Πέμπτη 17/6/2021

Σε οικονομικές περιπέτειες η ελληνική Pepsico-ΗΒΗ

Την Τρίτη δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ ο πολύ ενδιαφέρων ισολογισμός της Pepsico-ΗΒΗ.

Και διαβάζουμε πως «λόγω των ζημιών των τελευταίων ετών η καθαρή θέση της Pepsico-ΗΒΗ έχει καταστεί αρνητική και ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 45 του Κ.Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4541/2018, η διοίκηση της εταιρίας, εντός της χρήσης 2020, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση της καθαρής θέσης».

Αυτό επισημαίνεται αυτολεξεί στην έκθεση διαχείρισης, στην οποία τονίζεται ακόμη ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας, καθόσον έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις από τους εταίρους της Pepsico-ΗΒΗ για συνεχή χρηματοοικονομική υποστήριξη. Με απλά λόγια, η εταιρία καίει μετρητά που δεν μπορεί παρά να τα εγγυάται η πολυεθνική μητρική.

Διαβάζουμε έτσι σε άλλο σημείο της έκθεσης πως η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού (Cash Pooling) με τη Citibank, εξασφαλίζοντας έτσι επαρκή και αποδοτική λειτουργία από πλευράς κόστους. Η υπερανάληψη της εταιρίας ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε 34.800.000 ευρώ, έναντι 25.900.000 την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Και προκειμένου να γίνει αντιληπτό το εύρος της αβεβαιότητος που αντιμετωπίζει η εταιρία, αρκεί να αναφερθεί πως το management στην έκθεση που δημοσιεύτηκε τώρα (φέρει ημερομηνία υπογραφής 8/9) αναφέρει πως «σίγουρα η επιστροφή σε πορεία ανάκαμψης μετά τη σταδιακή άρση των διοικητικών μέτρων δεν είναι αυτονόητη, ενώ η επίδραση της υγειονομικής κρίσης ήδη έχει δοκιμάσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, τα τραπεζικά δάνεια και τη δημοσιονομική ισορροπία. Το επίπεδο αβεβαιότητας κάθε πρόβλεψης, τόσο βραχυπρόθεσμης όσο και μακροπρόθεσμης, παραμένει μεγάλο, ωστόσο εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ύφεση στην ελληνική οικονομία θα είναι μεγαλύτερη έναντι άλλων χωρών, λόγω της μεγάλης εξάρτησης της οικονομίας από τον τουρισμό».

Η Pepsico-ΗΒΗ ενέγραψε το 2019 κύκλο εργασιών 44.746.000 ευρώ , μεικτά κέρδη 18.000.000 και ζημίες προ φόρων 8.500.000. Μικρότερες πάντως από το 2018. Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού (34.806.000) ισούται με το άνοιγμα της Citibank. Και διερωτώνται ευλόγως στην αγορά «αν η εταιρία αυτή αναζητούσε δανεισμό από ελληνικές τράπεζες, θα μπορούσε να τον βρει σε μη απαγορευτικό κόστος;».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ