12-7-2020

Ο ΟΛΘ πέτυχε ρεκόρ πενταετίας στη διακίνηση containers

Το 2018 η ΟΛΘ Α.Ε. πέτυχε ρεκόρ πενταετίας στη διακίνηση containers μέσω του λιμένα της Θεσσαλονίκης, με τη θετική αυτή εξέλιξη να πιέζει ακόμη περισσότερο τη διοίκηση της Εταιρείας να τρέξει τις υποχρεωτικές επενδύσεις των 180 εκατ ευρώ και ειδικότερα το σκέλος που αφορά στην επέκταση του 6ου προβλήτα.

Αυτή ήταν η εισήγηση του πρόεδρου και δ/νοντα συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε . Σωτήρη Θεοφάνη και του CFO κ. Ηenrik Jepsen κατά την ειδική εκδήλωση για την ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών.

Όπως επισημάνθηκε, το 2018 διακινήθηκαν από το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης 424.500 TEU’s, μέγεθος ρεκόρ στην συγκεκριμένη κατηγορία φορτίων, αν ληφθεί υπόψη ότι η συνολική διακίνηση containers το 2014 ήταν 349.990 TEU’s και το 2017 ήταν 401.947 TEU’s.

Η Εταιρεία προετοιμάζεται για την εκτέλεση του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα κι’ όπως είπε ο κ. Θεοφάνης, η εγκατάσταση αναδόχου αναμένεται να γίνει στο τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Για τον ΟΛΘ και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης η ανωτέρω επένδυση είναι πολύ σημαντική καθώς η διακίνηση containers έχει το 64,8% της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο με την αύξηση των φορτίων προς και από Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσσοβο.

Αύξηση παραγωγικότητας και προμήθεια νέων μηχανημάτων

Ένα σημείο στο οποίο δόθηκε έμφαση ήταν οι ενέργειες που έγιναν από τη νέα διοίκηση των ιδιωτών βασικών μετόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρέλαβαν και τα οποία οφείλονταν στην κατάσταση του παλαιού μηχανικού εξοπλισμού.

Σε αυτό το διάστημα η παραγωγικότητα αυξήθηκε σημαντικά καθώς οι φορτοεκφορτώσεις από 13 ανά γερανό, έφτασαν στις 20, o μέσος χρόνος αναμονής των πλοίων στο αγκυροβόλιο από 24 ώρες, στο τέλος του 2018 είχε μειωθεί σε 13 ώρες και σήμερα, μειώθηκε ακόμη περαιτέρω, στις 8 ώρες κατά μέσο όρο.

Επενδύσεις και ικανοποιητικό μέρισμα

Σημειώθηκε ότι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας της επιτρέπει να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Jepsen, επιδίωξη είναι να ολοκληρωθεί δύο χρόνια νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο, δηλαδή αντί το 2015, το 2013.

Επισημάνθηκε ότι η διοίκηση της Εταιρείας, παράλληλα με την υλοποίηση επενδύσεων στο Λιμάνι, επιθυμεί και εφαρμόζει μία αποδοτική για τους μετόχους της μερισματική πολιτική. Σε αυτό το πνεύμα, θα προταθεί η διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη του 2018.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ