Δασικοί χάρτες: Κι άλλη παράταση (έως 15 Ιουλίου) για τις αντιρρήσεις!

Το υπουργείο Περιβάλλοντος αυτοδιαψεύστηκε για την καταληκτική ημερομηνία. Γιατί άλλαξε ρότα μέσα σε τέσσερις ημέρες

Συντάκτης: Newsroom

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την έναρξη της ανάρτησης των δασικών χαρτών, το γαϊτανάκι των παρατάσεων συνεχίζεται. Νέα προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων η 15η Ιουλίου, χωρίς κανένας να μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι θα είναι και η τελευταία. Αυτό που θεωρείται σίγουρο είναι το έντονο παρασκήνιο πίσω από την απόφαση για την παράταση της διαδικασίας κατά 45 ημέρες.

  • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Μία παράταση που κρίνεται επιβεβλημένη, αν λάβουμε υπόψη τα ανεπίλυτα προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρες, όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου. Για τη διευκόλυνση όσων δεν έχουν υποβάλει ακόμα αντιρρήσεις, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιορίζει στο ελάχιστο τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, μεταθέτοντας την υποβολή τους για αργότερα. Η κυβέρνηση, πάντως, πιέζεται και από τις δεσμεύσεις που έχει λάβει έναντι των θεσμών, βάσει των οποίων θα πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο να έχει κυρώσει τους δασικούς χάρτες στο 90% της επικράτειας.

Αυτός είναι και ο λόγος που αρχικά η ηγεσία του ΥΠΕΝ απέρριπτε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο νέας παράτασης. Κάτι που ξεκαθάριζε με επίσημη ανακοίνωσή του στις 26 Μαΐου, υπογραμμίζοντας ότι η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων θα εξέπνεε στις 31 Μαΐου. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, όμως, άλλαξε ρότα. «Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση, οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ελληνικού Κτηματολογίου, ανακοινώνει ότι χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 45 ημέρες. Η παράταση αφορά τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει στις 31 Μαΐου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022» ανέφερε η νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΝ στις 30 Μαΐου.

Προφανώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, όπως και τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ελληνικού Κτηματολογίου. Δυσκολίες, όμως, που υπήρχαν και στις 26 Μαΐου, όταν το υπουργείο διεμήνυε ότι δεν θα παραταθεί η διαδικασία. Ο βασικός λόγος, λοιπόν, που το ΥΠΕΝ άλλαξε στάση ήταν οι πιέσεις βουλευτών, περιφερειαρχών και φορέων από πολλές περιοχές της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με επίσημες τοποθετήσεις τους βουλευτές της Ν.Δ… ανακοίνωσαν την παράταση της προθεσμίας πριν από το υπουργείο, επικαλούμενοι σχετική δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας. Στο μόνο που διαψεύστηκαν τελικά ήταν η καταληκτική ημερομηνία, καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τις 30 Ιουνίου, με το ΥΠΕΝ να μεταθέτει την προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου.

Πώς υποβάλλονται οι ενστάσεις. Πόσο κοστίζει το ειδικό τέλος

Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν, έχουν ακόμα 40 ημέρες στη διάθεσή τους για να υποβάλλουν αντιρρήσεις ή πρόδηλα σφάλματα κατά των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του 2021. Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/civilians) συνοδευόμενες από την οριοθέτηση του πολυγώνου που αφορά στο αίτημα, την επίκληση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος και τη δέσμευση για την καταβολή του ειδικού τέλους. Η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται καταχωρίζοντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Μετά την υποβολή της αντίρρησης και με καταληκτική προθεσμία δέκα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων, αποστέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο οικείο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο το αντίγραφο της φόρμας των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο (εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή), τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους ή το αποδεικτικό υποβολής αντίρρησης που εκδίδεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή και το έννομο συμφέρον. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Τα παραπάνω στοιχεία εξασφαλίζουν το παραδεκτό του αιτήματος.

Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως έκθεση φωτοερμηνείας, τοπογραφικό διάγραμμα κ.λπ.), που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται είτε στην ανωτέρω αλληλογραφία ή να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) κατά την εξέταση της αντίρρησης.

Για την υποβολή αντίρρησης είναι απαραίτητο να καταβληθεί σχετικό τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την έκταση της περιοχής, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτηρισμός. Συγκεκριμένα: έως και 100 τ.μ. 10 ευρώ, έως και 1.000 τ.μ. 40 ευρώ, από 1 έως 5 στρέμματα 90 ευρώ, από 5 έως 10 στρέμματα 180 ευρώ, από 10 έως 20 στρέμματα 350 ευρώ, από 20 έως 100 στρέμματα 700 ευρώ, από 100 έως 300 στρέμματα 1.400 ευρώ και πάνω από 300 στρέμματα 3.300 ευρώ.

Το ειδικό τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι για να γίνει ο υπολογισμός του τέλους ορθά, χωρίς περιττή επιβάρυνση, θα πρέπει κατά την υποβολή της αντίρρησης να έχει κάποιος επιλέξει μόνο τα τμήματα της ιδιοκτησίας του, για τα οποία επιθυμεί να επανεξεταστεί ο χαρακτηρισμός. Το τέλος μπορεί να πληρωθεί με δύο τρόπους. Κατά τη διάρκεια της υποβολής της αντίρρησης ηλεκτρονικά, με τη χρήση κάρτας, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Σε τραπεζικό κατάστημα ή μέσω web banking. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταχωριστεί με προσοχή ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής για να ταυτοποιηθεί η πληρωμή.

Για την αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος

Η αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος είναι μια διαδικασία με την οποία μπορεί κάποιος να αιτηθεί τη διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη ατελώς. Οι αιτήσεις αυτές διορθώνουν προφανή σφάλματα τεχνικής φύσης ή φωτοερμηνείας, εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο από τις τοπικές αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και, εφόσον υπάρχει συμφωνία για το πρόδηλο του σφάλματος, γίνεται η σχετική διόρθωση.

Οι αιτήσεις Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να την υποβάλει ως αντίρρηση, πληρώνοντας και το τέλος που αναλογεί σε αυτήν.

Η αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος υποβάλλεται με δύο τρόπους. Είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, για όσο διάστημα διαρκεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών, είτε αυτοπροσώπως στις τοπικές διευθύνσεις δασών (μόνο με ραντεβού). Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια με αυτά της υποβολής αντιρρήσεων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας

Ποιες εκτάσεις αποχαρακτηρίζονται μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις

Τους τελευταίες μήνες το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων για τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων, με πιο πρόσφατη αυτή για τους δασωμένους αγρούς. Οι πολίτες αποκτούν δικαίωμα κατοχύρωσης με χρησικτησία των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί δασωμένοι αγροί. Το Δημόσιο μέχρι σήμερα δεν διεκδικούσε την κυριότητα μόνον εφόσον ιδιώτης προσκόμιζε τίτλο παλαιότερο του 1946. Πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις αυτές ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά. Η ρύθμιση αυτή αφορά ουσιαστικά όλες τις περιοχές όπου ισχύει το τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου.

Βάσει του ίδιου νόμου δεν υπάγονται πλέον στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, έπειτα από άδεια του οικείου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή ένορκες βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

Στην ίδια διαδικασία υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα.

Πέρα από αυτό, εκτάσεις με εμβαδόν έως 30 στρέμματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον γενικό διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια δασική υπηρεσία, έπειτα από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης και συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα. Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης, εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί επιτρεπτών επεμβάσεων.

Η ταλαιπωρία των πολιτών και η υποστελέχωση των υπηρεσιών

Οι παρεμβάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος επιχείρησαν να λύσουν μία σειρά από ζητήματα, όπως οι δασωμένοι αγροί ή οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση. Υπάρχουν, όμως, και άλλα προβλήματα, τα οποία εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες σε πολλές περιοχές της χώρας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι αναμορφωμένοι από τη διοίκηση δασικοί χάρτες δεν ενσωμάτωσαν όλα τα πρόδηλα σφάλματα, ενώ εκκρεμεί η εξέταση περισσότερων από 120.000 αντιρρήσεων.

Παράλληλα, δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα των εκχερσωμένων εκτάσεων, μία ρύθμιση που, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, αναμένεται εντός του καλοκαιριού. «Πονοκέφαλο» αποτελεί και η υποστελέχωση των υπηρεσιών, κάτι που καθυστερεί την εξέταση των πρόδηλων σφαλμάτων. Υπάρχουν και περιοχές με ειδικότερα προβλήματα, όπως τα Δωδεκάνησα, με τον βουλευτή της Ν.Δ. Μάνο Κόνσολα να υπογραμμίζει σε ερώτησή του του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα ότι σε αρκετές περιοχές των Δωδεκανήσων η ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει γίνει με τη μορφή σκίτσων. Αυτό σημαίνει ότι ιδιοκτησίες που έχουν τίτλο και απεικονίζονται με ακρίβεια στους χάρτες του Κτηματολογίου δεν απεικονίζονται στον δασικό χάρτη.

Το αποτέλεσμα είναι ο πολίτης να μην έχει τις πλήρεις συντεταγμένες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταθέσει ένσταση ή αντιρρήσεις στο σύστημα, γεγονός που καθιστά δύσκολο έως αδύνατο τον εντοπισμό ιδιοκτησιών προκειμένου να υποβληθούν αντιρρήσεις. Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι δασικοί χάρτες στα Δωδεκάνησα πρέπει να στηρίζονται στις μερίδες ιδιοκτησίας όπως απεικονίζονται αριθμημένα στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να μπορεί ο πολίτης να εντοπίζει την ιδιοκτησία του πάνω στον δασικό χάρτη. Πέρα από αυτό, ένας μεγάλος αριθμός πολιτών με ιδιοκτησίες είναι απόδημοι Ελληνες που ζουν μονίμως στο εξωτερικό και επισκέπτονται την πατρίδα για λίγες ημέρες κάθε χρόνο ή οι περισσότεροι με ακόμα πιο αραιή συχνότητα. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες. Με δεδομένα τα προβλήματα που υπάρχουν, ακόμα και αυτοί που θα έρθουν φέτος για λίγες ημέρες στην Ελλάδα δεν θα έχουν τον χρόνο αλλά και τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Από την πλευρά της η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Κρήτης θεωρεί αναγκαίο να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργού, με την οποία να δοθεί εντολή στις δασικές υπηρεσίες να μην υποβάλλουν δηλώσεις εγγραφής δικαιωμάτων του Δημοσίου αν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Αναφέρει, επίσης, ότι οι «διορθωμένοι» δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν χωρίς να ενσωματωθούν σε αυτούς οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις, λόγω της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, της παντελούς ελλείψεως οδηγιών εκ μέρους του υπουργείου για την εφαρμογή τους, αλλά και γιατί ορισμένες εξ αυτών είναι μεταγενέστερες της ημερομηνίας αναρτήσεως. Στα προβλήματα στέκεται και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, σημειώνοντας σε ψήφισμά του ότι ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και στην Επτάνησο εν γένει, η κατάσταση είναι εξεχόντως προβληματική και ότι τα λάθη είναι τόσο πολλά που η πενιχρή νέα παράταση είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, ζητώντας παράταση της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων σε όλη την Ελλάδα για τουλάχιστον ένα έτος.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με αυτά τα μέτρα το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή

Τέλος στα μετρητά βάζει το οικονομικό επιτελείο. Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές και οι πληρωμές

Απόλυτη σύγχυση με τα τιμολόγια ρεύματος!

Χαμένοι στα χρώματα οι καταναλωτές - Αλαλούμ με τον νέο τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων στους λογαριασμούς

Ο απόλυτος παραλογισμός με τους δανειολήπτες!

Έχει ενδιαφέρον η υπόθεση με τους δανειολήπτες και τους servicers. Το αρμόδιο υπουργείο στην ουσία ικανοποιεί τα αιτήματα των servicers και αδειάζει τους δανειολήπτες.Αρχικά...

Προβληματισμός στο Μαξίμου για την ακρίβεια στα τρόφιμα

Την ίδια στιγμή ο τρόπος αντιμετώπισης της ακρίβειας στα τρόφιμα από την κυβέρνηση δεν πείθει. Λίγα τα πρόστιμα, έλεγχοι γίνονται λίγοι και γενικά με...

Αύξηση μισθών πάνω από 11% αλλά… στην Γερμανία

Μεγάλη νίκη για τους εργαζομένους στην Γερμανία, που έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις πέτυχαν την αύξηση του μισθού κατά 11% και πλέον. Οι εργαζόμενοι στον...

Έξαλλοι οι ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη με την κυβέρνηση: «Δεν θα έχουμε λάδι ούτε για...

Οργή και απελπισία από τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης που ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει λύση στο πρόβλημα της ακαρπίας και να τους στηρίξει...

Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 11 έως 15 Δεκεμβρίου

Aπό Δευτέρα 11 έως και 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα οικονομικά βοηθήματα σε 53.369 δικαιούχους επιδομάτων. Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και e-ΕΦΚΑ θα πληρώσουν...

Τραγικά υποστελεχωμένη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε κρίσιμο σημείο για την ίδια την υπόσταση του θεσμού έχει φτάσει η υποστελέχωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάτι που μάλλον εξυπηρετεί την κυβέρνηση, προκειμένου...

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός στα τρόφιμα

Φωτιά πήραν οι τιμές για ακόμη έναν μήνα, καθώς ο πληθωρισμός στα τρόφιμα «τρέχει» με ρυθμό 9%, από το 9,9% του Οκτωβρίου, ενώ οι...

Δώρο-σκάνδαλο κάνει η κυβέρνηση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Ενα δώρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάνει η κυβέρνηση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες θα έπρεπε να καταβάλλουν τεράστια πρόστιμα στο Δημόσιο, καθώς ο ΑΔΜΗΕ...

Market Pass: Παράταση στην χρήση των ψηφιακών καρτών – Πότε απορρίπτεται η διαδικασία

Παράταση ως και τις 8 Ιανουαρίου 2024 πήρε η υποβολή αιτήσεων για το Market Pass για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Παράλληλα, παράταση...

Επίδομα θέρμανσης: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ακόμη μεγαλύτερη δημοσιονομική «σύσφιγξη» φέρνει το 2024 στην Ευρωζώνη

Στο Eurogroup πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη (ανάμεσά τους και η Ελλάδα) θα τερματίσουν τα μέτρα ενεργειακής στήριξης

Κάθε μήνα η καταμέτρηση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος

Κάθε μήνα θα καταμετρά την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος ο ΔΕΔΔΗΕ, από το 2024, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Θεόδωρου Σκυλακάκη.Μιλώντας στον Ant1, ο...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ταραχή για την πρώην σύζυγο του Κούστα, Σοφία Γιαννικοπούλου – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Ενα νέο μεγάλο «κεφάλαιο» στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της ηθοποιού Σοφίας Γιαννικοπούλου και του πρώην συζύγου της, εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, «έγραψε» το Πολυμελές Πρωτοδικείο...

Nεκτάριος Λεμονίδης σε Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Αν είσαι καλη μαζί μου θα σε πάω στο Μπαλί»

Ο Νεκτάριος Λεμονίδης, ο ιατρός μέλλων σύζυγος της Ελίζαμπεθ Ελέτσι έδωσε μαζί της μια κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» για να τον γνωρίσει...

1.000.000 ευρώ για το κεφάλι του Αλβανού «Πάσσαρη» στον Κορυδαλλό

Γιατί ο διαβόητος μαφιόζος Αλντο Μπάρε, που έπαιζε μπάλα με τα κρανία των αντιπάλων του, έχει επικηρύξει τον σκληρό των ελληνικών φυλακών Λαέρτ Χατζίου

Τα δάκρυα της Ειρήνης Παπαδοπούλου για τον Βασίλη Καρρά

Δάκρυσε για τον Βασίλη Καρρά η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρωινό» από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ...

Η Όλγα Κιουρτσάκη χάνει τα μαλλιά της και βρίσκεται ένα βήμα πριν να τα ξυρίσει

H Όλγα Κιουρτσάκη έγινε μητέρα στις αρχές Αυγούστου και απέκτησε την κόρη της Μικαέλα Αγγελική. Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου μοιράζεται συχνά στιγμές από...

Σανίδα σωτηρίας της κυβέρνησης στον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» εκτίουν ποινή για την τιμωρία του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είναι υπό τιμωρία για την εισβολή οπαδών τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ενώ η διοίκηση της ΠΑΕ έχει λάβει κλήση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εμπρηστικές ανακοινώσεις!

«Την πέσαμε στους μπάτσους και εγώ χτύπησα αστυνομικό» παραδέχτηκε ο 18χρονος δράστης της δολοφονικής επίθεσης στου Ρέντη

Ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στου Ρέντη, μετά τη σύλληψη του 18χρονου δράστη, που ομολόγησε ότι...

Σοκαρισμένος ο πατέρας του 18χρονου συλληφθέντος – «Αν όντως το έχει κάνει αυτός, πάει, κατέστρεψε τη ζωή του»

Σοκαρισμένος είναι ο πατέρας του 18χρονου που συνελήφθη μετά την ομολογία του πως έριξε τη ναυτική φωτοβολίδα έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου...

Αποκάλυψη: Δημοψήφισμα για το συνυποσχετικό!

Γιατί ο κ. Μητσοτάκης νομοθέτησε την επιστολική ψήφο και για τα «κρίσιμα εθνικά θέματα» που προβλέπει το άρθρο 44 του Συντάγματος

Ζουν σε έναν δικό τους κόσμο!

Ομολογώ πως είχε καιρό να με εντυπωσιάσει λόγος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης τα είπε εξαιρετικά. Θα σταθώ σε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θάνατος 50χρονης που κατασπάραξαν σκυλιά: «Ήταν ένας κωφάλαλος εργάτης στην αυλή της, δεν κατάλαβε την επίθεση»

Περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στην δημοσιότητα σχετικά με την τραγωδία με την 50χρονη γυναίκα στην Θεσσαλονίκη την οποία κατασπάραξαν τρία σκυλιά στην αυλή του σπιτιού της τα οποία ξέφυγαν από...

Τα ΕΑΣ στη ζώνη του λυκόφωτος!

Στη ζώνη του λυκόφωτος βρίσκονται τα υπό κρατικό έλεγχο Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), εν μέσω διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ για την πώληση μέσω διακρατικής συμφωνίας 75.000 βλημάτων πυροβολικού από...

Αλέκος Συσσοβίτης: «Μου έχει προτείνει κοπέλα να κάνουμε παιδί εξ’ αποστάσεως»

O Aλέκος Συσσοβίτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Γεια σου» και μεταξύ άλλων ο ηθοποιός αποκάλυψε πως παλαιότερα μια σύντροφός του, του είχε προτείνει να κάνουν ένα παιδί αλλά να...

Εξεταστική για Τέμπη: Έδιωξαν την Κωνσταντοπούλου και δεν κάνουν ούτε συνεδρίαση!

Άκαρπη περνά αυτή η εβδομάδα για την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη.Το δίδυμο Μρκόπουλος – Πλεύρης δεν έχει μεριμνήσει να γίνει ούτε μία συνεδρίαση, ούτε καν για να...

Έρχεται αφρικανική ζέστη λίγο πριν τα Χριστούγεννα!

Πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες θα βιώσουμε αυτή την εβδομάδα του Δεκεμβρίου την στιγμή που βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα.Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook...

Λάκης Γαβαλάς: «Είμαι gendreless, είμαι ο πρώτος που έβαλε φούστα, κολλητό παντελόνι και τακούνια»

Το ντύσιμο που έχουν υιοθετήσει τελευταία οι γυναίκες κλήθηκε να σχολιάσει ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Γεια σου» και τόνισε πως τον τελευταίο καιρό οι περισσότερες κυκλοφορούν με ελάχιστα...