσεων από επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διοργανώνουν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδηλώσεων από φυσικά πρόσωπα

Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα

 • Μη χρήση μάσκας ή υπέρβαση του ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά ασθενή επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.
 • Μη χρήση μάσκας από οποιονδήποτε εντός νοσοκομείου, ιατρείου και διαγνωστικού κέντρου, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο.

Σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων και άλλες δομές πρόνοιας

Μη τήρηση μέτρων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και άλλες κλειστές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

α. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο 3.000 ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής δεν υπερβαίνει τους 40 ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 6.000 ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας για χρονικό διάστημα 60 ημερών.

β. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής υπερβαίνει τους 40 ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας για χρονικό διάστημα 60 ημερών.

γ. Στoυς ωφελούμενους/φιλοξενούμενους, καθώς και τυχόν τρίτους που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

δ. Στους εργαζομένους, διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε παράβαση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη υποβολής τους σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο.

ε. Στους εργοδότες των εργαζομένων που υποχρεούνται να υποβληθούν σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο, πρόστιμο 3.000 ευρώ ανά παράβαση.

στ. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο, 3.000 ευρώ για παράβαση της μη τήρησης του επισκεπτηρίου.

Σε χώρους λατρείας/ θρησκευτικών τελετών

Διοικητικό πρόστιμο στον κατά νόμο υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή, απουσία αυτού, στον παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό 1.500 ευρώ.

Σε επιχειρήσεις για μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων – παρευρισκομένων/αποστάσεων, κανόνων υγιεινής και απολύμανσης

 • Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.

Στην πρώτη παράβαση

– Διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες

Στη δεύτερη παράβαση

– Διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 ημερολογιακές ημέρες

Στην τρίτη παράβαση:

– Εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 90 ημερολογιακές ημέρες

– Εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 60 ημερολογιακές ημέρες

 • Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και έως 100 τ.μ.

– Στην πρώτη παράβαση

Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων των σχετικών διατάξεων ως εξής:

1%-25%, πρόστιμο 3.000 ευρώ, 25%-50%, πρόστιμο 5.000 ευρώ, 50%-75%, πρόστιμο 7.000 ευρώ και άνω του 75% υπέρβαση πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

– Στη δεύτερη παράβαση

Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων των σχετικών διατάξεων ως εξής:

1%-25%, πρόστιμο 10.000 ευρώ, 25%-50%, πρόστιμο 15.000 ευρώ, 50%-75% πρόστιμο 20.000 ευρώ και άνω του 75% υπέρβαση πρόστιμο 30.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 30 ημερολογιακές ημέρες.

– Στην τρίτη παράβαση

Εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 90 ημερολογιακές ημέρες και εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 60 ημερολογιακές ημέρες

 • Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. και έως 300 τ.μ.

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων των σχετικών διατάξεων ως εξής:

1%-25%, πρόστιμο 10.000 ευρώ, 25%-50%, πρόστιμο 11.000 ευρώ, 50%-75% πρόστιμο 13.000 ευρώ και άνω του 75% υπέρβαση πρόστιμο 15.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

– Στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων των σχετικών διατάξεων ως εξής:

1%-25%, πρόστιμο 15.000 ευρώ, 25%-50%, πρόστιμο 25.000 ευρώ, 50%-75% πρόστιμο 35.000 ευρώ και άνω του 75% υπέρβαση πρόστιμο 50.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 30 ημερολογιακές ημέρες

– Στην τρίτη παράβαση:

Εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 90 ημερολογιακές ημέρες και εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 60 ημερολογιακές ημέρες

 • Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ.

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων των σχετικών διατάξεων ως εξής:

1%-25%, πρόστιμο 15.000 ευρώ, 25%-50%, πρόστιμο 20.000 ευρώ, 50%-75% πρόστιμο 25.000 ευρώ και άνω του 75% υπέρβαση πρόστιμο 30.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

– Στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων των σχετικών διατάξεων ως εξής:

1%-25%, πρόστιμο 30.000 ευρώ, 25%-50%, πρόστιμο 35.000 ευρώ, 50%-75% πρόστιμο 40.000 ευρώ και άνω του 75% υπέρβαση πρόστιμο 50.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 30 ημερολογιακές ημέρες

– Στην τρίτη παράβαση:

Εντός 3 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 90 ημερολογιακές ημέρες και εντός 6 μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 60 ημερολογιακές ημέρες

Σε ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες

Στην πρώτη παράβαση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο 1.000 ευρώ

Στη δεύτερη παράβαση πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο 2.000 ευρώ

Σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και 3.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας

 • Στις επιχειρήσεις/στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
 • Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας χώρων, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στις μεταφορές

 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.), διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση
 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του οχήματος/συρμού είτε σε αμφότερους αναλόγως, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ
 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες

α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ

β) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ

 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε κρουαζιερόπλοια

α) Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ

β) Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους, καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ

 • Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ,

β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ

 •  Μη τήρηση απαγόρευσης μετακινήσεων εκτός της Περιφερειακής Ενότητας/Περιφέρειας

Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα 1.500 ευρώ

Στη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο στον μεταφορέα 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες

Στον αθλητισμό (αγώνες, προπονήσεις)

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής 1.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα.

Σε λαϊκές και άλλες αγορές

 • Για μη τήρηση των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για 15 ημερολογιακές ημέρες

– Στη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για 30 ημερολογιακές ημέρες

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από 5 παραβάσεις συγκεκριμένων διατάξεων την ίδια μέρα, αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για 7 ημερολογιακές ημέρες

 • Για μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 7 ημερολογιακές ημέρες

– Στη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 15 ημερολογιακές ημέρες

Σε πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις

 • Σε περίπτωση μη λήψης απαιτούμενης άδειας

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 εργάσιμες ημέρες.

– Στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 εργάσιμες ημέρες.

 • Σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικών κανόνων

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο 1.000 ευρώ

– Στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο 2.000 ευρώ

Υποχρέωση ραντεβού

Για μη τήρηση της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου:

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ

– Στη δεύτερη παράβαση πρόστιμο 2.000 ευρώ

Σχολές οδηγών και υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων

Για μη τήρηση υγειονομικών μέτρων:

– Στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ

– Στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ