ΣτΕ: Νέα δίκη για 13η, 14η σύνταξη!

Επιχειρείται η ανατροπή τού «δόγματος Σακελλαροπούλου», που δικαιολόγησε τις περικοπές, και μόνιμη επαναφορά των δώρων, αλλά και επιστροφή αναδρομικών από το 2012 για τις επικουρικές

Συντάκτης: Newsroom

Νέα πιλοτική δίκη για μόνιμη επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης (δώρα), αλλά και επιστροφή αναδρομικών από το 2012 για τις επικουρικές συντάξεις ανοίγει με τη νέα υπόθεση που δικάζεται αύριο ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Ο νέος γύρος της επαναθέσπισης σε μόνιμη βάση των δώρων, αλλά και της χορήγησης των αναδρομικών από το 2012, άνοιξε με το προδικαστικό ερώτημα που έθεσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προς το ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 8898/2021 απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Η εξέλιξη είναι σημαντική, αφού, όπως επισημαίνει ο Αλέξης Μητρόπουλος που έχει αναλάβει την υπόθεση, «επιχειρείται η ανατροπή του “δόγματος Σακελλαροπούλου”, σύμφωνα με το οποίο οι περικοπές στις συντάξεις και η κατάργηση των δώρων επιβλήθηκαν από τους δανειστές προς τις ελληνικές μνημονιακές κυβερνήσεις προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος της χώρας και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Σήμερα, που δεν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, το “δόγμα Σακελλαροπούλου” δύναται να αναιρεθεί, αφού και “έχουμε βγει από τα Μνημόνια” (όπως υποστηρίζουν οι πολιτικοί των Μνημονίων) και το χρέος δεν μειώθηκε, αλλά απεναντίας διπλασιάστηκε, παρά τις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων, ύψους 100 δισ. ευρώ την περίοδο 2010-2018».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Οπως είναι γνωστό, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας νομιμοποίησαν τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων, καθώς και την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, και του 13ου και 14ου μισθού για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα:

– Με την υπ’ αριθ. 1307/2019 απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ (ανέτρεψε την υπ’ αριθ. 2626/2018 ομόφωνη απόφαση του ΣΤ’ Τμήματός του υπό την προεδρεία της κυρίας Σακελλαροπούλου) αποφάνθηκε ότι είναι συνταγματική η κατάργηση των δώρων για τους δημοσίους υπαλλήλους.

– Με την υπ’ αριθ. 1389/2021 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ολομέλεια) αποφάνθηκε ότι είναι συνταγματική η κατάργηση των δώρων για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και αποστράτους όλων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού.

– Με την υπ’ αριθ. 1439/2020 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε συνταγματική η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης όλων των συνταξιούχων πλην Δημοσίου.

Η δίκη ενώπιον του ΣτΕ, αν και αναφέρεται στην επαναφορά των δώρων ως προς τις επικουρικές συντάξεις, έχει μείζον ενδιαφέρον τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, διότι εμμέσως ανοίγει ένας νέος γύρος για την επαναθέσπιση της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και του 13ου και 14ου μισθού. Με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών καλείται το Συμβούλιο Επικρατείας με πιλοτική δίκη να αποφασίσει τη μόνιμη και υποχρεωτική καταβολή των δώρων σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους και μετά το 2012 (και μετά το 2016), αντίθετα από όσα αποφάσισε η Ολομέλεια του ΣτΕ (1439/2020).

Από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει το 2015 αντισυνταγματική την κατάργησή τους, θα έπρεπε, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο, να ορίζεται το ζήτημα με σαφή τρόπο στον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος ψηφίστηκε έναν χρόνο αργότερα. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν έγινε, καλείται εκ νέου το ΣτΕ να δώσει την οριστική λύση.

Το προδικαστικό ερώτημα που έθεσε προς το ΣτΕ το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έχει ως εξής: «Εάν οι πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές του, τακτικώς μεν χορηγούμενου κατ’ έτος αλλά σε ορισμένη μόνο περίοδο του χρόνου, δώρου Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας, που καταβάλλονταν από τα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης έως τις 31.12.2012, η δε κατάργησή τους από 1.1.2013 κρίθηκε αντισυνταγματική με την 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να θεωρούνται, στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016, ως μη κατηργημένες, κατά την αληθή έννοια του άρθρου 96, παρ. 5 του ν. 4387/2016, από 12.5.2016 και εφεξής, εφόσον θεωρηθεί ότι με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίστηκαν μόνο οι επικουρικές συντάξεις αυτές καθεαυτές («stricto sensu») των παλαιών συνταξιούχων και για τον λόγο αυτόν υιοθετήθηκαν, κατ’ ουσίαν εκ νέου, νομίμως μόνον οι προηγουμένως κριθείσες ως αντισυνταγματικές (με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας) περικοπές, όχι δε και η κατά την υποπαρ. ΙΑ.6, περ. 3 της παρ. ΙΑ του ίδιου άρθρου και νόμου κατάργηση των ως άνω ένδικων, αυτοτελών (έναντι της επικουρικής σύνταξης) παροχών.

Περαιτέρω, και σε συνάρτηση προς το ανωτέρω ερώτημα, εφόσον κριθεί ότι υπό το καθεστώς του ν. 4387/2016 ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων βαίνει παραλλήλως με την κατάργηση των πιο πάνω πρόσθετων συνταξιοδοτικών παροχών (ανεξαρτήτως του τυχόν αυτοτελούς χαρακτήρα των δεύτερων), εάν το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων 1889, 1890 και 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως αναγόμενο στη μεσοβραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ικανότητα του ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016 να χορηγεί επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές, ανατρέπει τα θεμελιακά, νόμιμα κατά τα κριθέντα με τις πιο πάνω αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ερείσματα του συστήματος αυτού, με αποτέλεσμα για όσο χρονικό διάστημα μεσολαβήσει έως την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με τον ανακαθορισμό των δικαιούμενων από 12.5.2016 επικουρικών συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων να αναβιώνουν οι προϊσχύουσες διατάξεις και να καθίστανται αγώγιμες οι προβαλλόμενες, με αγωγές ασκηθείσες, εν προκειμένω πριν από τις 4.10.2019, αξιώσεις κατά του ΕΤΕΑΕΠ των συνταξιούχων αυτών για την καταβολή αποζημίωσης ισόποσης με το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων των ετών 2016 και εντεύθεν».

Οπως υπογραμμίζει ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος: «Είναι αναμφισβήτητο ότι η δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, που προκλήθηκε με την ιστορική για τη σπουδαιότητά της και τη συγκυρία απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό 8898/2021, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των συνταξιούχων αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων, που με τις μνημονιακές παρεμβάσεις και τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων απώλεσαν ένα μεγάλο τμήμα τού εισοδήματός τους».

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απόγνωση και εγκατάλειψη στην Θεσσαλία – Τι δηλώνουν οι κάτοικοι δύο εβδομάδες μετά την...

Δύο εβδομάδες μετά την κακοκαιρία Daniel και τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και προσπαθούν μόνοι τους να σώσουν ό,τι...

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του ΟΠΑΠ Τζόκερ είναι οι εξής: 5, 6, 23, 30, 31 με Τζόκερ το 19.Σημειώθηκε και απόψε τζακ...

Σε δύο εβδομάδες πέφτει στο νερό η πρώτη ελληνική Belh@rra

Για τις 4 Οκτωβρίου 2023 προγραμματίζεται η καθέλκυση στη Γαλλία της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Belh@rra», η οποία βαφτίστηκε «Κίμων», καθώς όλα δείχνουν πως...

Νέες παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο μια ημέρα μετά την συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν

Παρά τις διακηρύξεις για θετικό μομέντουμ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μια ημέρα μετά την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Νέα Υόρκη η Τουρκία συνεχίζει...

Ξυλοκόπησε και προσπάθησε να βιάσει ηλικιωμένη στη Ζάκυνθο

Έναν εφιάλτη έζησε 64χρονη στη Ζάκυνθο όταν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και απόπειρας βιασμού.Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Άνω Γερακάρι και όπως κατήγγειλε η 64χρονη με...

Hellenic Train: Επανέρχονται την Παρασκευή τα δρομολόγια Αθήνα – Λειανοκλάδι

Επανέρχονται από αύριο Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα και λεωφορειακή σύνδεση στο τμήμα Λειανοκλάδι-Λάρισα-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.Σύμφωνα με την Hellenic Train,...

Σπάρτη: Συνελήφθη ο 45χρονος Ρομά που κατηγορείται για τη δολοφονία ομόφυλού του

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας της Τρίπολης στον 45χρονο Ρομά, ο οποίος χθες το βράδυ πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 33χρονο ομόφυλό του...

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς στην Θάσο

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε την Πέμπτη ο ψαροντουφεκάς που αναζητούνταν στην θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Ο 35χρονος ρουμανικής καταγωγής ανασύρθηκε από βραχώδη περιοχή...

Αρμένιοι και Έλληνες ζήτησαν καταδίκη για τις φρικαλεότητες του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Αρμένιοι και Έλληνες φίλοι συγκεντρώθηκαν χθες στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, προκειμένου να εκφράσουν την στήριξη και την αλληλεγγύη τους στον αρμενικό λαό του...

Νέο μπάχαλο με τα ΜΜΜ: Η απεργία ανεστάλη αλλά οι συρμοί δεν προβλέπεται να...

Περιορισμένα τα χρονικά περιθώρια λειτουργίας των δικτύων του Μετρό για σήμερα σύμφωνα με τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ

Ξυλοκόπησαν πρόεδρο χωριού στα Τρίκαλα για τα εμφιαλωμένα νερά

Δραματική παραμένει η κατάσταση στα χωριά που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ και πνίγηκαν στη λάσπη εξαιτίας της αδιαφορίας της κυβέρνησης να κάνει αντιπλημμυρικά...

Παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα ο Αλβανός οδηγός και θυμήθηκε να ζητήσει συγνώμη...

Συγκλονίζει η μητέρα του αδικοχαμένου κοριτσιού και δεν δέχεται τη «συγνώμη» του

Δυο τραυματίες από παράσυρση πεζού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Λ. Αλεξάνδρας σήμερα το μεσημέρι σημειώθηκε τροχαίο με παράσυρση πεζού.Για άγνωστο λόγο οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο...

Καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα στην Αττική Oδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιo

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος της Κύμης έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο.Όπως...

«Μαμά υποφέρω, πονάω» – Συγκλονίζει η μητέρα της 20χρονης Μαριάννας που έφυγε «ξαφνικά»

Στα μαύρα έχει ντυθεί η Κως μετά την τραγική είδηση ότι η 20χρονη δόκιμος του Εμπορικού Ναυτικού Μαριάννα Τσίγκα, άφησε την τελευταία της πνοή...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Λάκης Γαβαλάς για Στέφανο Κασσελάκη: «Σε ένα θεματικό πάρτυ φορούσε κόκκινο φόρεμα και γόβες και ήταν εξαιρετικός»

Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε κάποιες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις καλοκαιρινές του διακοπές, στη συμμετοχή του στη σειρά...

Δείτε την πεθερά του Στέφανου Κασσελάκη που ζει στο Palm beach της Florida

Ο Στέφανος Κασσελάκης διεκδικεί την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλες πιθανότητες, καθώς στις πρώτες εσωκομματικές εκλογές έλαβε το ποσοστό του 45.5% έναντι στο...

Τα «πήρε» στο κρανίο ο Κασσελάκης με τον Λιάγκα που τον κυνηγάει και στο… γυμναστήριο

Αφού έξαψε και βρήκε τη γυναίκα του γιου της αδερφής του προπάππου του Στέφανου Κασσελάκη, την οποία παρουσίασε ως γιαγιά του, ο Γιώργος Λιάγκας...

Δημοσκόπηση: Ποιον προτιμάτε για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ;

Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον δεύτερο γύρο, αναμετράται ο Στέφανος Κασσελάκης με την Έφη Αχτσιόγλου.Εσείς ποιον προτιμάτε...

Η Σοφία Λόρεν κλείνει τα 89:  Η «οδοντογλυφίδα» που μεταμορφώθηκε στην απόλυτη ντίβα του παγκόσμιου σινεμά

Σε μία από τις πρώτες της οντισιόν, της είπαν ότι είχε πολύ μακριά μύτη και τεράστιο στόμα. Μάλλον δεν έβλεπαν τόσο καλά όσο ο...

Η Τζούλια Αλεξανδράτου αποκάλυψε τι ομάδα είναι, πόσο χρονών νιώθει και την καταγωγή του πατέρα της κόρης της

Η Τζούλια Αλεξανδράτου, έχει γίνει μητέρα ενός κοριτσιού, που θα πάρει το όνομα Πάρις, καθώς το μοντέλο του Only Fans ανέκαθεν θαύμαζε την Paris...

Έκπληκτος ο Στράτος Τζώρτζογλου με τις δηλώσεις της Βάνας Μπάρμπα: «Δεν ξέρω, θα την ρωτήσω κιόλας τι εννοούσε»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στην συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον κουμπάρο της και συνάδελφό της Στράτο Τζώρτζογλου, αποκαλύπτοντας...

Ο πολίτης που αρνήθηκε τη νέα ταυτότητα και δικαιώθηκε

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα διαδηλώνοντας κατά των νέων ταυτοτήτων, την κάρτα του πολίτη, όπως θα λέγεται.Από τον Βαγγέλη ΚαράληΜε αφορμή...
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ