Τρίτη 15/6/2021

«Ante portas» οι ενισχύσεις για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατόπιν νέας τροποποίησης

Πιο ελαστικά γίνονται τα κριτήρια για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η… τρίτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10.000.000 ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται, συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους (σύμφωνα με το σημείο 15 της νέας τροποποίησης).

Επίσης, έπειτα από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το υπουργείο Ανάπτυξης, διευκρινίστηκε ότι, αν μια επιχείρηση -ανεξαρτήτως μεγέθους- που ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019 προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και χορήγηση αυτής, είναι δυνατόν να ενισχυθεί βάσει του προσωρινού πλαισίου.

Δεν θα απορρίπτονται

Παράλληλα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποφάσισε ότι οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προγράμματά της (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ) και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης εμφάνισαν κατ’ αρχάς δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, αλλά στη συνέχεια αποπλήρωσαν το σύνολο των οφειλών τους προς την ΕΑΤ, στο εξής δεν θα απορρίπτονται από το πρόγραμμα «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ