Σάββατο 18/9/2021

Ο ΑΔΜΗΕ μοιράζει εκατομμύρια σε συμβούλους την ώρα που η ΔΕΗ γδέρνει τους Έλληνες!

Συμβουλευτικές υπηρεσίες εκατομμύριων χρεώνουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών μέσω ΑΔΜΗΕ!

Παρακολουθώ εδώ και καιρό τα τεκταινόμενα στον ΑΔΜΗΕ, τις παλινωδίες και τις κόντρες της διορισμένης από το 2017 Διοίκησης του κου Μανουσάκη με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ, που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει τη δουλεία της και να ελέγξει τόσο την πορεία των μεγάλων έργων όσο και τις χρεώσεις του Διαχειριστή που εντέλει πληρώνει ο Ελληνικός λαός στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η περίπτωση του ΑΔΜΗΕ έχει εξελιχθεί σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες καθώς η διοίκηση των πολιτικών στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης χαίρει ασυλίας μέχρι σήμερα αν και είναι πραγματικά η διοίκηση των ρεκόρ…

Σοβαρά black out, θανατηφόρα ατυχήματα, εκδίωξη όλων των έμπειρων στελεχών, μειωμένες επενδύσεις στην συντήρηση του Δικτύου και αυξημένες στα έξοδα παραστάσεων, πολυάριθμοι σύμβουλοι και στρατιά ακριβοπληρωμένων εξωτερικών συνεργατών συνιστούν πραγματικά ένα θλιβερό ρεκόρ.

Όλα τα παραπάνω αποκτούν τεράστια σημασία καθώς πρόκειται για μια εταιρεία του Δημοσίου με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και επειδή τα εκατομμύρια για λειτουργικά έξοδα που μας χρεώνει ο ΑΔΜΗΕ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολλά, προσπάθησα να βρω μία άκρη. Ξεκίνησα από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και την πιο πρόσφατη προκήρυξη προμήθειας που είναι αναρτημένη και αφορά 6,2 εκατομμύρια ευρώ για «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής» με την βαρύγδουπη αιτιολόγηση «για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ».

Αμέσως η ορολογία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες καθώς και η τόσο σύντομη προθεσμία που δίνεται στους Υποψήφιους Αναδόχους για να υποβάλουν προσφορά (15 εργάσιμες ημέρες) εν μέσω θέρους, καθώς και οι πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις σε προηγούμενα έργα, μου χτύπησε καμπανάκι και έψαξα να δω τη λεπτομέρεια, τι ακριβώς και γιατί θα συμβουλεύσει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του ΑΔΜΗΕ όποιος τα πάρει.
Τα όσα ανακάλυψα μου γέννησαν πολλά ερωτηματικά που τα αφήνω στη κρίση του αναγνώστη και προς ενημέρωση των υπευθύνων.

Στα τεύχη της συγκεκριμένης προκήρυξης αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος με κύριο σκοπό τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ θα συμβουλεύει την εταιρεία για μία σειρά συγκεκριμένων έργων.

Εξετάζοντας τα έργα που αναφέρονται ως αιτιολογία, διαπίστωσα με μεγάλη έκπληξη ότι ο ΑΔΜΗΕ για τα περισσότερα έργα από αυτά:
1. Έχει ξαναπληρώσει συμβουλευτικές υπηρεσίες πολλών χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ για τα ίδια ακριβώς ή ελαφρώς αλλαγμένα αντικείμενα. Συγκεκριμένα και ενδεικτικά,
Για το έργο Asset Performance Management από έρευνα στο ΚΗΜΔΗΣ, προκύπτει ότι έδωσε 347.200 ευρώ, σε εταιρεία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το σχεδιασμό ενός συστήματος Διαχείρισης της Κατάστασης των Παγίων (Asset Performance Management System)» αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006860256 2020-06-15.1. Αν και ο σύμβουλος παρέδωσε την απαιτούμενη μελέτη, τώρα ψάχνουν νέο σύμβουλο που θα τους συμβουλέψει ξανά…Μήπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κοστίσουν περισσότερο από το ίδιο το έργο?

Όσο αφορά για το «ψηφιακό μετασχηματισμό» του ΑΔΜΗΕ φαίνεται ότι στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεν τα παίρνουν τα γράμματα καθώς με διαδοχικές συμβάσεις πλήρωσαν συμβουλευτικές υπηρεσίες από άλλο «Πλανήτη» στον ίδιο ανάδοχο για τον ίδιο λόγο, περίπου 1.000.000 ευρώ μέσα σε 1,5 χρόνια.

Πολύ σημαντικό είναι ότι στη σχετική προκήρυξη όπως φαίνεται στο ΚΗΜΔΗΣ με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία κεντρικής ψηφιακής στρατηγικής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε…..και θα οδηγήσει στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Διαχειριστή» (Digital TSO) αριθμός 19PROC005215456 2019- 07-03, ρητά αναφέρεται στη σελίδα 2 ότι δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, με απλά λόγια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια σύμβαση για να δοθούν πρόσθετα υπηρεσίες και χρήματα στον ίδιο ανάδοχο. Όμως εκεί στον ΑΔΜΗΕ έχουν δικούς τους Νόμους και σε σύντομο διάστημα έδωσαν στον ίδιο ανάδοχο με απ’ευθείας αναθέσεις 90.000, 105.000, 39.000 καθώς και 72.500 ευρώ.

2. Πολλά από τα έργα για τα οποία ζήτα τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα έχει ήδη προκηρύξει, κατακυρώσει και υλοποιεί με συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ στις οποίες ρητά αναφέρεται ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, προδιαγραφές και ρήτρες που αναφέρονται στις συμβάσεις τους και θα τα παραδώσει ως λύσεις «με το κλειδί στο χέρι». Πως αιτιολογείται να απαιτούνται πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες για έργα τα όποια ήδη υλοποιούνται από μεγάλες εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν Project Managers και ομάδα ειδικών συμβούλων για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που έχουν αναλάβει? Ενδεικτικά σας αναφέρω:

• Το έργο «Προμήθεια εγκατάσταση/ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία και συντήρηση ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Συστήματος (ERP/EAM/WFM) το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί και ήδη υλοποιείται έναντι 8.056.453€ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV008273167 2021-03-11
• Το έργο «Υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΑΔΜΗΕ και εμπορικών αναγκών της θυγατρικής του Grid Telecom» με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008055915 με προϋπολογισμό 46.500.000 ευρώ.
3. Έχει προσλάβει άτομα (εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους)με αμοιβές/μισθούς 3000-5000€ ανά μήνα (με δύο + δύο χρόνια συμβάσεις) κύρια με σκοπό τη συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και την παρακολούθηση των συγκεκριμένων έργων.

Οι πληροφορίες μου λένε ότι αρκετοί από αυτούς προέρχονται από εταιρείες που στη συνέχεια βάσει των προδιαγραφών τους πήραν έργα του ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας αποδεικνύουν ότι άτομο που έχει προσληφθεί με τέτοιου είδους σύμβαση και καθαρό μηνιαίο μισθό 4.600€ δεν εχεί πατήσει πότε το πόδι στον ΑΔΜΗΕ εξακολουθεί και απασχολείται στην εταιρεία πληροφορικής συνιδιοκτήτης και οι οποία έχει λάβει τουλάχιστόν μία ανάθεση σύμφωνα με της μέχρι στιγμής πληροφορίες από τον ΑΔΜΗΕ.

4. Η αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που είναι η υπεύθυνη και επιβλέπουσα υπηρεσία για τα συγκεκριμένα έργα απασχολεί σήμερα 120 άτομα (70 μόνιμους και 50 με ακριβοπληρωμένες συμβάσεις) εκ των οποίων οι μισοί, 60 άτομα, είναι πανεπιστημιακοί, μηχανικοί με μεταπτυχιακά και διδακτορικά και η μισθοδοσία των παραπάνω χρεώνει τους λογαριασμούς μας με περίπου 500.000 ευρώ το μήνα δηλαδή επιβαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα του ΑΔΜΗΕ και κάτ’ επέκταση των λογαριασμών των καταναλωτών με περίπου 6 εκ € τον χρόνο.

Αναρωτιέται κανείς η Διεύθυνση αυτή με τόσο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που επικουρείται από άλλους τόσους συμβούλους επιστήμονες δεν μπορεί ούτε απλά να επιβλέψει και να διοικήσει τα τεχνικά έργα που την αφορούν και χρειάζεται η Διοίκηση να δώσει επιπρόσθετα και άλλα 6,2 εκατομμύρια συμβουλευτικών υπηρεσιών?
Τελικά ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι από μια μη τεχνοκρατική διαχείριση των οικονομικών πόρων του ΑΔΜΗΕ;

Πρώτα και κύρια το Ελληνικό Δημόσιο ως μεγαλομέτοχος του 51%
Οι θεσμικοί επενδυτές και οι μικρομέτοχοι των οποίων οι επενδύσεις χάνουν την αξία τους και μειώνεται το οποιοδήποτε μέρισμα.
Τελευταίος και καταϊδρωμένος ο Έλληνας καταναλωτής που δεν έχει εναλλακτική από το να πληρώσει τα σπασμένα του ΑΔΜΗΕ για να μην του κόψουν το ρεύμα.
Αν τα παραπάνω δεν αποτελούν σοβαρές ενδείξεις προς τον Πρωθυπουργό κο Κ. Μητσοτάκη, τον Υπουργό Ενέργειας κο Κ. Σκρέκα και τους αρμόδιους στη ΡΑΕ να ελέγξουν τον ΑΔΜΗΕ, στου οποίου τη Διοίκηση κατά περίεργο τρόπο δίνεται συνεχώς ασυλία, δεν μπορώ να φανταστώ τις επιπτώσεις όταν ξετυλιχθεί ο μίτος της «Αριάδνης», εμείς απλά αγγίξαμε την άκρη…

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του newsbreak. Ακολουθήστε το newsbreak σε Instagram, Facebook, Youtube, Viber και Twitter.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ