23/1/2022

«Προάγουμε την Αναπηρία» Ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση κρίσεων χωρίς αποκλεισμούς

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσιευση:

Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν από την ομάδα μελέτης του έργου “ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ”* με την υποστήριξη του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Μία πρωτοβουλία του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της COVID-19

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», με στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας στην πανδημία COVID-19, υλοποίησε το έργο με τίτλο «Προάγουμε την Αναπηρία» (Upraise Disability), με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Η πανδημία επηρέασε δυσανάλογα τα άτομα με αναπηρία, καθώς η ευαλωτότητα της υγείας τους σε συνάρτηση με τις κινητικές ή νοητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, περιόρισαν σημαντικά, την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, που ενσωματώνει τις ανάγκες των ΑμεΑ, των οικογενειών τους και των φορέων παροχής υπηρεσιών σε αυτά και βελτιώνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες.

Ως φορέας υλοποίησης, η Ένωση συνεργάστηκε με τρία από τα σωματεία μέλη της που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος», την εταιρεία «Προστασίας Σπαστικών- Πόρτα Ανοιχτή» και το «Ίδρυμα Κοινωνικής εργασίας Χατζηπατέρειο».

Προσβασιμότητα – Ενσωμάτωση – Επικοινωνία

Η ομάδα έργου σχεδίασε δράσεις σε τρεις άξονες, με μέλημα τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε υπηρεσίες και πληροφόρηση την περίοδο της πανδημίας, την ενσωμάτωση των αναγκών τους στο σχεδιασμό των πολιτικών για την αναπηρία, σε συνθήκες κρίσης όπως αυτές που δημιούργησε η πανδημία και τη δημιουργία αποτελεσματικών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες και των φορέων χάραξης κοινωνικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του έργου:

1. Αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό εργαλείο για την απομακρυσμένη πρόσβαση των ΑμεΑ σε υπηρεσίες εκπαίδευσης από το Ίδρυμα Θεοτόκος.

2. Εκπονήθηκε μελέτη για την «Ανάδειξη των Προκλήσεων & Καλών Πρακτικών που αναπτύχθηκαν σε φορείς που εξυπηρετούν ΑμεΑ την περίοδο της πανδημίας Covid-19» σε συνεργασία με 13 φορείς που εξυπηρετούν ΑμεΑ πανελλαδικά, από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών –Πόρτα Ανοιχτή

3. Εκπονήθηκε μελέτη για τις «Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στην κοινότητα των ΑμεΑ» που εξυπηρετούν οι φορείς της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, από το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας – Χατζηπατέρειο.

4. Δημιουργήθηκαν υλικά επικοινωνίας, τεκμηριωμένα από τις μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος, Videos, Podcasts, Posters

5. Συντάχθηκε «Κείμενο Προτεινόμενων Προτάσεων Πολιτικής για τη Δημιουργία Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρίσεων για την Αναπηρία» προς τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής για τα ΑμεΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» πραγματοποίησαν Συνάντηση Εργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη των υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και Υγείας, με σκοπό την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έργου, τη διάχυση του κειμένου προτάσεων πολιτικής για τη «Δημιουργία ενός Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρίσεων για την Αναπηρία» και τη δημιουργία αποτελεσματικών γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρίες και των υπευθύνων χάραξης κοινωνικής πολιτικής.

Στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, έδωσαν το παρόν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, υψηλόβαθμα στελέχη από τα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας και από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι από το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα καθώς και από την κοινότητα των Ατόμων με αναπηρίες. Στη συνάντηση τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Ευχαριστούμε το «Μαζί για το Παιδί», για τις δράσεις που προάγουν την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσκαλούμε κάθε είδους πρωτοβουλία που μπορεί να βελτιώσει την ζωή των συμπολιτών μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε κάθε τεκμηριωμένη άποψη, που μπορεί να ενισχύσει την συμπερίληψη των πιο ευάλωτων στην κοινωνία. Γι’ αυτό και σήμερα, χαιρετίζουμε την ουσιαστική αυτή πρωτοβουλία, τα αποτελέσματα της οποίας είναι απτά και δίνουν λύσεις στις νέες δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία.»

Η κυρία Λυδία Ασωνίτη, Risk Communication & Community Engagement Consultant στο γραφείο του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα, δήλωσε «Η πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών του Π.Ο.Υ/ Ευρώπης, με την υλοποίηση από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο που οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αναδείξουν τη φωνή των κοινοτήτων, να τοποθετήσουν εμπεριστατωμένα στοιχεία στο επίκεντρο χάραξης πολιτική και να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων και των κυβερνητικών φορέων. Το έργο «Προάγουμε την Αναπηρία» υπογράμμισε την επίπτωση της πανδημίας στην κοινότητα των ΑμεΑ και δημιούργησε τη βάση για μια πλατφόρμα επικοινωνίας για την συμμετοχική χάραξη πολιτικής σε έκτακτες καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της Ελληνική κοινωνίας μέσω αυτού του έργου, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων ετοιμότητας χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω.»

Προτεινόμενες Προτάσεις Πολιτικής για τη Δημιουργία Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρίσεων για την Αναπηρία

Οι προτάσεις, που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το έγγραφο, ενδέχεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό των πολιτικών για την αναπηρία, σε καταστάσεις κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους αλλά και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά. Το σύνολο των προτάσεων έχει προκύψει από μετρήσεις και συνεντεύξεις που έγιναν από την ομάδα μελέτης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Προάγουμε την Αναπηρία” που υλοποιήθηκε από την Ένωση “Μαζί για το Παιδί” με τη χρηματοδότηση του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Μία πρωτοβουλία του Ταμείου Αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της COVID-19.

photo proagoume tin anapiria presentation 3 scaled

Η έλευση της πανδημίας COVID-19 επανέφερε στο επίκεντρο, με μεγαλύτερη ένταση, πολλά από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι φροντιστές τους. Ανέδειξε ακόμη, νέες μεγαλύτερες προκλήσεις, που μέχρι πρότινος ήταν συνυφασμένες κατά κανόνα με φυσικές καταστροφές σε τοπικό επίπεδο. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, μοιάζει να απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, πλέον του κοινωνικού έργου τους, δημιουργούν τις απαραίτητες γέφυρες μεταξύ των ωφελούμενων και της κοινωνίας, ενώ παράλληλα δρουν επικουρικά στον ρόλο των οικογενειών και των φροντιστών των ατόμων με αναπηρία, ανακουφίζοντας τους από το δύσκολο και πολυσύνθετο έργο που αναλαμβάνουν.

Με το παραπάνω κριτήριο, το κυρίαρχο μέλημα της μελέτης είναι η εστίαση του ευρύτερου συστήματος στη διασφάλιση της συνέχισης της παροχής υπηρεσιών εν μέσω ενός κατακλυσμιαίου φαινομένου, όπως η πανδημία, προκειμένου οι “γέφυρες” αυτές, αλλά και τα φυσικά κοινωνικά δίκτυα που απαρτίζονται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε άτομα με αναπηρία, να διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανθεκτικότητας, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

MGTP MGTP

Προτεινόμενες Προτάσεις Πολιτικής

1. Βελτίωση της διαδικασίας διαβούλευσης για θέματα που αφορούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες. Συγκεκριμένα μέσω της αξιοποίησης της υφιστάμενης πλατφόρμας του http://www.opengov.gr με θεσμοθέτηση α) ελάχιστου χρόνου διάρκειας διαβούλευσης, όπου απαιτείται άμεση αντίδραση, προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος αντίδρασης των οργάνων διοίκησης των φορέων, αλλά και β) η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σε βάθος χρόνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή μιας αντίστοιχης κρίσης, χωρίς χρονικό αποκλεισμό.

2. Επιχειρησιακός σχεδιασμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία των προγραμμάτων και υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα:

 • Σχεδιασμός σε συνεργασία με φορείς παροχής υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες. Στις περιπτώσεις που η λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες με πλήρη δυναμικότητα, αντενδείκνυται βάσει επιδημιολογικών συνθηκών, προτείνεται σχεδιασμός για εκ περιτροπής φοίτηση όλων των ωφελούμενων.
 • Ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού μοντέλου δράσης, που θα περιγράφει τη συνεργασία της κεντρικής διοίκησης, των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των φορέων παροχής υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Σύσταση ενιαίου συντονιστικού οργάνου
 • Οργάνωση κέντρου παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης
 • Προσαρμοσμένη πληροφόρηση / παραγωγή πληροφοριακού υλικού με μορφή “κείμενο για όλους”

3. Επιλεξιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς προς άτομα με αναπηρίες από ασφαλιστικά ταμεία και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

4. Ανάπτυξη εθνικού προγράμματος βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης και αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες. Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την:

 • Ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
 • Εκπαίδευση, πιστοποίηση και απασχόληση Προσωπικών Βοηθών
 • Θεσμοθέτηση Δομών Προσωρινής Διαμονής (respite care)
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων κατ’ οίκον υπηρεσιών σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ Α’ βαθμού (επέκταση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι)

5. Χρηματοδότηση των φορέων για παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές τους, με σκοπό α) την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και β) τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και γ) την παροχή εξοπλισμού. Συγκεκριμένα :

 • Επιδότηση νοικοκυριών ατόμων με αναπηρίες για προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ (ΕΣΠΑ)
 • Επιδότηση νοικοκυριών ατόμων με αναπηρίες για πρόσβαση στο διαδίκτυο (ΕΣΠΑ)
 • Πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους δομών (ΕΣΠΑ)

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διασωληνωμένος μαζί με άλλους 10 εκτός ΜΕΘ, ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού Βασίλης Μποτίνος

Ο 77χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βασίλης Μποτίνος, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Νίκαιας,...

Η γιατρός που κατήγγειλε κλινικάρχη για βιασμό λέει ότι έχουν μαζευτεί 10 καταγγελίες

Με αφορμή τον βιασμό της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη, μια 25χρονη γιατρός μίλησε για...

Λύνει τη σιωπή της καλεσμένη στο πάρτι – «Εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους» λέει η φίλη της Γεωργίας

Ο βιασμός της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και άπαντες τάσσονται...

(Καμία) «Ελπίδα»: Το Υπ.Εργασίας σφυρίζει αδιάφορα για τους διανομείς με… συμβουλές στους εργοδότες

Η συνεισφορά του Υπουργείου Εργασίας στην αναταραχή που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα και...

Νεκρός από αναθυμιάσεις μέσα στο σπίτι του άνδρας στο Ρέθυμνο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας μέσα στο σπίτι του στην Κρήτη από αναθυμιάσεις της...

Στον «πάγο» η χώρα και την Κυριακή

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία «Ελπίδα» που πλήττει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας...

Πολικό ψύχος σε ολόκληρη τη χώρα – Χιόνια και στην Αττική

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός - Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Πυροβολισμοί στη Βούλα με δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην ΕΛΑΣ καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί στη Βούλα.Σύμφωνα με...

Στα 18.333 τα νέα κρούσματα και 73 ακόμη θάνατοι – Στους 668 οι διασωληνωμένοι

Στις 6.866 οι νέες μολύνσεις στην Αττική, 1.621 στη Θεσσαλονίκη - Τους 127 έφτασαν οι πλήρως εμβολιασμένοι διασωληνωμένοι

Πάτρα: Βρέφος δέκα ημερών νοσηλεύεται με κορωνοϊό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Πληθαίνουν τα περιστατικά με βρέφη που βρίσκονται θετικά στον κορωνοϊό και χρειάζονται νοσηλεία. Αυτή...

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Συστάσεις του υπουργείου Εργασίας προς τους εργοδότες για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους

Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των...

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στο Σύνταγμα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Σύνταγμα μετά το πανελλαδικό κάλεσμα που απηύθυναν αριστερές...

Συναγερμός στην Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο στην Σπερχειάδα με έναν τραυματία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σπερχειάδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε ΕΛΑΣ και...

Αρνητικοί στην επέκταση στο Φυλάκιο οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης

Κατά της επέκτασης σε οποιαδήποτε δομή στη Θράκη είναι οι Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της...

«Το παιδί δεν είχε σφυγμό. Ήταν ήδη νεκρό», λέει ο παιδίατρος για το νεκρό βρέφος από εγκαύματα

Σοκάρουν οι δηλώσεις του παιδιάτρου που αντίκρισε το βρέφος το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε...

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι τοξικολογικές εξετάσεις της Γεωργίας Μπίκα!

«Το πρώτο στοιχείο που θα μπορούσαμε να έχουμε έχει χαθεί... εκεί ευθύνεται η μη εξειδίκευση» είπε ο δικηγόρος της

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Συνεχείς οι μικροεπεμβάσεις στη χήρα του Τζώρτζη Μονογυιού – Αφόρητος ο πόνος

Από τα χείλη των γιατρών «κρέμονται» οι αστυνομικοί του...

Σουίτα βιασμού: Οι αδελφοί Λεβέντη της Coca-Cola και τα άλλα τρία «μπουμπούκια»

«Σεισμός» σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με την υπόθεση-σοκ! Ιδιαιτέρα μεγαλοβιομηχάνου το θύμα

Ο κύβος ερρίφθη: Τριπλές εκλογές για να παραμείνει ο Κυριάκος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης (και ο στενός κύκλος του στο...

«Πάγωσαν» οι τηλεθεατές με την εμφάνιση του Γιάννη Καλλιάνου στον Νίκο Ευαγγελάτο

Στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ και μετεωρολόγου Γιάννη...

Πανελλήνια οργή: Ο Μητσοτάκης «follower» του «απολογητή των βιαστών» στο Instagram!

Αρχηγοί κρατών, μερικοί βουλευτές της αρεσκείας του όπως είναι...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ