Δευτέρα 26/7/2021

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε λίγο πριν τις οριστικές αποφάσεις

Ο επικαιροποιημένος οδηγός του προγράμματος που αφορά 36.369 δικαιούχους

Εντός Απριλίου αναμένεται να αρχίσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης των νοικοκυριών στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», προκειμένου να προχωρήσουν στη συνέχεια η δανειοδότηση (για όσους επιθυμούν) και η εκτέλεση των εργασιών.

 • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν συνολικά 36.369 νοικοκυριά, με αιτήσεις προϋπολογισμού 737.800.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, η προσοχή στρέφεται πλέον στις πληρωμές, στις προκαταβολές και  φυσικά, στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληρωμές προς τους προμηθευτές είναι απαραίτητο να γίνουν πριν από την υποβολή της αίτησης εκταμίευσης της επιδότησης. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής προμηθευτών, καθώς και υποβολής δαπανών διαφορετικών από αυτές που περιγράφονται στην αίτηση. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια ανά υποκατηγορία παρέμβασης, που ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.

Αν μεταβιβαστεί…

Αν το ακίνητο μεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, χάνει το δικαίωμα των ωφελημάτων του προγράμματος, δηλαδή δεν μπορεί να διατηρηθεί η αίτηση με άλλον ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που το ακίνητο μεταβιβαστεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποδεχτεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν λόγω της υπαγωγής της κατοικίας στο πρόγραμμα και οι οποίες αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος (π.χ. να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον τρία έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης»).

Για τη διευκόλυνση πολιτών και μηχανικών το ΥΠΕΝ επικαιροποίησε πριν από λίγες μέρες τον οδηγό του προγράμματος, παρέχοντας απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα.

Οι 10 πιο σημαντικές είναι οι εξής:

 • Η αίτησή μου έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα. Πότε θα πρέπει να καταθέσω τα χρήματα στους προμηθευτές;

  Η καταβολή των ιδίων κεφαλαίων μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από την προώθηση της αίτησης σε στάδιο ελέγχου τελικής εκταμίευσης από τον δικαιούχο του προγράμματος. Σημειώνεται ότι πριν από την προώθηση της αίτησης στο προαναφερθέν στάδιο απαιτούνται η ψηφιοποίηση των αποδεικτικών κατάθεσης και η ανάρτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα. 
 • Πότε χορηγείται προκαταβολή για το έργο, σε ποιους και σε τι ποσοστό;

  Χορηγείται μόνο στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει εγκεκριμένο δάνειο (κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής). Η προκαταβολή αφορά μόνο τις παρεμβάσεις, δηλαδή τους προμηθευτές / αναδόχους, και όχι τις υπηρεσίες συμβούλου έργου και μελετητή μηχανικού. Το ποσοστό της προκαταβολής είναι 70% και δηλώνεται από τον ωφελούμενο μέσω του πληροφοριακού συστήματος για κάθε προμηθευτή / ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή 70% αφορά ποσοστό επί του εγκεκριμένου ποσού δανείου και όχι επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 
 • Μπορώ να πληρώσω δαπάνες με πιστωτική κάρτα και να εξοφλήσω το ποσό με δόσεις;

  Ναι. Το πρόγραμμα προβλέπει αυτή την παράμετρο. 
 • Μπορώ να ζητήσω να λάβει ο προμηθευτής μου τα χρήματα της επιχορήγησης σε δύο διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς / ΙΒΑΝ;

  Οχι. Το σύστημα επιτρέπει την εκταμίευση της επιχορήγησης ανά αίτηση σε έναν λογαριασμό ανά προμηθευτή. 
 • Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία των προμηθευτών που είχα αρχικά επιλέξει;

  Είναι δυνατή η αλλαγή προμηθευτών. Η διαδικασία και το στάδιο που είναι αυτό εφικτό περιγράφονται στο σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του πληροφοριακού συστήματος. 
 • Σε αίτηση στην οποία έχει δοθεί στους προμηθευτές η προκαταβολή μπορεί να γίνει αλλαγή στους προμηθευτές (χωρίς να αλλάζουν τα ποσά στις δαπάνες); Τι γίνεται με την προκαταβολή που έχει δοθεί;

  Εφόσον έχει δοθεί προκαταβολή στους προμηθευτές από το ποσό του δανείου και κάποιοι ή όλοι οι προμηθευτές που έλαβαν την προκαταβολή θα αλλάξουν, θα πρέπει:
  α) Οι προμηθευτές που θα αλλάξουν να επιστρέψουν την προκαταβολή που έλαβαν στην τράπεζα (στον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου).
  β) Ο ωφελούμενος να αλλάξει στο πληροφοριακό σύστημα τους προμηθευτές και να δηλώσει τους νέους, με τα στοιχεία τους. Το ποσό της επιστροφής επιμερίζεται στη νέα λίστα προμηθευτών.
   
 • Είμαι ωφελούμενος του προγράμματος και παράλληλα έχω ατομική επιχείρηση. Μπορούν τα παραστατικά να εκδοθούν στην ατομική επιχείρησή μου, δηλαδή στον ΑΦΜ μου ως επαγγελματίας / επιτηδευματίας;

  Τα παραστατικά δαπάνης δεν μπορούν να εκδοθούν σε ατομική επιχείρηση. Τα παραστατικά δαπάνης θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού να έχουν την ένδειξη «ιδιώτης». 
 • Είμαι ωφελούμενος του προγράμματος και παράλληλα προμηθευτής. Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας;

  Μπορεί κάποιος να είναι προμηθευτής και ωφελούμενος, αρκεί να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία του κώδικα ΦΠΑ. 
 • Πότε μπορώ να αρχίσω την υλοποίηση των παρεμβάσεων;

  Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ωστόσο ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου. Ο ωφελούμενος μπορεί να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις μετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ και έως την έκδοση υπαγωγής με αποκλειστική του ευθύνη. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μπορεί να τροποποιηθεί η αξία των δαπανών

 • Υπάρχει πρόβλημα εάν τελικά φέρω παραστατικά δαπανών με διαφορετική τιμή από αυτή που είχε συμπληρωθεί στην αίτησή μου (Εντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων) και που είχε εγκριθεί;

  Τα ποσά ανά υποκατηγορία παρέμβασης που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής μπορούν να τροποποιηθούν, αλλά θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια ανά υποκατηγορία παρέμβασης που ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος. Οσον αφορά τις δαπάνες των ενεργειακών επιθεωρήσεων, του συμβούλου έργου και των μελετών / εγκρίσεων κ.λπ., μπορούν να τροποποιηθούν, αλλά δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, ανά περίπτωση, του ανώτατου ορίου του προγράμματος για τις δαπάνες αυτές, καθώς και του συνολικού ποσού που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής.
  Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση των ανωτέρω ορίων / ποσών ή / και του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ή / και του εγκεκριμένου συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, τότε το επιπλέον κόστος θα πρέπει να καλυφθεί από τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που το κόστος, με βάση τα παραστατικά, υπολείπεται του αρχικού επιλέξιμου κόστους, ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) προσαρμόζεται στο κόστος που αναγράφεται στα παραστατικά δαπανών.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

WEB TV

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ