Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΒΙΔΙΤΕ και του si-Cluster

Συντάκτης: Newsroom

Την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκαν στο Μαρούσι, στα γραφεία του Corallia, οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster), με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων κ. Αθανάσιου Στάβερη-Πολυκαλά, από μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι γενικές συνελεύσεις εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο, όπου η τεχνολογική ωρίμανση των μελών που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών, οδηγεί πλέον σε ουσιαστικούς καρπούς και διεθνή αναγνώριση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η αναγνώριση αυτή επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΙΔΙΤΕ με την εισαγωγή στην Ένωση, σημαντικών ελληνικών φορέων, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κλάδο της διαστημικής τεχνολογίας. Η ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία), ο Όμιλος ΟΤΕ, η ΟΗΒ HELLAS, η OQ TECHNOLOGY HELLAS και οι startups ALONGROUTE, CAIUS, INSIGHIO, NANOQ και SPACEIS αποτελούν πλέον μέρος της οικογένειας του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος και έναν βασικό πυλώνα καινοτομίας της χώρας, ενδυναμώνοντας την ικανότητα της χώρας στον τομέα αυτό.

Επιπρόσθετα των παραπάνω, στο si-Cluster εντάχθηκαν ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Η/Υ του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά ενδυναμώνοντας περαιτέρω την τετραπλή έλικα στον τομέα του Διαστήματος και ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 80 μέλη στο Συνεργατικό Σχηματισμό.

Ειδικότερα η ενσωμάτωση όλων των Primes που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (EAB, ΟΗΒ, Thales, Sitael) συντείνει σημαντικά στην περαιτέρω βιομηχανική διάρθρωση του Ελληνικού Διαστημικού Οικοσυστήματος, σε όλες τις πτυχές των τεχνολογιών και εφαρμογών και όλους τους υποτομείς upstream, downstream, midstream και αποτελεί σημαντικό επίτευγμα-ορόσημο στην εξελικτική πορεία της ΕΒΙΔΙΤΕ και του si-Cluster.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΙΔΙΤΕ, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων κ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς απηύθυνε ομιλία στα μέλη αναφερόμενος στη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τομέα του Διαστήματος και πιο συγκεκριμένα έκανε αναφορά στο εμβληματικό πρόγραμμα των Ελληνικών Μικροδορυφόρων και στη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στα Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού, θέματα τα οποία αποτελούν μείζονος σημασίας για τα μέλη της Ένωσης και του Cluster.

Εξίσου σημαντικής ευκαιρίας για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών των μελών της Ένωσης αποτελεί και η επισφράγιση της συνεργασίας της ΕΒΙΔΙΤΕ με την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΜΥΝΑΣ (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.). Η εφαρμογή διαστημικής τεχνολογίας στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας για την οποία έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. κ. Νικόλαος Παπάτσας στη συνέχεια της συνεδρίασης, αποτελεί κύριο στόχο της συνεργασίας των δύο φορέων.

Ακολούθησε η Γενική Συνέλευση των μελών του si-Cluster, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου SPACE 4.0 το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων και καινοτόμων διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Αξίζει να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεργατικού Σχηματισμού, τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για το 2024-2028, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στο τέλος του έτους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από το 2023 περιλαμβάνει το σχεδιασμό δράσεων Προσέλκυσης Επενδυτών, Συμμετοχής σε Εκθέσεις, Εκδηλώσεων Διεθνούς και Εθνικής Δικτύωσης, Δράσεις Εκπαίδευσης Νέων, Προώθησης Καινοτομίας και Δράσεις Δημοσιότητας και Διεύρυνσης του Cluster.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, κ. Στάβερης δήλωσε: Το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων, στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης, θα ενισχύσει τις ασφαλείς κρατικές δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια εξαιρετική ευκαιρία ανάπτυξης της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας.

Ο Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., κ. Νικόλαος Παπάτσας δήλωσε: Είναι γνωστό πως η διαστημική τεχνολογία και η Άμυνα μιας χώρας είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Στη χώρα μας, η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. και η ΕΒΙΔΙΤΕ θα συνεργαστούν με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τόσο στην οικονομία της χώρας μας μέσω της ανάπτυξης καινοτομικών βιομηχανικών προϊόντων, υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων, όσο και στην ασφάλεια, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ, Δρ. Αθανάσιος Πότσης δήλωσε: Η ελληνική διαστημική βιομηχανία περνάει πλέον στην περίοδο ωρίμανσης και τεχνολογικής καταξίωσης. Ελληνικά προϊόντα βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη και δημιουργούν με σταθερά βήματα το επιθυμητό trademark «space technology and products made in Greece». Σήμερα η οικογένεια της ΕΒΙΔΙΤΕ μεγαλώνει. Με την συμμετοχή της ΕΑΒ, του ΟΤΕ και της OHB HELLAS καθώς και σημαντικού αριθμού startups, ολοκληρώνουμε τη δημιουργία μιας μεγάλης οικογένειας με τρομακτικές δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομίας και τεχνολογίας για την ενίσχυση της Εθνικής Οικονομίας και Ασφάλειας της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος του si-Cluster και Διευθυντής του ESA BIC Greece, Δρ. Jorge Sanchez δήλωσε: Το 2023 είναι έτος ορόσημο για το Ελληνικό Διαστημικό Οικοσύστημα. Η πλειοψηφία των στόχων που είχαν μπει πριν 5 χρόνια έχουν επιτευχθεί. Μεταξύ των οποίων: Ανάπτυξη συντονισμένης Εθνικής Στρατηγικής για το διάστημα, Δημιουργία Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος, Επίτευξη 100% γεω-επιστροφής με απορρόφηση όλων των υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων της ESA, Εκκίνηση λειτουργίας του ESA BIC Greece, Διασύνδεση με «Primes» στην Ελλάδα και Διεθνώς, Συμμετοχή ελληνικών προϊόντων σε Διαστημικές Αποστολές, Ενσωμάτωση στο si-Cluster όλου του Ελληνικού Οικοσυστήματος Διαστημικής, Ενεργοποίηση τετραπλής έλικας, Αύξηση Εξαγωνικής Δραστηριότητας των μελών του si-Cluster, Ανάπτυξη Νέων Αγορών και Αλυσίδων Αξίας για το si-Cluster, Υποστήριξη δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων διαστήματος. Σήμερα ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να σχεδιάσουμε την επόμενη 5ετία με τη συμμετοχή όλων των μελών. Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου με ακόμη μεγαλύτερους στόχους, συμβολή στην ευρωπαϊκή και εθνική αυτονομία, πάνω από 500 εκ. κύκλο εργασιών και πολλές νέες θέσεις εργασίας που θα συμβάλουν στο brain regain.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

UBS: Ξεφουσκώνουν οι «φούσκες» στα ακίνητα

Οι ανισορροπίες στις αγορές ακινήτων μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό, σύμφωνα με τη φετινή έκδοση UBS Global Real Estate Bubble Index (Παγκόσμιος Δείκτης Φούσκας Ακινήτων της...

Ελληνικός Χρυσός: Εξαιρετική η επίδοση της εταιρείας στη βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα

Η Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα που σημείωσε στην πρώτη της αξιολόγηση συμμόρφωσης έναντι των προτύπων του πλαισίου...

Οι THEON SENSORS & SCYTALYS παρουσίασαν στη DSEI 2023 νέες ολοκληρωμένες λύσεις τακτικής διασύνδεσης...

Η THEON SENSORS και η SCYTALYS, εταιρίες του EFA GROUP, συμμετείχαν στην έκθεση DSEI 2023, που διεξήχθη στο Λονδίνο, 12-15 Σεπτεμβρίου 2023, παρουσιάζοντας (στο...

Υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας με την Ένωση...

Παρουσία Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. στη 87η ΔΕΘ και στη DSEI 2023 στο Λονδίνο Μνημόνιο συνεργασίας για την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς οικοσυστήματος στην άμυνα και την ασφάλεια...

Workshops για Generative AI & Brand Strategy από την Sherpa Society

Η Sherpa Society συνεχίζει δυναμικά και το φθινόπωρο τα Workshops σε hot topics που θα βοηθήσουν στελέχη και εταιρείες να εξελιχθούν και να καταφέρουν...

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δημοσιεύτηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού μοντέλου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του και για το 2022, αποτέλεσε η Βιώσιμη...

Το νέο εταιρικό site της Y-Logimed είναι στον αέρα!

Η Y-Logimed, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, ολοκλήρωσε την ολιστική αναδιαμόρφωση του εταιρικού της website.Αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και έναν διαδραστικό σχεδιασμό, δημιούργησε ένα δυναμικό...

Εξαγορά της EfaEnergy από την MYTILINEOS

Η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...

Χρυσό βραβείο για NOVA και UCANDRONE στα Hellenic Responsible Business Awards 2023

Χρυσό βραβείο στα Hellenic Responsible Business Awards 2023 έλαβε η NOVA για το πιλοτικό έργο μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού μέσω drone στα νησιά των μικρών...

Η νέα Παγκρήτια Τράπεζα σε πλήρη λειτουργία από σήμερα, μετά την επιτυχή απορρόφηση της...

Μετά από πολύμηνη προετοιμασία και συντονισμένο προγραμματισμό, η Παγκρήτια Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα νέο τραπεζικό...

Η Macquarie «βάζει χέρι» στις ελληνικές ενεργειακές υποδομές

Η Enel Green Power Hellas διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 59 σταθμών ισχύος 482 MW, με αιολικά, ηλιακά και υδροηλεκτρικά έργα και ανακοίνωσε ότι θα εκχωρήσει...

Η μεταλλευτική βιομηχανία συναντά τον τουρισμό – Μια αρμονική συνύπαρξη δεκαετιών

Τα τελευταία χρόνια, η πανέμορφη περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, χάρη στα εκπληκτικά τοπία, τα κρυστάλλινα νερά και την πλούσια...

COSMOTE BLUE: Mία πρωτοβουλία της COSMOTE για την προστασία των ελληνικών θαλασσών

Δράσεις σε Θερμαϊκό κόλπο, Χαλκιδική, Αργοσαρωνικό κόλπο και Κρήτη Συγκέντρωση και απομάκρυνση 90 τόνων πλαστικού μέχρι και το 2025, εκ των οποίων το...

Έκθεση KPMG: Το 2022, η Ελλάδα στο χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων από το...

Το 2022 το ποσοστό κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων στην Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας ανεξάρτητης Έκθεσης...

Η SYMMETRIA® τιμάται με το διεθνές βραβείο ποιότητας 2023

Η SYMMETRIA® μαζί με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Πανεπιστήμιο Πατρών έλαβαν αυτή την τιμητική διάκριση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας Ποιότητας, στις...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Για ποτάρες βγήκαν Στέφανος, Τάιλερ και η τρανς Αλίκη Βασιλούδη: Θα κάνουν μαζί εκπομπή

Ο Στέφανος Κασσελάκης και ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπέθ, βγήκαν για ποτό μαζί με τη γνωστή τρανς Αλίκη Βασιλούδη όπως είδαμε σε σχετικό βίντεο...

Νίκος Αποστολόπουλος για Στέφανο Κασσελάκη: «Έχει γίνει το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου»

Ο Νίκος Αποστολόπουλος έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Στέφανο Κασσελάκη τονίζοντας πως θα ήθελε πολύ να τον ντύσει αλλά και... να τον...

Λάκης Γαβαλάς για Στέφανο Κασσελάκη: «Σε ένα θεματικό πάρτυ φορούσε κόκκινο φόρεμα και γόβες και ήταν εξαιρετικός»

Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε κάποιες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις καλοκαιρινές του διακοπές, στη συμμετοχή του στη σειρά...

Με παρέμβαση Μαξίμου σταμάτησαν τα πλάνα του ημίγυμνου Κασσελάκη

Θα αναρωτηθήκατε πιθανόν γιατί αιφνιδίως σταμάτησαν τα μεγάλα κανάλια να προβάλλουν εικόνες με τον Στέφανο Κασσελάκη, ημίγυμνο.Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η αιφνιδιαστική...

Δημοσκόπηση: Ποιον προτιμάτε για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ;

Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον δεύτερο γύρο, αναμετράται ο Στέφανος Κασσελάκης με την Έφη Αχτσιόγλου.Εσείς ποιον προτιμάτε...

Ντου της Ελένης Λουκά στον Κασσελάκη!

Έξω από το εκλογικό κέντρο του Πολιτιστικού Κέντρου ΓΑΛΑΞΙΑΣ στην Πλατεία Νέας Σμύρνης βρέθηκε, εκτός από πλήθος κόσμου και υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη, και...

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης πατέρα και γιου από την Άρτα – Τα ίχνη τους χάθηκαν την Πέμπτη 21/9

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, Κυριακή 24/9, ο 65χρονος καθηγητής φυσικής αγωγής από την Άρτα και ο 38χρονος γιος του παραμένουν αγνοούμενοι, παρά τις...

Σοκάρει ο σύζυγος της Εύης Ανδρεαδάκη που σκοτώθηκε στη Λιβύη: «Δεν ήθελε να πάει, την ανάγκασαν!»

«Εγώ της είπα ότι θα κάνω κάτι να μην πάει. Έφτασα σε σημείο να της πω να φύγει από το στράτευμα.», τόνισε.
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ