Πέμπτη 17/6/2021

Νομικό Συμβούλιο Κράτους: Δεν απαγορεύεται η εξέταση δημοσίων υπαλλήλων, αλλά…

Με άδεια από τον Υπουργό η κατάθεση δημοσίων υπαλλήλων στο δικαστήριο.

Διευκρινίσεις έδωσε ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιωάννης – Κωνσταντίνος Χαλκιάς, μετά το σάλο με έγγραφο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις απειλές προς τους υπαλλήλους με πειθαρχικές και ποινικές διώξεις, αν παραστούν μάρτυρες σε δίκη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο κ. Χαλκιάς τονίζει πως «δεν απαγορεύεται η εξέταση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ως μαρτύρων ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ), με την επιφύλαξη των προβλέψεων του Υπαλληλικού Κώδικα για το θέμα αυτό».

Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση του προς την από 4.6.2021 επιστολή του προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσού, με την οποία τον καλούσε «όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να ανακληθεί το ως άνω έγγραφο και να διαφυλαχθεί η τήρηση της νομιμότητας».

Στην απαντητική του επιστολή ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιωάννης – Κωνσταντίνος Χαλκιάς αναφέρει πως το σχετικό έγγραφο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του ΝΣΚ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εξαιτίας του οποίου δημιουργήθηκε το σχετικό ζήτημα, «….αποτελεί πληροφοριακό έγγραφο προς τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου Υπουργείου και όχι εγκύκλιο ή γνωμοδότηση.

Η έκδοση εγκυκλίων οδηγιών για ζητήματα λειτουργίας του ΝΣΚ ή γενικότερου χειρισμού υποθέσεων, γίνεται μόνο από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και απευθύνεται αποκλειστικά στο κύριο και διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ, ενώ οι γνωμοδοτήσεις εκδίδονται με βάση το θεσμικό πλαίσιο των άρθρων 6 παρ. 2,4,5 ,6 και 7 παρ. 4 του Οργανισμού του ΝΣΚ, Ν.3086/2002 και είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, μόνο μετά από την αποδοχή τους, από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο».

Κατάθεση με άδεια από τον Υπουργό

Επί της ουσίας του ζητήματος που έχει προκύψει, ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνει πως «όταν ο υπάλληλος καλείται από δικαστήριο ή δικαστική αρχή ή προσέρχεται οικειοθελώς ως μάρτυρας σε δικαστική διαδικασία, οφείλει, προκειμένου να καταθέσει για ζητήματα απόρρητα ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών και για τα οποία, κατά την κοινή πείρα και λογική, επιβάλλεται να τηρεί εχεμύθεια, να έχει λάβει προηγουμένως άδεια από τον αρμόδιο Υπουργό.

Η παραπάνω πρόνοια λαμβάνεται για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την προστασία του ίδιου του υπαλλήλου, αφού, σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος εχεμύθειας, αυτός υπέχει πειθαρχική και -υπό προϋποθέσεις- ποινική ευθύνη».

Διαβάστε την επιστολή του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιωάννη – Κωνσταντίνου Χαλκιά προς τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρη Βερβεσό.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ