Παρασκευή 17/9/2021

Τι συμβαίνει με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και τις καταγγελίες για αναίτιες απορρίψεις οφελούμενων;

Προβληματίζει η αξιοκρατία και το αδιάβλητο της επιλογής

Μια καταγγελία που έφτασε στο newsbreak.gr σχετικά με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και την Υποτροφία Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών 2018-2019 που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες προβληματίζει ως προς την αξιοκρατία και το αδιάβλητο της επιλογής των φοιτητών που μπορούν να κερδίσουν μια υποτροφία. Και επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό εφόσον αφορά ευπαθείς ομάδες πολιτών.

Η κυρία Α.Κ. (τα στοιχεία της βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενης, ή εμπλεκόμενης Αρχής) κάνει λόγο για εξαπάτηση τόσο της ιδίας όσο και άλλων φοιτητών που βρίσκονται στη δική της θέση.

Ο λόγος είναι ότι κέρδισε υποτροφία η οποία ήταν άκρως σημαντική για την ίδια όσο και για άλλους συμφοιτητές της με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Κατέθεσε στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των προθεσμιών. Ωστόσο, όταν βγήκαν οι οριστικοί πίνακες, διαπίστωσε πως τελικά την απέρριψαν με τη δικαιολογία ότι δεν υπέβαλε φάκελο!

Αμέσως λοιπόν και εφόσον αυτό δεν ίσχυε, επικοινώνησε με τους αρμόδιους οι οποίοι της είπαν πως είχε τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση. Αρχικά τους ανέφερε πως υπέβαλε φάκελο, και τους έστειλε email όπου σύμφωνα και με τον κωδικό ανίχνευσης της αποστολής, αποδείκνυε πως ο φάκελος της είχε παραδοθεί στο Ίδρυμα. Επικοινώνησαν αμέσως μαζί της λέγοντας πως επανέλεγξαν το πρόβλημα και ότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ότι δεν υπέβαλα φάκελο, ενώ ο πραγματικός λόγος της απόρριψης αυτής είναι ότι δεν υπέβαλε Ε9. Μετά από αρκετή γραφειοκρατία και τηλεφωνήματα η ένστασή της απορρίφθηκε με τη δικαιολογία ότι υπέβαλε δικαιολογητικά εκ των υστέρων, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

Το θέμα παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μια και αναρτήσεις εκατοντάδων (αν όχι χιλιάδων) φοιτητών κάνουν λόγο για απόρριψη των αιτήσεών τους και μάλιστα χωρίς συγκεκριμένο λόγο οι οποίοι αναφέρουν ότι τα δικαιολογητικά τους έχουν υποβληθεί πλήρως και πιστεύουν ακράδαντα πως είναι ωφελούμενοι της υποτροφίας.

Η καταγγελία είναι η ακόλουθη:

«Κατόπιν της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των ενστάσεων για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ 2018-2019, μεγάλη μερίδα φοιτητών/τριών, που ήμασταν επιλεγέντες στην Α’ Φάση διεξαγωγής του προγράμματος και είμαστε άτομα σαφώς από ευπαθείς ομάδες, καταλήξαμε μετά από μια μη διαφανή και αξιοπρεπή διαδικασία αξιολόγησης να βρισκόμαστε εκτός του δικαιώματος λήψης της υποτροφίας.

Δυστυχώς, δίχως να λάβουμε δικαιολογημένες και πλήρως εμπεριστατωμένες απαντήσεις από τους υπεύθυνους του προγράμματος.

Με μεγάλη πικρία, απογοήτευση κι αίσθημα αδικίας αναφέρουμε τα εξής:

Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν πολλά κενά και ασάφειες ως προς τον λόγο απόρριψης των ζητούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων που έλειπαν από τον αρχικό φάκελο. Μάλιστα, πολλοί αιτούντες επισημαίνουν κι ισχυρίζονται ότι τα δικαιολογητικά είχαν πλήρως υποβληθεί ακέραια και καταγγέλλουν ότι δεν εκκρεμεί κανένα δικαιολογητικό, αλλά ότι χάθηκαν κατά την αξιολόγηση από τους ιθύνοντες. Άρα, πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος. Μάλιστα, προέβησαν σε ένσταση καθαρά ως διαμαρτυρία και προσκόμισαν εκ νέου δικαιολογητικά που αρχικώς είχαν καταθέσει.

Δεύτερον, κατά τη διαδικασία υποβολής των ενστάσεων δεν υπήρξε κανένα διευκρινιστικό στοιχείο για το ποιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις παρά μόνο ότι πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά. Στην ανακοίνωση του ΙΚΥ για υποβολή ένστασης δεν έγινε κανένας διαχωρισμός μεταξύ των λεγόμενων «διευκρινιστικών» κι «ελλειπόντων» δικαιολογητικών.

Τρίτον, είχε προηγηθεί επιλεκτική αποστολή e-mail σε ορισμένους εν δυνάμει υποψηφίους υποτρόφους για την υποβολή «διευκρινιστικών» δικαιολογητικών ως προς τη συμπλήρωση τους φακέλου τους, χωρίς παράλληλα να γίνονται διακριτά και πασιφανή τα κριτήρια αυτής της εξατομικευμένης επιλογής και πληροφόρησης.

Τέταρτον, η αιτιολογία απόρριψης των ενστάσεων, ότι τα ελλείποντα δικαιολογητικά δεν μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων δεκτά, δεν μπορεί να υφίσταται καθότι η ένσταση είναι ούτως ή άλλως μια εκπρόθεσμη διαδικασία. Συνεπώς, πώς οι 107 ενστάσεις έγιναν δεκτές με την προσκόμιση των δικαιολογητικών κι οι άλλες που πληρούσαν τα κριτήρια απορρίπτονται; Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για το ποια είναι τα αποδεκτά δικαιολογητικά και ποια όχι καθότι, όπως παρατηρήθηκε κι από τους πίνακες έγιναν δεκτές ενστάσεις με προσκόμιση πολλών μάλιστα δικαιολογητικών, ενώ άλλες όχι.

Πέμπτον, πώς μπορεί να ζητείται να γίνει εκ νέου κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων με 75 έως 70 μόρια και με σειρά κατάταξης από 5.731 έως 10.834, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καν επιλεχθεί στο πρώτο στάδιο κι αφετέρου σε ένα χρονικό διάστημα που δεν είχαν γνωστοποιηθεί ακόμη τα αποτελέσματα των ενστάσεων;

Συνάγεται από τα παραπάνω ότι η διαδικασία επιλεξιμότητας των υποτρόφων δεν έχει καμία διαφάνεια, αξιοκρατία κι είναι αυθαίρετη. Γι’ αυτούς τους λόγους, απαιτούμε να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υπολοίπων ενστάσεων και το λόγο κατά τον οποίο δίνεται η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών σε υποψηφίους που δεν είχαν επιλεχθεί καν από το πρώτο στάδιο.

Ακόμα, διεκδικούμε την ορθή διαχείριση των φοιτητικών θεμάτων εν γένει και επιζητούμε να μας δοθεί το δικαίωμα είτε να γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στις ενστάσεις είτε να υποβάλλουμε εκ νέου το φάκελο μαζί με τους νέους εν δυνάμει υποψηφίους υποτρόφους με 75 έως 70 μόρια.

Επιπλέον, είμαστε σε δεινή θέση να τονίσουμε ότι το επίδομα αυτό δεν επικουρεί μόνο εμάς, αλλά και τις οικογένειές μας δεδομένου ότι διαβιούμε σε μια περίοδο που η κατάσταση είναι δύσκολη, ασταθής κι ευάλωτη, λόγω της πανδημίας. Άρα, το ποσό της υποτροφίας είναι πάρα πολύ αναγκαίο για το βιοπορισμό όλων μας.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι για μια άλλη φορά, επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια και αξιοκρατία στους δημόσιους φορείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που δικαιούνται αυτό το επίδομα θα το χάσουν, χωρίς σοβαρή αιτία και από λάθη άλλων ιθυνόντων, που δεν πραγματοποιούν εξονυχιστικά και με πλήρη προσοχή το έργο τους».

Α.Κ.
Απόφοιτη Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ