Τρίτη 15/6/2021

«Λίγη» η διάταξη για την ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 12 ή 24 δόσεις

Επανένταξη για όσους βγήκαν εκτός ρυθμίσεων

Μέτρα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς θεσμοθετεί το υπουργείο Εργασίας για τις ασφαλιστικές οφειλές.

Με διάταξη που θα κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή, θεσπίζεται ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 12 ή 24 δόσεων για εργοδότες, αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ δίνεται δικαίωμα επανένταξης σε ρύθμιση όσων απώλεσαν ρύθμιση οφειλών από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, ενώ όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών. Όμως η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις.

Για όσους επιλέξουν τις 24 δόσεις, το επιτόκιο ανέρχεται σε 2,5%, ενώ για όσους επιλέξουν 12 δόσεις είναι μηδενικό.

Επανένταξη για όσους βγήκαν εκτός ρυθμίσεων

Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ