Κυριακή 16/5/2021

Δώρο Πάσχα 2021: Πότε πρέπει να καταβληθεί – Τι ισχύει με όσους είναι σε αναστολή

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε χρόνου

Τελευταία ημέρα για την καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, είναι αύριο, δηλαδή η Μεγάλη Τετάρτη.

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο Πάσχα.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

  • Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψιν ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, ημερομίσθιο ή μισθός
  • εάν ένας εργαζόμενος πληρώνεται με μισθό και εργαζόταν όλο το παραπάνω διάστημα, τότε δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό
  • εάν δεν εργαζόταν όλο το παραπάνω διάστημα δικαιούται μέρος του δώρου ανάλογο με το διάστημα που εργάζεται
  • εάν ένας εργαζόμενος πληρώνεται με ημερομίσθιο, δικαιούται 15 ημερομίσθια

Τι γίνεται με τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή

  • Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς αναστολής θα λάβουν αναλογία από τον εργοδότη μέχρι Μεγάλη Τετάρτη, αλλά κι από το κράτος
  • Για τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών τέθηκαν σε αναστολή, η αναλογία του Δώρου Πάσχα θα καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων
  • θα υπολογιστεί επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η καταβολή από το κράτος θα γίνει σε δύο δόσεις:

α) για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 31η.03.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μεγάλη Τετάρτη (28.04.2021)
β) για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.04.2021 έως 30.04.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.05.2021

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ