Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Υπενθύμιση: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Για να μην ξεχάσετε κανέναν!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Τσεκάρετε το εορτολόγιο για να μην ξεχάσετε κανέναν! Σήμερα λοιπόν (13/09/2021) εορτάζουν οι:

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ, ο Εκατόνταρχος

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΡΟΝΙΔΗΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΣΕΡΑΠΙΩΝ, ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ, ΣΕΛΕΥΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΒΙΟΣ, ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ (ή Ούαλεριανός), ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΖΩΤΙΚΟΣ και ΗΛΕΙ

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ “ό εν τρ Άτρώα” (κατ’ άλλους “ό εν τη Άγρέα”)

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ο Νέος

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΟΣ, ο Πηγάς

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ) ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Αναλυτικά:

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Πρόκειται για το Ναό του Πανάγιου Τάφου, που ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε στον τόπο του Γολγοθά και το Ναό αυτό εγκαινίασε κατά το έτος 330.

Απολυτίκιο. Ήχος δ’.
Ως του άνω στερεώματος την εύπρέπειαν, και την κάτω συναπέδειξας ωραιότητα, του αγίου σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε, Στερέωσον αυτό εις αιώνα αιώνος, και πρόσδεξαι ημών, τας εν αυτώ άπαύστως, προσαγομένας σοι δεήσεις, δια της Θεοτόκου, ή πάντων ζωή και ανάστασις.

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ, ο Εκατόνταρχος
Για τον Κορνήλιο αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων στο δέκατο (ι’) κεφάλαιο ότι ήταν ρωμαίος εκατόνταρχος, θεοφοβούμενος όμως όχι ειδωλολάτρης. Προσήλθε στον Χριστό με τη διδασκαλία του Απ. Πέτρου. Κατόπιν, όπως αναφέρει η παράδοση, ο Κορνήλιος δίδαξε το Ευαγγέλιο στη Φοινίκη, Κύπρο, Αντιόχεια και Έφεσο. Τελικά, έγινε επίσκοπος Σκήψης της Μυσίας. Εκεί, το έργο του Κορνηλίου ήταν καρποφόρο, χάρη στη θαρραλέα ομολογία του μεταξύ των ειδωλολατρών. Αλλά καταγγέλθηκε στον έπαρχο Δημήτριο, που τον συνέλαβε και τον πίεσε να αρνηθεί τον Χριστό, αφού τον οδήγησε μέσα σε ειδωλολατρικό ναό, μπροστά σε πλήθος κόσμου. Τελικά ο Κορνήλιος όχι μόνο έμεινε σταθερός στην ομολογία του, αλλά βρήκε και την ευκαιρία να διδάξει το Ευαγγέλιο σε όλους τους παρευρισκόμενους μέσα στο ναό. Μεταξύ αυτών ήταν η σύζυγος και ο γιος του έπαρχου. Ο Κορνήλιος, λοιπόν, στράφηκε και είπε στον έπαρχο ότι η οικογένεια του δε θα πάθει κακό. Τα λόγια αυτά έβαλαν σε απορία τον έπαρχο. Πράγματι όμως, μόλις ο Κορνήλιος βγήκε από το ναό, έγινε μεγάλος σεισμός, που έριξε το ναό και έθαψε πολλούς κάτω από τα ερείπιά του. Τη σύζυγο, όμως, και το γιο του έπαρχου, τους βρήκαν δια θαύματος ζωντανούς. Τότε ο έπαρχος με όλη του την οικογένεια και σχεδόν όλη την πόλη βαπτίσθηκαν χριστιανοί. Έτσι, ο Θεός αξίωσε τον πρώην εθνικό Κορνήλιο να γίνει “απόστολος και διδάσκαλος εθνών”1.
1. Β’ πρός Τιμόθεον, α’ 11

Απολυτίκιο. Ήχος δ’. ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Δικαιοσύνης διαπρεπών τοις έργοις, τον φωτισμόν της ευσέβειας έδέξω, και Αποστόλων συμπονάς εδείχθης αληθώς· τούτοις κοινωνήσας γαρ, δι’ ένθέων αγώνων, του Χριστού την σάρκωσιν, άνεκήρυξας πάσι μεθ’ ών δυσώπει σώζεσθαι ημάς, τους σε τιμώντας, παμμάκαρ Κορνήλιε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝ
Ό Άγιος αυτός υπήρξε στη Βιθυνία και συνελήφθη από τον εκεί άρχοντα και βασανίστηκε με διάφορα βασανιστήρια. Έπειτα έδεσαν τα χέρια του από τα κλαδιά δύο κέδρων που λύγισαν μέχρι το έδαφος. Κατόπιν τα έλυσαν με αποτέλεσμα ο Άγιος να διαμελιστεί στα δύο. Αυτό συνέβη στα χρόνια του τυράννου Λικινίου (315).(Η μνήμη του από ορισμένους Συναξαριστές επαναλαμβάνεται και την 9ή Σεπτεμβρίου).

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΡΟΝΙΔΗΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΣΕΡΑΠΙΩΝ, ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ, ΣΕΛΕΥΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΒΙΟΣ, ΟΥΑΛΕΡΙΟΣ (ή Ούαλεριανός), ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΖΩΤΙΚΟΣ και ΗΛΕΙ
Όλοι πήραν το στεφάνι της μαρτυρικής δόξας τον 4ο αιώνα μ. Χ. επί βασιλείας Λικινίου. Ο Κρονίδης, διάκονος στην Αλεξάνδρεια, ήταν πολύ μορφωμένος, ταλαντούχος διδάσκαλος με μεγάλη αρετή και ζήλο, κατά το υπόδειγμα του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Ο Λεόντιος και ο Σεραπίων ήταν διακεκριμένοι μαθητές του, έτοιμοι όπως και ο διδάσκαλός τους να υποστούν τα πάντα για τον Χριστό. Έτσι και έγινε. Κάποια μέρα, ενώ έδιναν λαμπρή απολογία για τη χριστιανική πίστη μπροστά στους ειδωλολάτρες, αυτοί εκνευρισμένοι τους κακοποίησαν άγρια με πέτρες και ρόπαλα. Κατόπιν τους έδεσαν τα χέρια και τους έριξαν στη θάλασσα, όπου και παρέδωσαν τις άγιες ψυχές τους. Οι άγιοι Γορδιανός, Σέλευκος και Μακρόβιος, μαρτύρησαν στη Γαλατία. Αφού ομολόγησαν τον Χριστό, οι άπιστοι τους έριξαν τροφή στα άγρια θηρία. Ο Ουαλλέριος, αδελφικός φίλος των τριών προηγουμένων μαρτύρων, απουσίαζε όταν εκείνοι μαρτύρησαν, όταν όμως επανήλθε, πήγε στο τάφο τους, όπου και τον αξίωσε ο Θεός να πεθάνει. Ο Στράτων παρέδωσε το πνεύμα του στη Βιθυνία, αφού του έσχισαν τα σκέλη. Τέλος, ο Λουκιανός, ο Ζωτικός και ο Ηλεί, αποκεφαλίστηκαν και πότισαν με το αίμα τους την πόλη των Τομέων με διαταγή του άρχοντα Μαξίμου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους και έζησε κατά τον Β’ μετά Χριστόν αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Ο Ιερώνυμος έγραψε έγκώμιον έξυψών αυτόν ως Ίσαπόστολον. Έμυήθη την εύσέβειαν είς Χριστόν, παρά του αγίου Διονυσίου και του αγίου Ιεροθέου. Έγραψεν εις τον Άδριανόν άπολογίαν υπέρ των διωκωμένων Χριστιανών. Έδιώχθη και επειδή έλειπεν ο Αδριανός μετέβη εις την Ρώμην και άπηλογήθη. Κατόπιν μετεφέρθη είς Αθήνας όπου έμαρτύρησεν, κρεμασθείς είς την κοίλην της αγοράς των Αθηνών, την 13ήν Σεπτεμβρίου του 120 μ. Χ. κατά το πάλαιαν συναξάριον το όποιον μετεφράσθη εις τα λατινικά παρά του Ιερωνύμου.

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ “ο εν τρ Άτρώα” (κατ’ άλλους “ο εν τη Άγρέα”)
Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νικηφόρου του Α’ (802-811) και Σταυρακίου (784-806). Καταγόταν από την Ασία και από νεαρή ηλικία είχε κλήση στη μοναχική ζωή. Πήγε στην Ατρώα της Βιθυνίας, όπου πέρασε τη ζωή του με αυστηρότατη άσκηση και απεβίωσε ειρηνικά.

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ο Νέος
Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο Όσιος αυτός γεννήθηκε κατά το έτος 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου, από γονείς πλούσιους και ευσεβείς, τον Δήμο και την Ασημίνα. Ασκήτευσε στη Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους, έκανε πολλά θαύματα και απεβίωσε ειρηνικά το 1745. Ο Σ. Εύστρατιάδης, όμως, στο Αγιολόγιό του γράφει: “Τούτον τον όσιον κατέταξεν είς το Άγιολόγιον της Εκκλησίας ο Νικόδημος, εύρων φανταστικόν αυτού βίον (ίδέ Νέον Έκλόγιον) μετά θαυμάτων συνοδευόμενον, γραφέντα υπό φανατικού φίλου του Ιεροθέου”.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΟΣ, ο Πηγάς
Υπήρξε πατριάρχης Αλεξανδρείας (1590-1601). Μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα του 16ου αιώνα, χρημάτισε και τοποτηρητής του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε χαλεπούς καιρούς (1597-1598). Γεννήθηκε το 1549 στον Χάνδακα της Κρήτης από ευκατάστατη και ευσεβή οικογένεια, έλαβε αξιόλογη εγκύκλιο μόρφωση και συνέχισε τις ανώτερες σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Παταβίου. Μετά την επιστροφή του, ασπάστηκε τον μοναχικό βίο στη μονή Αγκαράθου της Κρήτης, στην οποία ηγούμενος ήταν ο μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Σίλβεστρος (1566-1590). Ως ηγούμενος της μονής Αγκαράθου μετά την αποχώρηση του Σιλβέστρου, αγωνίστηκε με ζήλο εναντίον της λατινικής προπαγάνδας. Σύντομα αναφέρεται ως κληρικός και πρωτοσύγκελος του πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Μετά το θάνατο του Σιλβέστρου, χειροτονήθηκε πατριάρχης Αλεξανδρείας από τον πατριάρχη Αντιοχείας Ιωακείμ (5 Αυγούστου 1590). Αγωνίστηκε με μεγάλο ενδιαφέρον για τις ορθόδοξες σχέσεις και τα διεκκλησιαστικά προβλήματα. Περιόρισε τα χρέη του πατριαρχείου, ανοικοδόμησε με τη συνδρομή του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Ιερεμία νέο πατριαρχικό οίκο και έλυσε πολλά από τα πιεστικά προβλήματα του πατριαρχείου, ως τον πρόωρο θάνατο του σε ηλικία 52 ετών (1601).

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ) ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όλο το παρασκήνιο για τις κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρωμα «σταλινικής εκκαθάρισης» είχε η αποστρατεία του αρχηγού Στόλου, αντιναυάρχου Παν. Λυμπέρη - Νηνεμία στην Πολεμική Αεροπορία, «καραμπόλες» στον Στρατό Ξηράς

Σφοδρό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Κω – Σμπαράλια σε αυλή σπιτιού το αυτοκίνητο

Τη ζωή σε δύο άτομα στοίχησε το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το...

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 8, 12, 17,...

Για νέα «μετεωρολογική βόμβα» προειδοποιεί ο Μαρουσάκης

Βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χιόνια φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται στα μέρη...

Παρέμβαση εισαγγελέα για τον ξαφνικό θάνατο του 10χρονου Κωνσταντίνου στο Βόλο

Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 10χρονου Κωνσταντίνου από οξεία...

Κεχαγιόγλου για το πλοίο με τους 4,5 τόνους κόκας: «Είναι αθώοι, δεν γνώριζαν»!

Πριν από λίγο, ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία υποστηρίζει ότι...

Λήξη συναγερμού: Δεν βρέθηκε τίποτα κατά την έρευνα για εκρηκτικούς μηχανισμούς στο αεροσκάφος της...

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα ο εξονυχιστικός έλεγχος των πυροτεχνουργών στο αεροσκάφος της Ryanair,...

Νίκος Ξανθόπουλος: Τα πρώτα λόγια της κόρης του μετά την ανακοίνωση του θανάτου του

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο Νίκος Ξανθόπουλος, μην καταφέρνοντας να ξεπεράσει, τελικά,...

Πότε προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι κατάθεσης για τα θύματα βιασμών;

Τι γίνεται σε περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων, όπου το θύμα καλείται να εξεταστεί από το...

Θεσσαλονίκη: Δύο Πολωνοί τουρίστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα – Νεκρός ανασύρθηκε ο ένας

Στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Επιβατών στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν δύο άνδρες σήμερα το μεσημέρι,...

Συναγερμός! Αεροπλάνο από Πολωνία ειδοποίησε για βόμβα – Προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατευθύνεται αυτή την ώρα Boeing 738 της Ryanair που απογειώθηκε από...

Δασικοί χάρτες: Τελευταία λύση το ΣτΕ!

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του περιεχομένου των...

Βρέθηκε σώος ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί από την Παλλήνη

Όλα πήγαν καλά στην αναζήτηση του 16χρονου Ηλία Δ., ο οποίος είχε εξαφανιστεί την...

Έκθεση «πυρηνική βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής κυριαρχίας!

Καταστροφική για τα συμφέροντά μας η ανάλυση της Διεύθυνσης Ερευνών του Κογκρέσου για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις το 2023

Περίεργη η απραξία των ελληνικών αρχών για το πλοίο με τους 4,5 τόνους κόκας

Στέλεχος με μεγάλη προϋπηρεσία στο ναυτιλιακό τομέα, φέρεται να ήταν η COO της νεοσύστατης...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Κατερίνα Στικούδη ποζάρει ολόγυμνη με μονάχα ένα άνθος στην ευαίσθητη περιοχή της

H Kατερίνα Στικούδη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο...

Εμφανίστηκε η σύζυγος του νεκρού λογιστή – Τι δεν κολλάει στην ιατροδικαστική

«Δεν πήρα εγώ τα χρήματα και δεν έφυγα στην Αλβανία» λέει και διαψεύδει την 47χρονη που συνελήφθη για δολοφονία

Ξέσπασμα Τσελέντη για τα «βασανιστήρια» στην Καϊλή: «Μήπως να της βάλουμε και σατέν σεντόνια;»

Ο καθηγητής σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης...

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Market Pass – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Από 1η Φεβρουαρίου του 2023 αναμένεται να ανοίξει η...

Πέθανε το «παιδί του λαού» ο Νίκος Ξανθόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του προκάλεσε...

Δημοσκόπηση: Επηρεάζει ο Άρης Πορτοσάλτε την ψήφο σας στις εθνικές εκλογές;

Ο γνωστός δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε από την τηλεοπτική συχνότητα...

Εντοπίστηκε ζωντανή σε βουνό η 44χρονη από τη Ρόδο

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της 44χρονης από τη...

Πώς η Ρωσία «συνέτριψε» τις δυτικές κυρώσεις και επεκτείνει τις προμήθειες φυσικού αερίου και πετρελαίου

Ο κομβικός ρόλος της Κίνας, της Ινδίας και της Τουρκίας - Οι κυρώσεις γύρισαν μπούμερανγκ στη Δύση

Μπήκαμε στο σπίτι της Καίτης Γκρέυ

Το τραγούδι για εκείνη έληξε οριστικά. Το πάλκο, οι...

NEWSROOM