Σάββατο 15/5/2021

Το νέο σύστημα τελωνειακών ελέγχων ως πρώτη γραμμή άμυνας για την προστασία των καταναλωτών της ΕΕ

Νέο ευρωπαϊκό τελωνειακό Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγής για τον έλεγχο πριν από την άφιξη εμπορευμάτων σε χώρα της Ε.Ε. παρουσίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίζεται από ένα σύστημα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας και θα είναι ένας από τους κύριους συντελεστές για την καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ε.Ε. για την ενίσχυση της διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων.

Ετσι, θα υποστηρίξει αποτελεσματικούς τελωνειακούς ελέγχους, ενώ θα διευκολύνει την ελεύθερη ροή του νόμιμου εμπορίου πέραν των εξωτερικών συνόρων μέσω βελτιωμένων διαδικασιών τελωνειακής ασφάλειας βάσει δεδομένων, προσαρμοσμένων σε παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα.

Η εφαρμογή του αντιπροσωπεύει ένα βασικό τελωνειακό μέσο της Ε.Ε. για τη διαχείριση των ελέγχων στα σύνορα εισόδου και ασφάλειας, ενώ αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας όσον αφορά την προστασία της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. και των καταναλωτών της Ε.Ε. Περιλαμβάνει μια πλήρη αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του υφιστάμενου καθεστώτος από τη νομική, τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων και τις επιχειρησιακές προοπτικές του εμπορίου.

Το πρόγραμμα εισάγει πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές δυνατότητες ελέγχου και ασφάλειας των τελωνείων της Ε.Ε. Οι οικονομικοί φορείς που θα πρέπει να παρέχουν τα δεδομένα ελέγχου και ασφάλειας στο ICS2 είναι οι ταχυδρομικοί φορείς εντός/εκτός Ε.Ε., υπηρεσίες ταχείας παράδοσης, αερομεταφορείς, εταιρίες εφοδιαστικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ