Παρασκευή 7/5/2021

Επανασυνδέεται το ρεύμα σε ευάλωτες οικογένειες που είχε κοπεί λόγω οφειλών

Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, επεκτείνεται και επικαιροποιείται η ρύθμιση παροχής βοηθήματος, για την επανασύνδεση ευάλωτων νοικοκυριών που η ΔΕΗ του έκοψε το ρεύμα λόγω οφειλών.

Με την επικαιροποίηση αυτή το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Με αυτό:

 • θα καλύπτεται το σύνολο της οφειλής όταν αυτή δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ,
 • θα καλύπτεται το 75% από 6.001-9.000 ευρώ,
 • θα καλύπτεται το 50% από 9.001-12.000 ευρώ και
 • το 30% από 12.000 ευρώ και πάνω.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να διακανονίσουν το υπόλοιπο ποσό της οφειλής σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα ορίζονται από τον πάροχο.

Η διαδικασία

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις επιτροπές που συγκροτούνται προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • αα) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
 • αβ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
 • αγ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
 • αδ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦIA) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
 • αε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • αστ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
 • αζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία
 • ιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ