7+1 ευκαιρίες εργασίας για ανέργους

Σε εξέλιξη προγράμματα του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση μισθού και εισφορών για πρώην εργαζομένους έως και 67 ετών! Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Συντάκτης: Newsroom

Οκτώ προγράμματα απασχόλησης ανοιχτά προς αιτήσεις έχει διαθέσιμα αυτή την περίοδο ο ΟΑΕΔ– ΔΥΠΑ, καλύπτοντας ηλικιακές – κοινωνικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες.

1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες – Γ΄ Κύκλος: Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

* 466,5 € μηνιαία (5.598 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών,

* 559,8 € μηνιαία (6.717,6 € ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω,

* 606,45 € μηνιαία (7.277,4 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω,

* 653,1 € μηνιαία (7.837,2 € ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω,

* 699,75 € μηνιαία (8.397 € ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα τρία έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα).

Στην επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

2) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων α) ρητινεργατών και β) πτυχιούχων Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α΄ Κύκλος): Ο Α’ Κύκλος του προγράμματος αφορά στις πρώτες 199 θέσεις πλήρους απασχόλησης, από τις συνολικά 590 θέσεις, για 7 έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν οι:

α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, μέλη δασικών συνεταιρισμών εργασίας και αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας.

β) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της δημόσιας πρόσκλησης 3/2022 και από έναν έως τρεις επιβλέποντες φορείς ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων περιλαμβάνουν:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας,έως 24 μήνες.
  • Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό.
  • Ηλικία.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων.

3) Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου: Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε. Κοζάνης (ΚΠΑ2 Κοζάνης και Πτολεμαΐδας), Π.Ε. Φλώρινας (ΚΠΑ2 Φλώρινας και Αμυνταίου), καθώς και του ΚΠΑ2 Τρίπολης (για
εγγεγραμμένους ανέργους του Δήμου Μεγαλόπολης), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75%-100%, ενώ το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται μεταξύ 700-933 € μηνιαίως και 8.397 – 16.794 € συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και του κλάδου της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

4) Ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης:

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις παραπάνω περιοχές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες θα καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

5) Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες: Αφορά την απασχόληση άνεργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για
ατομα με Αναπηρίες.

Επιχορηγείται η απασχόληση των ατόμων αυτών αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους 12 συν άλλους 12 μήνες. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους, και μέχρι το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση και των 350 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

6) Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας: Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που
αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

7) Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών: Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 € μηνιαίως.

Επανένταξη στην αγορά πρώην επιχειρηματιών

+1) Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας: Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες, ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση, και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι προβλέπουν οι bookmakers για δήμους και περιφέρειες!

Εκλογές ενόψει! Πέρα από τις κλασικές καθιερωμένες δημοσκοπήσεις οι οποίες τρέχουν εδώ και καιρό, την εμφάνισή τους έχουν κάνει και οι προβλέψεις των στοιχηματικών...

Παρασύρθηκε ηλικιωμένος από τρένο στην Πάτρα!

Στο νοσοκομείο με αιμορραγία στο κεφάλι

Σοκ στη Λαμία! Χτύπησε την γυναίκα του και έπιασε την κόρη του από το...

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν μια γυναίκα και ένα κοριτσάκι μόλις 8 ετών σε σπίτι σε χωριό της Λαμίας με «πρωταγωνιστή» έναν 50χρονο!Ο άνδρας ο οποίος...

Ήχησαν σειρήνες πολέμου σε όλη τη χώρα!

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων

Νέες αποκαλύψεις για το στέγαστρο Καλατράβα: Από τα λαμπερά εγκαίνια στην εισαγγελική έρευνα

Το Ελλαδιστάν να το χαίρεται ο κύριος Μητσοτάκης - Εδώ και 20 χρόνια «χτυπούν τα καμπανάκια», όμως χάθηκε το εγχειρίδιο συντήρησης που είχε αφήσει ο κατασκευαστής!

Στον εισαγγελέα οι 87 συλληφθέντες για το οπαδικό «ραντεβού» στη Νέα Ιωνία

Τον δρόμο για τον εισαγγελέα θα πάρουν σήμερα οι 87 συλληφθέντες για το οπαδικό επεισόδιο, το απόγευμα της Κυριακής, στη Νέα Ιωνία.Ο εισαγγελέας αναμένεται...

Νέο οπαδικό επεισόδιο στο Ναύπλιο: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο έξω από καφετέρια

Διαστάσεις επιδημίας έχουν λάβει τα περιστατικά οπαδικής βίας ανάμεσα σε ανήλικα παιδιά, που από την μία στιγμή στην άλλη μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο, με...

Άνοιξαν τα σχολεία στο Βόλο – Πού θα γίνεται τηλεκπαίδευση

Μάχη των κατοίκων με τις λάσπες και τα προβλήματα

Στο πλευρό των πληγέντων το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ομόφωνο ψήφισμα από τα Τμήματα

Στο πλευρό των γεωργών και των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, που από την μία στιγμή στην άλλη είδαν τις περιουσίες τους και τους κόπους μίας...

Έγκλημα στον Άγ. Παντελεήμονα: «Νευρίασα, ήμουν μεθυσμένος και τον πυροβόλησα» είπε ο δράστης

«Μουδιασμένοι» παραμένουν οι κάτοικοι στον Άγιο Παντελεήμονα, μετά το φρικτό έγκλημα, με θύμα έναν 50χρονο άνδρα, που δέχτηκε τα πυρά ενός 74χρονου, μέσα στο...

Ματίνα Παγώνη: «Τα εμβόλια για την γρίπη είναι έξι, δύο ενισχυμένα και τέσσερα απλά»

Αναφορά στα εμβόλια της γρίπης έκανε, μιλώντας νωρίτερα σήμερα το πρωί, σε τηλεοπτική εκπομπή, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.Όπως εξήγησε, τα εμβόλια είναι έξι,...

«Πνίξατε τον Κάμπο, θα σας πνίξει η οργή μας» βροντοφώναξαν οι κάτοικοι του Παλαμά...

Η οργή ξεχείλισε χθες για τους κατοίκους του Παλαμά και των γύρω χωριών, που συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, διεκδικώντας αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης, μετά...

Τραγωδία στην Λ. Βουλιαγμένης: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 33χρονο άνδρα

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 33χρονος άνδρας, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης.Το σοκαριστρικό δυστύχημα εκτυλίχθηκε γύρω στις 21:30 της...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

«Φάντασμα» Λουπασάκη στον γάμο του Γιώργου Αγγελόπουλου με τη Δήμητρα Βαμβακούση

Ενα τεράστιο ερωτηματικό σχετικά με την απουσία του πατέρα Δημήτριου Λουπασάκη «σκίασε» χθες τον γάμο του Γιώργου Αγγελόπουλου με τη Δήμητρα Βαμβακούση στο εκκλησάκι...

Μπιλ Γκέιτς: «Ανοησία το να φυτεύεις δέντρα»!

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η δήλωση του Μπιλ Γκέιτς ο οποίος δήλωσε ευθαρσώς πως το να φυτεύει κανείς δέντρα για να σταματήσεις την κλιματική...

Ο διάσημος κομμωτής Απόλλων Βικτωράτος γιόρτασε με τον σύζυγό του τα γενέθλια της κόρης του

Ηταν ένα από τα πιο χαρούμενα και προχωρημένα πάρτι που δόθηκαν στην κοσμική Αθήνα τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα, δεν ήταν πριβέ, αλλά στη δημοσιότητα...

Το επικό προεκλογικό σποτ υποψήφιου δημοτικού συμβούλου στην Πτολεμαΐδα

Το προεκλογικό βίντεο του Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, υποψήφιου δημοτικού συμβούλου στην Πτολεμαΐδα, δεν είναι μόνο ευφυές. Είναι επικό! Ένα είναι σίγουρο: όποιος δει το σποτ του...

Μάχη για τη ζωή δίνει ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ που τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Άγιαξ

Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Βααλβάικ Ετιέν Βάασεν κατέρρευσε στο 85ο λεπτό του αγώνα με τον Άγιαξ έπειτα από σύγκρουση που είχε με τον επιθετιικό...

Το πανό των οπαδών του ΠΑΣ που έβαλε… φωτιά στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννινα δεν ξέχασαν το επεισόδιο των οπαδών του Ολυμπιακού με οπαδούς τους στις 7 Απριλίου που οδήγησε στην εντατική έναν...

Ο Κυριάκος κήρυξε τον πόλεμο σε Καραμανλή και Σαμαρά

Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται ότι θα το πραγματοποιήσει ο τεράστιος Κυριάκος. Έτσι άλλωστε πρέπει να συμπεριφέρεται ένας πραγματικός...

Τραγωδία στον Ωρωπό: Άρμα μάχης που συμμετέχει στην άσκηση «Παρμενίων» παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 9 το πρωί στον Ωρωπό, με θύμα μια 70χρονη γυναίκα.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα επιχείρησε να περάσει τον...
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ