30/9/2022

Μπλόκαραν χιλιάδες μεταβιβάσεις «δασικών» ακινήτων

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

  • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ακίνητο που έχει αποτυπωθεί στους χάρτες ως δασικό. Με δεδομένο ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτάσεις έχουν χαρακτηριστεί λανθασμένα δασικές, κάτι που παραδέχεται και το υπουργείο Περιβάλλοντος, ουσιαστικά η διαδικασία των μεταβιβάσεων έχει μπλοκαριστεί, προκαλώντας πονοκέφαλο στους πολίτες.

Κατά τη μεταβατική περίοδο της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι δυνατές οι μεταβιβάσεις των ιδιοκτησιών, αν αυτές δεν είναι δασικού χαρακτήρα. Εφόσον η έκταση χαρακτηρίζεται λανθασμένα δασική, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων. Διαδικασία όμως που ακόμη δεν έχει αρχίσει, με συνέπεια να έχουν «παγώσει» χιλιάδες μεταβιβάσεις.

Αργεί η λύση

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες η ανάρτηση των δασικών χαρτών «πρασίνισε» τεράστιες εκτάσεις. Η ηγεσία του ΥΠΕΝ υποσχέθηκε λύσεις με νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως δεν πρόκειται να παρουσιαστούν και να υλοποιηθούν προτού εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις προσφυγές
δασολόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων κατά της υπουργικής απόφασης Χατζηδάκη.
Βάσει της υπουργικής απόφασης πραγματοποιήθηκαν εκ νέου η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών, με σκοπό να συμπεριληφθούν όλα όσα είχαν παραλειφθεί και προκαλούσαν προβλήματα, όπως ο αποχαρακτηρισμός εκτάσεων που μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών εμφανίζονταν ως δασικές, παρά το γεγονός ότι τις είχε διανείμει το κράτος για καλλιέργεια προ του 1975.

Με δεμένα χέρια

Σύμφωνα με μηχανικούς και συμβολαιογράφους, η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να βρίσκονται με δεμένα χέρια,
αδυνατώντας να προχωρήσουν σε σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων για ακίνητα που βρίσκονται εντός του δασικού χάρτη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών έχει παραταθεί ήδη κατά έξι μήνες (και δεν αποκλείεται να δοθεί και νέα παράταση), καταλαβαίνει πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η καθυστέρησης μιας δικαιοπραξίας.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Με εισφορές-θηλιά το 2023!

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης έχουν αποστείλει δύο σχετικές εγκυκλίους στους συμβολαιογράφους, στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποθηκοφυλακεία, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των μεταβιβάσεων μη δασικών
ακινήτων. Τους ζητούν, όμως, να μην εγγράφουν και να μη μετεγγράφουν πράξεις εάν δεν τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι
μεταβιβάσεις είναι άκυρες.

Εγκύκλιο στην εγκύκλιο στέλνει το υπουργείο Δικαιοσύνης – Τι αναφέρουν

Η πρώτη απόπειρα να λυθεί ο γρίφος έγινε πριν από έναν μήνα, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε εγκύκλιο προς παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη μετεγγραφή ακινήτων μη δασικού χαρακτήρα. Η εγκύκλιος υπογράμμιζε ότι τα συμβόλαια πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του δασαρχείου για τον χαρακτήρα της έκτασης και στην περίπτωση εξαιρέσεων από τον δασικό χάρτη από υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση
συμβολαιογράφου.

«Αναφέρεται διευκρινιστικά ότι αφενός μεν οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται σε περίπτωση σύνταξης πράξεων που αφορούν τις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη να επισυνάπτουν πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας διεύθυνσης δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, για δε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη, επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη, όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους στη συντασσόμενη πράξη, αφετέρου δε οι υποθηκοφύλακες δεν δύνανται να εγγράφουν ή να μετεγγράφουν πράξεις στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι εν λόγω υποχρεώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προς εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων» επισημαινόταν στην εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Πόσα ακριβώς θα πληρώσουμε για θέρμανση, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε

Οι εξηγήσεις όμως δεν ξεκαθάρισαν το τοπίο κι έτσι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανήλθε την προηγούμενη εβδομάδα, διαβιβάζοντας προς όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές, υπηρεσίες
και φορείς εγκύκλιο-οδηγία του γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, για την ασφαλή και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταβίβαση ακινήτων στις
μη δασικές εκτάσεις, με βάση το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ ΔΔΕΥ/53819/1924/02-06-2021) διευκρινίζεται ότι «για τις δικαιοπραξίες και την ολοκλήρωση μεταβίβασης ή μετεγγραφής
ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές των δασικών χαρτών, οι οποίες προσδιορίζονται ως μη δασικές εν γένει εκτάσεις (ΑΑ ή ΠΑ) και δεν αποτελούν αναδασωτέες/δασωτέες εκτάσεις (ΑΝ) κατά τις κατηγορίες μορφής/κάλυψης της Υ.Α. 158576/1579/04.07.2017 (Β’ 2373) και ανεξαρτήτως του σταδίου του χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση),
δεν απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα, παρά μόνον η αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος ή επί αποσπάσματος του δασικού
χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται από τον (συντάκτη) μηχανικό ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται
γεωχωρικά σε σχέση με το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Οι περιπτώσεις που σύμφωνα με το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη δηλώνεται κατά τα ανωτέρω ότι ακίνητο (στο σύνολό του ή μέρος του) αποτελεί δασική εν γένει
έκταση χειρίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας».

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσα ακριβώς θα πληρώσουμε για θέρμανση, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξουμε

Η κυβέρνηση εν όψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου και μεσούσης της ενεργειακής κρίσης, θεσμοθετεί...

Προσοχή με το Fuel Pass 2: Τελειώνει η εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας!

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Γολγοθάς! 100.000 οι εκκρεμείς επικουρικές

Γιατί πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης; 

Με εισφορές-θηλιά το 2023!

Ανένδοτη η κυβέρνηση, επιμένει ότι η αύξηση θα εφαρμοστεί, οδηγώντας σε αδιέξοδο 1.200.000 μη μισθωτούς

Power Pass: Τι θα γίνει με όσους δεν έλαβαν τα χρήματα

Ποιους δικαιούχους «πέταξε» έξω το σύστημα

Επίδομα παιδιού: Πληρώνεται η 4η δόση στους δικαιούχους

Κλειστή είναι προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21

Οργή από τους μικρομεσαίους: «Μας εγκατέλειψε η κυβέρνηση»!

Εξοργισμένοι με την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν από την κυβέρνηση εμφανίζονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες...

Πόσο πλήρωνες την αμόλυβδη το 2018 όταν το πετρέλαιο είχε την ίδια τιμή με...

Παγκόσμια κρίση η πανδημία. Οι Έλληνες όμως πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές.Παγκόσμια...

Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα μοιραστεί η δόση των 1,7 δισ. €

Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει έως το τέλος της εβδομάδες το επίσημο αίτημα εκταμίευσης προς την Κομισιόν

Ενέργεια: Πυρά Γιάννη Μασούτη κατά των παρόχων!

Δεν έχουν πού να κρύψουν τα κέρδη τους, επισήμανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Έρχεται σοκ για 1.200.000 μη μισθωτούς από τη νέα χρονιά!

Οι υπέρογκες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές θα ξεπεράσουν το 9%, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει στα ύψη - Αφωνία από Κωστή Χατζηδάκη

Power Pass: Σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Θα δοθούν οι εκκρεμότητες για τις πληρωμές του Ιουνίου αλλά και κάποιες που αφορούν στο προηγούμενο εξάμηνο

Αυτά τα ποσά καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ ως και...

Την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου, την προκαταβολή σύνταξης για τον...

Μεγάλη απάτη η επιστροφή των νοικοκυριών στη θέρμανση με πετρέλαιο

Οποια μορφή ενέργειας και να επιλεγεί, η δαπάνη θα είναι υψηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

Appodixi: Χιλιάδες πολίτες κατήγγειλαν πλαστές αποδείξεις!

Τρελό σουξέ για την εφαρμογή Appodixi, η οποία έγινε διαθέσιμη εντός εβδομάδας, με περισσότερους...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ηλεκτρικό: Τέλος ανοχής για όσους χρωστούν!

Μπαίνει χρονικό όριο παραμονής στην καθολική

Εγγονή πασίγνωστης Ελληνίδας δημοσιογράφου έκανε επαναπροσδιορισμό φύλου και έγινε αγόρι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε σήμερα στην εκπομπή "Το...

Μυστήριο με τον εξαφανισμένο 25χρονο: Βρέθηκε καμένος από τη μέση και κάτω!

Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του κλειδωμένο και μετέπειτα ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και απανθρακωμένος

Αυτό είναι το παλικάρι που διαμελίστηκε σε ρομποτικό κάδο σκουπιδιών – Συγκλονίζει ο πατέρας του

Τον περασμένο Μάϊο η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης «πάγωσε» στο άκουσμα...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ