Τετάρτη, 21 Απρ 2021

Μέσα στο δήθεν νομοσχέδιο για την υγεία φύτεψαν ρουσφέτι για το πρακτορείο Άργος!

Μεγάλη δικαίωση του newsbreak.gr

Εκατομμύρια στο πρακτορείο διανομής τύπου «Άργος», με πρόσχημα μάλιστα την λησμονηθείσα «ενίσχυση του τύπου»! Το δικαιολογούν ως επιδότηση για τα έξοδα μεταφοράς του Τύπου.

Από τις 7 Δεκεμβρίου σας είχε ενημερώσει σχετικά το newsbreak.gr: Σκάνδαλο μεγατόνων απεργάζονται στην κυβέρνηση!

Το δήθεν Νομοσχέδιο Υγείας που κατέθεσε «νύχτα» η κυβέρνηση με την διαδικασία του κατεπείγοντος, είναι στην πραγματικότητα πολυνομοσχέδιο που εμπλέκει 24 υπουργεία και περιλαμβάνει «φωτογραφικές» εξυπηρετήσεις συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, δίνεται επιχορήγηση σε όσους έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τιμωρούνται έτσι όσοι δεν είχαν υπογράψει τη Νέα Εμπορική Πολιτική και τους επιβλήθηκε τώρα! Τιμωρούνται όσοι πέρυσι μείωσαν το τιράζ λόγω πανδημίας, μη κυκλοφορίας (στοιχηματιακές), μειωμένης κυκλοφορίας (αθλητικές), ή επειδή τους προέτρεπε το Πρακτορείο.

Αν ισχύει η διάταξη μιλάμε για το απόλυτο φιάσκο! Ας έγραφαν καλύτερα: Επιδοτούνται οι εφοπλιστές!

Το επίμαχο άρθρο

Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων

1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των ανωτέρω εντύπων τους, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων. Προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης είναι η εκδοτική επιχείρηση να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2020.

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1ης.1.2021 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο σε τραπεζικό λογαριασμό που οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., στο περιβάλλον TAXISnet.

3. Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του κάθε τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

4. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, καί, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς τον όρο της παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των γενικών διατάξεων περί φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζονται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί βεβαίωσης οφειλής.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίον έχουν ανατεθεί ol αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ