Άγιον Όρος: Επίθεση κατά των βουλευτών που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τους γάμους ομόφυλων

Συντάκτης: Newsroom

«Νομοσχέδιο-ανοσιούργημα» χαρακτηρίζουν οι Αγιορείτες Κελλιώτες Πατέρες το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, το οποίο έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ιεράς Συνόδου όπως και του χριστιανικού κόσμου.

Στον χαιρετισμό τους οι μοναχοί σημειώνουν ότι με καθαρή συνείδηση αντιστέκονται στην «βδελυκτή απόφαση» και την «λαίλαπα της Νέας Τάξης Πραγμάτων». Μάλιστα, απευθυνόμενοι στους βουλευτές που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο, εξαπολύουν κεραυνούς:

«Βουλευτὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, ποιός σᾶς εἶπε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν ἀναγνωρίζει «δικαίωμα» στὴ διαστροφή; Ὄχι μόνο τὸ καυτηριάζει, ἀλλὰ καὶ ἀποκόπτει- ἀφορίζει ὅλους τοὺς ἀμετανόητους τύπους, ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται ἐλευθέρα βουλήσει ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλὰ καὶ τοὺς προστάτες καί προωθητές αὐτῶν!» σημειώνουν οι πατέρες του Αγίου Όρους και προσθέτουν μεταξύ άλλων:

«Ὄχι ἁπλῶς πενθεῖ ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴ διαστροφή, ὄχι μόνο ὀφείλει νὰ χτυπήση πένθιμα τὶς καμπάνες, γιατί βρέθηκαν κόμματα καὶ βουλευτές νὰ προτείνουν νομιμοποίηση «γάμου» μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων, ἀλλὰ καὶ ὀφείλει νὰ ἀφορίση ἀμέσως ὅσους θεωρητικὰ ὑποστηρίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὅσους ζοῦν προκλητικὰ καί ἀμετανόητα ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ὅσους προπαγανδίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὅσους θέλουν τελικά νὰ σοδομοποιήσουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία…».

Αναλυτικά ο διαδικτυακός χαιρετισμός των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων:

Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀπευθύνουμε τόν ἐν Χριστῷ χαιρετισμό μας στὴν Ὀρθόδοξη Σύναξη στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος κήρυξε τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον : «Τοὺς μὲν οὗν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τανὺν παραγγέλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν» (Πράξ. Ἀποστ., κεφ.ΙΖ΄, στιχ.30).

Συναχθήκαμε, ἀγωνιζόμενοι τὸν Καλὸν Ἀγῶνα, γιὰ νὰ δηλώσουμε μὲ διαύγεια πνεύματος καί καθαρότητα συνείδησης τὴν παντελῆ ἀντίθεση καὶ τὴν σθεναρὴ ἀντίστασή μας στὴν βδελυκτὴ ἀπόφαση τῆς κάθε κυβέρνησης νὰ νομοθετήσει ὑπὲρ τοῦ «γάμου» «υἱοθεσίας» καὶ «τεκνοθεσίας» ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν (ἀρσενοκοιτῶν, σύμφωνα μὲ τήν ὁρολογία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου) καί ὁμοφυλοφίλων γυναικῶν, ὡς ἄκρον ἄωτον τῆς πνευματικῆς ἐρημώσεως ποὺ ἐπιφέρει ἡ λαίλαπα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Μία λαίλαπα, ἡ ὁποία ἐδῶ καί χρόνια μεθοδικά, ὑποχθόνια καὶ μέ ἐξ ὁλοκλήρου ἀντιχριστιανικούς νόμους ἐγκαθιστᾷ μία μοναδικὴ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τυραννία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ( οἰκονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, ὑγειονομικά, θρησκευτικά), μά κυρίως πνευματικά.

Ἀκούσαμε πρόσφατα τίς διάφορες ἀπόψεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας περί τοῦ «δικαιώματος» ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρός τόν γενετήσιο προσανατολισμό. Ἕνα «δικαίωμα» τὸ ὁποῖο ἀφ’ ἑνὸς τὶς προηγούμενες δεκαετίες εἶχε χαρακτηριστεῖ ὡς ψυχοπαθολογική διαταραχή ἀπὸ τὴν διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα, καὶ ἀφ’ ἑτέρου ὡς ἡ πιό εὐφάμαρτη καὶ φρικτὴ διαστροφὴ τοῦ μεταπτωτικοῦ ἀνθρώπου σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Μίας Ἁγίας Ἀποστολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἁπλὰ μᾶς ἀποκρύπτουν τὸν ἀπώτερο δόλιο σκοπὸ τους : ἀφοῦ ἀναβαθμίσουν τὸ περιβόητο «σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης» (τὸ ὁποῖο καλύπτει νομικῶς κληρονομικά, ἀσφαλιστικὰ καὶ λοιπὰ κοινωνικὰ δικαιώματα μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων) σὲ πλήρη γάμο –μὲ τὴν ἤπια ἀντιμετώπιση τῆς Ἱεραρχίας-, ἀνοίγουν τὴν κερκόπορτα τῆς υἱοθεσίας καί τεκνοθεσίας τέκνων (τὸ δὲ τελευταῖο πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐμπλοκὴ παρένθετης μητέρας)!!!
Πατέρες καί ἀδελφοί,

Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ἐν λόγῳ ἀντιεκκλησιαστικῆς καὶ ἀντιεθνικῆς στάσεως ὑπὲρ τῆς διαστροφῆς συμπεριφέρονται ὑπεροπτικὰ καὶ ἀλλαζονικά. Ἀντιθέτως, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἐκδικεῖται, οὔτε ἀνταποδίδει ὕβρι στὴν ὕβρι, λάσπη στὴν λάσπη, βία στὴ βία. Ἀλλὰ καὶ δὲν ἀνέχεται πάνω της κάθετι βρωμερό, διεστραμμένο καὶ κατ’ οὐσίαν βέβηλο, ὁμολογῶντας πάντα τὴν Ἀλήθεια.

Βουλευτὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου,
Ποιός σᾶς εἶπε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν ἀναγνωρίζει «δικαίωμα» στὴ διαστροφή; Ὄχι μόνο τὸ καυτηριάζει, ἀλλὰ καὶ ἀποκόπτει- ἀφορίζει ὅλους τοὺς ἀμετανόητους τύπους, ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται ἐλευθέρα βουλήσει ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλὰ καὶ τοὺς προστάτες καί προωθητές αὐτῶν!

Αὐτὸ καυτηριάζει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ στόματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή: «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι….» (Ρωμ.κεφ.Α΄, στιχ.26-27). Ὄχι ἁπλῶς πενθεῖ ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴ διαστροφή, ὄχι μόνο ὀφείλει νὰ χτυπήση πένθιμα τὶς καμπάνες, γιατί βρέθηκαν κόμματα καὶ βουλευτές νὰ προτείνουν νομιμοποίηση «γάμου» μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων, ἀλλὰ καὶ ὀφείλει νὰ ἀφορίση ἀμέσως ὅσους θεωρητικὰ ὑποστηρίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὅσους ζοῦν προκλητικὰ καί ἀμετανόητα ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ὅσους προπαγανδίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὅσους θέλουν τελικά νὰ σοδομοποιήσουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία…..

Ὁ ἀγῶνας ἄρνησης ἀποδοχῆς τοῦ ἐπικειμένου νομοσχεδίου-ἀνοσιουργήματος εἶναι κυρίως πνευματικός καί ψυχοσωτήριος. Ἀρνούμαστε γιὰ λόγους Πίστεως ἑνὸς ἐπιπλέον ἀντιεκκλησιαστικοῦ καί ἀντιεθνικοῦ νομοθετικοῦ ἐκτρώματος ποὺ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πολιτογραφήσει στὸ σύστημα τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀρνούμαστε νὰ δεχθοῦμε τὴν περαιτέρω πνευματικὴ λοβοτομὴ τοῦ Χριστεπώνυμου Ἑλληνορθόδοξου λαοῦ.

Ἐπαναλαμβάνουμε: μία μοναδικὴ ἐπιλογὴ ἔχουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί: νὰ συμμορφωθοῦμε ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὄχι τῶν ἀνθρώπων τοῦ μάταιου κόσμου τοῦ αἰῶνος τούτου, τὸ ὁποῖο εἶναι νὰ σωθῇ κάθε ἄνθρωπος, ἀφοῦ πρῶτα ἔλθῃ σὲ εἰλικρινῆ μετάνοια.

Ὁ Χριστός ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση ( Ἀποκάλυψη, κεφ.ΣΤ΄, στιχ.2).

Ἀγωνίζεσθε τόν Καλόν Ἀγῶνα καί χαίρετε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίω καὶ Θεῷ ἡμῶν πάντοτε.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο μάρτυρας ξέχασε το παρελθόν του

Παρατηρητής ρατσισμού για αγώνες UEFA και FIFA

Σε αποχέτευση κτηρίου όπου στεγάζονται γραφεία της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» βρέθηκε το ανθρώπινο...

Ανεξιχνίαστο μέχρι αυτή την ώρα παραμένει το μυστήριο με το ανθρώπινο έμβρυο που βρέθηκε σφηνωμένο στο αποχετευτικό σύστημα κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας από...

Στη φυλακή 47χρονη Βουλγάρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Σερί «υποθέσεις» με δήθεν τροχαία και λεία 280.000 ευρώ

Η ομίχλη αποπροσανατόλισε δυο νεαρούς που χάθηκαν στη Γκιώνα

Περιπέτεια στη Γκιώνα για δυο νεαρούς φίλους που αγνοούνταν, καθώς αποπροσανατολίστηκαν λόγω της πυκνής ομίχλης.Ο 19χρονος και ο 20χρονος χάθηκαν και επικοινώνησαν με το...

Απέπλευσε από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα «Ύδρα»

Πριν λίγη ώρα η φρεγάτα «Ύδρα» απέπλευσε από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της και την σχετική απόφαση από το ΚΥΣΕΑ,...

Κρίσιμες αποφάσεις από τους αγρότες: «Διαλύουν» τα μπλόκα, αλλά προειδοποιούν για περαιτέρω μαζικές κινητοποιήσεις

«Η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας επειδή δεν θέλει να θίξει ούτε κατ' ελάχιστον τα συμφέροντα μας χούφτας εμποροβιομηχάνων και μεγαλοεισαγωγέων που κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού μας»

Πωλείται το μοιραίο σπίτι στην Πάτρα που έμεναν ο Δασκαλάκης, η Πισπιρίγκου και τα...

Το σπίτι στην Πάτρα που έμεναν η Ρούλα Πισπιρίγκου με τον Μάνο Δασκαλάκη και τα τρία αγγελούδια τους πωλείται, την ώρα που η κατηγορούμενη...

Με τα τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο των Τρικάλων οι αγρότες

Να ακουστούν όχι μόνο μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά τις Βρυξέλλες είναι αποφασισμένοι οι αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.Οι αγρότες στη Θεσσαλία εμμένουν στα...

Παυλόπουλος: Κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση του συγγράμματος «Τα Συνταγματικά Θεμέλια του Νεότερου Ελληνικού Κράτους»

Κυκλοφόρησε η δεύτερη, συμπληρωμένη και επαυξημένη, έκδοση (εκδ. Ευρασία, σελ. 273) του συγγράμματος «Τα Συνταγματικά Θεμέλια του Νεότερου Ελληνικού Κράτους», του τέως Προέδρου της...

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη χώρα μας

Το χαμηλό βαρομετρικό που «χτύπησε» τη χώρα μας από την Κυριακή έχει προκαλέσει βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους ήταν ισχυρές.Χαρακτηριστικό είναι ότι...

O Trannos σε δικογραφία για σοδομισμό

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βιασμό με ιδιαίτερη σκληρότητα κατηγορείται ο μάνατζερ του Trannou, σε μια δικογραφία στην οποία γίνεται εκτενής αναφορά και για την...

Φρίκη στο κέντρο της Αθήνας: Βρέθηκε ανθρώπινο έμβρυο σφηνωμένο σε αποχέτευση!

Αντιμέτωπος με ένα μακάβριο εύρημα ήρθε σήμερα το μεσημέρι εργαζόμενος σε εταιρία αποφράξεων που εκτελούσε τον καθαρισμό της αποχέτευσης κτιρίου επί της οδού Σόλωνος,...

Επιμένει ο Λέκκας για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζοντας και τις εκτιμήσεις για σεισμό που μπορεί να φτάσει...

Τον πατέρα Κλεομένη «έδειξε» ως πατέρα του παιδιού της κόρης του ο παλαιοχριστιανός –...

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο παλαιοχριστιανός Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, σε κατάθεσή τους στις αρχές, «δείχνει» τον «πατέρα Κλεομένη» ως πατέρα του παιδιού της 22χρονης...

Ζάκυνθος: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 27χρονος – Φοβάται για την ζωή της...

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 27χρονος από την Ζάκυνθο ο οποίος την περασμένη εβδομάδα έδεσε, χτύπησε και ανάγκασε την 19χρονη έγκυο σύντροφό του να πάρει...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Θεσσαλονίκη: Στα σκαριά ο πρώτος ουρανοξύστης

Από εταιρία συμφερόντων του μεγαλοξενοδόχου Σταύρου Ανδρεάδη

Ελένη Γερασιμίδου για Γιώργο Νταλάρα: «Βγήκε από συνέντευξη στη μνήμη του Τσιτσάνη, δεν μπορείς να πηγαίνεις με το ματσούκι»

H Ελένη Γερασιμίδου έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Fay’s Time» στην οποία μίλησε για τα 44 χρόνια κοινής πορείας της με τον Αντώνη Ξένο,...

Την Τετάρτη «παραλύει» η χώρα: Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία – Τι ισχύει με ΜΜΜ

Στο έδαφος όλες οι αεροπορικές πτήσεις – Χωρίς ταξί η Αθήνα 27 και 28/2

Η σχέση ζωής της Νατάσας Καραμανλή με τον θρύλο του κρητικού τραγουδιού Λουδοβίκο των Ανωγείων

Μια φιλία ζωής γράφει συνεχώς και νέα κεφάλαια. Ο λόγος για τη φιλία που διατηρεί χρόνια τώρα η Νατάσα Καραμανλή με τον τραγουδοποιό και...

Γιατρός το θύμα που δολοφονήθηκε στην Αγία Βαρβάρα – Τι όπλισε το χέρι του πεθερού του

Ο 69χρονος πυροβόλησε τον 57χρονο στην αυλή της οικίας τους - «Νόμιζα ότι η κόρη μου κακοποιείται»

Tο «ευχαριστώ» της Καρυστιανού – Ξεπέρασαν τις 600.000 οι υπογραφές για την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας

Πάνω από 640.000 υπογραφές έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το διαδικτυακό ψήφισμα που ξεκίνησε η πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.Οι...

Ελληνική «Μπίλντερμπεργκ»: Ο Κασσελάκης πήρε το «χρίσμα» από τους 102 «εκλεκτούς»

Μία αποκάλυψη που μπορεί να εξηγεί και τις τελευταίες εξελίξεις…

Δημοσκόπηση: Συμφωνείτε με την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα;

Λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός και τέως πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, με μία δήλωση του, άσκησε σκληρή κριτική τόσο...

Τον πατέρα Κλεομένη «έδειξε» ως πατέρα του παιδιού της κόρης του ο παλαιοχριστιανός – Τι απαντάει ο ίδιος

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο παλαιοχριστιανός Μανώλης Καλαϊτζιδάκης, σε κατάθεσή τους στις αρχές, «δείχνει» τον «πατέρα Κλεομένη» ως πατέρα του παιδιού της 22χρονης...

Δένδιας: Ξεχάστε την αμυντική συνδρομή από ΗΠΑ – Γαλλία σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία!

Κόντρα στην γραμμή Μαξίμου περί νηνεμίας στα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός Αμύνης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το μέλλον και ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάς...

Ήξερε ο Δένδιας για το επεισόδιο Μητσοτάκη – Μακρόν;

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια για την ενδεχόμενη στάση των συμμάχων μας, με τους οποίους μάλιστα έχουμε υπογράψει και αμοιβαία αμυντική συνδρομή,...

Ανατροπή: Πρώην δημοσιογράφος ο νεκρός σε στύλο υψηλής τάσης της ΔΕΗ

Στον Απόστολο Φουρνατζόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας σε στύλο υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για τον 26χρονο πρώην...

Συνταξιούχος «έκαψε» σε ζωντανή σύνδεση τον Άδωνι

Την ώρα που ο Άδωνις Γεωργιάδης προχωρά στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Υγείας, με τους ασθενείς να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη...

«Ο Γεράσιμος έναν χρόνο μετά είναι σε κώμα» – Συγκλονίζει η μητέρα του μοναδικού επιζώντα των Τεμπών

Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών, ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της μοιραίας αμαξοστοιχίας, εξακολουθεί να...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ