Δημόσιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του… προεκλογικού μπόνους – «Πυρά» από την αντιπολίτευση: «Ίσα με 2 σοκολάτες»

Must Read

Προεκλογικό πριμ ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη στους δημοσίους υπαλλήλους, με την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική, τονίζοντας ότι για να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι είναι απαραίτητο να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός.

Δικαιούχοι του νέου συστήματος είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι των φορέων που υπάγονται στη στοχοθεσία – αξιολόγηση (Υπουργεία, δήμοι και περιφέρειες, νοσοκομεία).

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι προς ανταμοιβή στόχοι των φορέων του Δημοσίου, κατόπιν επεξεργασίας από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο. Εφόσον οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν, οι υπάλληλοι που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξή τους, θα λαμβάνουν το μπόνους παραγωγικότητας.
Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους. Η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία, με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Το 40% του ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την επίτευξη του στόχου και το 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη προσφορά του κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου. Με το νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης δικλείδες ασφαλείας για να μην μετατρέπεται το μπόνους σε οριζόντιο επίδομα ενώ εισάγονται επίσης μη χρηματικές ανταμοιβές, οι οποίες μπορούν να έχουν για παράδειγμα τη μορφή συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σε δηλώσεις της η Ν. Κεραμέως έκανε λόγο για… «υγιή κίνητρα στο Δημόσιο» και επιβράβευση των υπαλλήλων.

Εννέα ερωτήσεις – απαντήσεις για το μπόνους παραγωγικότητας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με 9 ερωταπαντήσεις αναφέρει:

Τι είναι το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων (μπόνους παραγωγικότητας);

Πρόκειται για ένα νέο σύστημα επιβράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη προσδιορισμένων και μετρήσιμων στόχων, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας – αξιολόγησης και με τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.

Στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ποια είναι τα οφέλη του μπόνους παραγωγικότητας;

Τα οφέλη του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι τα ακόλουθα:

 • Επιβράβευση άξιων και αποτελεσματικών δημοσίων υπαλλήλων – εισαγωγή υγιών κινήτρων στο Δημόσιο
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα – ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινούς στόχους.
 • Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες – καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προτεραιοτήτων Υπουργείων.
 • Ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας του Δημόσιου Τομέα ως εργοδότη.

Ποιους αφορά το μπόνους παραγωγικότητας;

Όλοι οι υπάλληλοι φορέων που υπάγονται στην στοχοθεσία – αξιολόγηση, όπως π.χ. Υπουργεία, δήμοι και περιφέρειες, νοσοκομεία, είναι εν δυνάμει δικαιούχοι του μπόνους παραγωγικότητας.

Προκειμένου να λάβει ένας υπάλληλος το μπόνους παραγωγικότητας, πρέπει να έχει συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη στόχου που έχει επιλεγεί προς ανταμοιβή.

Πώς επιλέγονται οι προς επιβράβευση στόχοι;

Οι στόχοι που τίθενται για κάθε υπηρεσία του Δημοσίου προκύπτουν από την υφιστάμενη διαδικασία στοχοθεσίας φορέων του Δημοσίου, στην όποια ενσωματώνονται και εξειδικεύονται ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση και Τμήμα τα έργα των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων.

Στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι, προς ανταμοιβή, στόχοι των φορέων, κατόπιν επεξεργασίας από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο.

Πώς υπολογίζεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων;

Οι στόχοι των υπηρεσιών που προκύπτουν από την υφιστάμενη διαδικασία στοχοθεσίας φορέων του Δημοσίου διαμορφώνονται στο σύνολό τους σύμφωνα με τη μέθοδο S.M.A.R.T..

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν στόχοι που είναι:

 • Συγκεκριμένοι,
 • Μετρήσιμοι,
 • Επιτεύξιμοι,
 • Σχετικοί,
 • Χρονικά προσδιορισμένοι.

Ο βαθμός επίτευξης των επιλεγμένων προς επιβράβευση στόχων υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης απόδοσης.

Οι δείκτες αυτοί, καθώς και το τεκμηριωτικό υλικό που αποδεικνύει την πρόοδο της επίτευξης των επιλεγμένων στόχων, καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής, που υλοποιείται για τον σκοπό αυτό, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι υπάλληλοι και πως διασφαλίζεται ότι δεν θα καταλήξει επιδοματικού χαρακτήρα σε όλους;

Η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία, με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Προκειμένου το μπόνους παραγωγικότητας να μην αποκτήσει «επιδοματικό» χαρακτήρα καθορίζεται ελάχιστο ποσό ανταμοιβής ανά υπάλληλο και ανώτατος αριθμός δικαιούχων υπαλλήλων ανά φορέα.

Το 40% του ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους και το 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με την προσφορά του κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου.

Ποιο είναι το ύψος της χρηματικής ανταμοιβής που λαμβάνουν οι υπάλληλοι;

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους. Ο προϋπολογισμός για τις χρηματικές ανταμοιβές, σύμφωνα με το νέο σύστημα, ανέρχεται συνολικά σε 40 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Τι είναι οι μη χρηματικές ανταμοιβές;

Οι μη χρηματικές ανταμοιβές χορηγούνται εφάπαξ, ετησίως, σε υπαλλήλους που έχουν συμβάλει στην πλήρη επίτευξη στόχων και δεν έχουν λάβει χρηματική ανταμοιβή. Χορηγούνται κατόπιν εμπεριστατωμένων εισηγήσεων των άμεσων προϊσταμένων των υπαλλήλων. Μπορούν να έχουν για παράδειγμα τη μορφή συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό.

Πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας;

Το νομοσχέδιο εισάγει μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας για την αντικειμενικότητα στη διαδικασία χορήγησης του μπόνους παραγωγικότητας:

 • Προβλέπεται μεθοδικός τρόπος κατανομής της ανταμοιβής, με συγκεκριμένους μαθηματικούς τύπους που αναγράφονται ρητά στο σχέδιο νόμου,
 • Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μπόνους παραγωγικότητας επιλέγονται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων,
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής διασφαλίζει τη δίκαιη εφαρμογή του μπόνους παραγωγικότητας, μέσω της παρακολούθησης των δεικτών μέτρησης απόδοσης και του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού,
 • Δίνεται η δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο δίκαιης κατανομής και ορθής καταβολής του μπόνους.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι το πριμ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ουσιαστικά είναι πριν. ‘Πριν από τις ευρωεκλογές, για να με ψηφίσετε’. Οι γνωστές τακτικές εξάρτησης των παλαιοκομματικών πολιτικών προς τους πολίτες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αν θέλει να αντιμετωπίσει τους δημοσίους υπαλλήλους ως ισότιμους πολίτες, δεν έχει παρά να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: Επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού, ώστε να μην έχουμε πολίτες β’ κατηγορίας σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Για εμάς, αυτό αποτελεί δέσμευση από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Νέα αριστερά: «Θολά και συχνά ανεφάρμοστα κριτήρια»

Για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού κάνει λόγο και η Νέα Αριστερά: «Αυτό που απαιτείται είναι πραγματικές αυξήσεις στο δημόσιο, με επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Απαιτούνται όμως και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αν μπορούν να βρεθούν 10 δισ. για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι πόροι ώστε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο μπορούν να στηριχθούν ουσιαστικά».

«Την ώρα που ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο ή ένας νεοδιόριστος νοσηλευτής στο ΕΣΥ δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα καθώς ζουν σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας και χαμηλών μισθών, ο κ. Μητσοτάκης εξαγγέλλει “πριμ αποδοτικότητας” στο δημόσιο» σημειώνει το γραφείο Τύπου του κόμματος και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση «θεσπίζει στην πραγματικότητα ένα μεγάλο πελατειακό δίκτυο. Με υπαλλήλους δυο κατηγοριών και έναν μηχανισμό στον οποίο οι προϊστάμενοι θα προτείνουν ποιοι είναι αυτοί που θα παίρνουν το bonus, με θολά και συχνά ανεφάρμοστα κριτήρια. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι πλήττονται από την κρίση της ακρίβειας, με την χώρα μας να συγκλίνει πλέον μόνο με τη Βουλγαρία, η κυβέρνηση της Ν.Δ. εξαγγέλλει πυροτεχνήματα».

«Βάλε δύο σοκολάτες κυρ Στέφανε…!»

Σε ανάρτησή του ο γνωστός εργατολόγος και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Τεμπονέρας σχολιάζει με τη γνωστή ατάκα της Βουγιουκλάκη στον μπακάλη, από την ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα», σημειώνοντας ότι το ποσό του μπόνους θα αναλογεί σε… δύο σοκολάτες το μήνα:

«Έρχεται bonus παραγωγικότητας στο Δημόσιο που θα συνδέεται με την επίτευξη στόχων», λένε με μεγάλους τίτλους οι κυριακάτικες εφημερίδες αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα και όλοι οι υπάλληλοι του δημοσίου νομίζουν ότι θα γίνουν ξαφνικά …πλούσιοι!

Αν όμως διαβάσει κανείς στα «ψιλά γράμματα» διαπιστώνει ότι το πριμ παραγωγικότητας προϋπολογίζεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι για 714.000 δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται σήμερα, το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα είναι …56 ευρώ το χρόνο ή ..4,6 ευρώ ανά μήνα! Βάλε δύο σοκολάτες κυρ Στέφανε…!» καταλήγει ο κ. Τεμπονέρας.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

 1. γιατι ξερουν ποσο εχουν ακομα και κοι σοκολατες?
  χαχαχααχαχα

  εχουν υπαρξει κυβρνησεις που ηταν στον δικο τους πλανητη αλλα κατεβαιναν και λιγο να δουν τι γινεται, αυτοι εδω πιο μακρια απο τον λαο δεν γινεται..

  ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΥΤΑ.
  ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ.!

  ΝΑ ΤΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΤΟΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΙΣΜΟ,
  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΗΤΤΑΣ.

  ΕΜΕΙΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΟΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ, ΩΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ.
  ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ, ΑΣΕ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This