Κυριακή 19/9/2021

Επιτέλους ανοίγει (καθυστερημένα) η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης! Βήμα-βήμα η αίτηση και οι προϋποθέσεις

Από φέτος επιδοτείται η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, αλλά και καυσόξυλα και πέλετ

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να ανοίξει την πλατφόρμα για το φετινό επίδομα θέρμανσης. Παρά το δριμύ ψύχος σε αρκετές περιοχές της χώρας, το οικονομικό επιτελείο ανοίγει την πλατφόρμα με καθυστέρηση ενός και πλέον μήνα, μια διαδικασία που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος θα επιδοτείται η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, αλλά και καυσόξυλα και πέλετ, σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχής κάτω των 2.500 κατοίκων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουάριου 2021 στην πλατφόρμα έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και η πληρωμή για την κατηγορία αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.

Η είσοδος στην πλατφόρμα δεν θα διαφέρει από όσα γνωρίζουν οι δικαιούχοι εδώ και χρόνια.

  • Βήμα 1ο: Θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, με τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS.
  • Βήμα 2ο: Πρώτη φορά οι δικαιούχοι θα επιλέγουν τον οικισμό στον οποίο διαμένουν. Πλέον, η χώρα έχει χωριστεί σε 13.500 οικισμούς με τη βοήθεια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για τους οποίους έχει γίνει καταγραφή των θερμοκρασιών που επικρατούν κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Οσο πιο πολύ κρύο έχει μια περιοχή τόσο μεγαλύτερο θα είναι το επίδομα. Σε περίπτωση που ένας οικισμός δεν έχει καταχωριστεί, οι δικαιούχοι θα επιλέγουν την ένδειξη «άλλος οικισμός» και το επίδομα θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο του δήμου τους.
  • Βήμα 3ο: Στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγοράς. Υπενθυμίζεται πως για να λάβει ένας δικαιούχος ολόκληρο το επίδομα θα πρέπει να συγκεντρώσει τιμολόγια διπλάσιας αξίας από το επίδομα. Δηλαδή, αν δικαιούται επίδομα 200 ευρώ, θα πρέπει να διαθέτει παραστατικά αγοράς ύψους 400 ευρώ.
  • Βήμα 4ο: Η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα υπολογίζει το επίδομα που δικαιούται το νοικοκυριό που υπέβαλε την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, με βάση τα τιμολόγια που έχει υποβάλει έως εκείνη την ώρα.

Δύο δόσεις

Η πλατφόρμα θα κλείσει στις 10 Ιανουαρίου, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, όσοι δικαιούχοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν όλο το απαιτούμενο ποσό με βάση τα τιμολόγια αγοράς, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν και επιπλέον τιμολόγια αγοράς το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό το σύστημα θα ανοίξει ξανά στις αρχές του 2021, ώστε να δεχτεί τιμολόγια αγοράς καυσίμων στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Όταν ένας δικαιούχος εισέρχεται στην πλατφόρμα, θα ενημερώνεται για το ύψος του επιδόματος που δικαιούται. Η πρώτη καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο. Η δεύτερη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο (τον Μάιο για όσους επιδοτούνται για φυσικό αέριο).

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κριτήρια

  • Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.
  • Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

  • Εισοδηματικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2019. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους εγγάμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

  • Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2020, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ