Τετάρτη 16/6/2021

Απλουστεύονται οι διαδικασίες πληρωμής για τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών

Όπου δεν διενεργείται επιτόπια επίσκεψη προσκομίζονται φωτογραφίες που να αποδεικνύουν ότι υλοποιήθηκαν οι επενδύσεις

Πιο απλές γίνονται οι διαδικασίες πληρωμής για τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών, με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Η κυριότερη αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα προώθησης του αιτήματος πληρωμής για εκκαθάριση μόνο με διοικητικό έλεγχο, χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επιτόπιας επίσκεψης, εφόσον οι αιτούμενες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Όπου δεν διενεργείται επιτόπια επίσκεψη προσκομίζονται φωτογραφίες που να αποδεικνύουν ότι υλοποιήθηκαν οι επενδύσεις που αναφέρονται στο αίτημα πληρωμής. Η επαλήθευση γίνεται σε μελλοντική, επιτόπια επίσκεψη που αφορά αίτημα πληρωμής, με το οποίο γίνεται υπέρβαση του 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ή το αργότερο εντός τριών μηνών από την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού.

Η απόφαση προβλέπει επίσης κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης ορισμένων δικαιολογητικών, όπως του θεωρημένου συγκριτικού πίνακα λειτουργικότητας και προδιαγραφών και του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για την απόδειξη της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη θα προσκομίζεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ