«Ξεφρακάρει» το Κτηματολόγιο της Αθήνας!

Τέθηκε σε λειτουργία το οριστικό Κτηματολογικό Γραφείο, φιλοδοξώντας να μειώσει τη γραφειοκρατία - Τι αλλάζει για τους πολίτες και τους επαγγελματίες

Must Read

Σε νέες βάσεις μπαίνει πλέον το Κτηματολόγιο στην πρωτεύουσα. Από τις αρχές της εβδομάδας άνοιξε τις πύλες του το οριστικό Κτηματολογικό Γραφείο της Αθήνας, φιλοδοξώντας να μειώσει τη γραφειοκρατία και να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία του κοινού και στις ουρές που διαμορφώνονταν τους τελευταίους μήνες, με πολίτες και επαγγελματίες να εγγράφονται σε λίστες προτεραιότητας και να κατασκηνώνουν από τα ξημερώματα έξω από τα γραφεία για να εξυπηρετηθούν.

 • Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

Το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, το 65ο που λειτουργεί ως περιφερειακή υπηρεσία του Κτηματολογίου, θα εξυπηρετεί συναλλαγές πολιτών που αφορούν 1.335.473 δικαιώματα. Ουσιαστικά μία στις τρεις συναλλαγές γης στη χώρα μας πραγματοποιείται στην Αθήνα. Προς το παρόν το γραφείο στεγάζεται στο παλαιό κτίριο της οδού Αριστοτέλους, μετά το καλοκαίρι, όμως, η υπηρεσία θα μετεγκατασταθεί σε σύγχρονο κτίριο, προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η λειτουργία της.

Παράλληλα, έχει αρχίσει η ψηφιοποίηση του αρχείου του υποθηκοφυλακείου, που αναμένεται να έχει ορατά αποτελέσματα για τους συναλλασσομένους από το τέλος του 2024.

Με το άνοιγμα του οριστικού Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών παρέχονται στους πολίτες και τους επαγγελματίες όλες οι υπηρεσίες του πρώην υποθηκοφυλακείου Αθηνών (καταχώριση πράξεων, τήρηση βιβλίων ενεχύρου, τήρηση των σχετικών αρχείων κ.λπ.), σύμφωνα με ενιαίους κανόνες και πρότυπα, σε ψηφιακή μορφή.

Στόχος της διοίκησης του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία μέσα από την αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών και την παροχή πρόσβασης σε ψηφιακές πληρωμές, ώστε πολίτες και επαγγελματίες να διευκολυνθούν στις συναλλαγές τους σε σχέση με τα ακίνητα. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι νέες υπηρεσίες θα αυξήσουν την ασφάλεια των συναλλαγών.

Από τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, λοιπόν, οι πράξεις για τα ακίνητα που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου Αθηναίων μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά ώστε οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι να αποφεύγουν τον συνωστισμό στους χώρους του γραφείου. Η σχετική υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/professionals).

Σύντομα θα είναι εφικτές και οι ηλεκτρονικές πληρωμές με POS, κάτι που επίσης αναμένεται να αποσυμφορήσει τα ταμεία. Ολες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr και στην ιστοσελίδα ktimatologio.gr.

Ειδικότερα, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στο οριστικό Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών είναι οι εξής:

1. Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για αιτήσεις, πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων.

2. Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για παραλαβές, πληρωμές και αιτήσεις από τους δικηγόρους αγωγών, δικογράφων και άλλων πράξεων που συντάσσουν και διακινούν για καταχώριση.

3. Ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους.

4. Αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού του ιδιοκτήτη με το Κτηματολογικό Διάγραμμα.

5. Αυτόματος προδικαστικός έλεγχος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.

6. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

7. Αυτόματος υπολογισμός τελών που διασφαλίζει τον διαρκή έλεγχό τους.

8. Ηλεκτρονικές συναλλαγές μόνο με e-banking (και μελλοντικά μέσω POS) ή μέσω τραπεζών.

Στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποκαταστήματα δεν πραγματοποιούνται εγχρήματες συναλλαγές (δηλαδή με μετρητά). Η πληρωμή του τέλους πραγματοποιείται μέσω:

α) κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης),

β) τράπεζας, με τη χρήση «Εντύπου Οφειλής Τελών», το οποίο εκδίδεται από το κτηματολογικό γραφείο/υποκατάστημα, κατά την κατάθεση της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, η εξόφληση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δύο εργάσιμων ημερών (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας έκδοσης του εντύπου), ώστε να εμφανιστεί η ταυτοποίηση πληρωμής μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά και η διαδικασία για τις αιτήσεις

Το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών εκδίδει πιστοποιητικά, αντίγραφα και διαγράμματα μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και την πληρωμή των προβλεπόμενων τελών. Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το κτηματολόγιο είναι:

 1. πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης,
 2. αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου,
 3. απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος,
 4. πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων,
 5. κτηματογραφικό διάγραμμα,
 6. αντίγραφο πράξης,
 7. αντίγραφο από το αρχείο κτηματογράφησης και
 8. πιστοποιητικό Φ/Ν προσώπου.

Αντίστοιχα, τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών είναι τα εξής:

 1. αντίγραφο πράξης,
 2. αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών,
 3. αντίγραφο μερίδας,
 4. πιστοποιητικό ακτημοσύνης,
 5. πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής,
 6. πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας),
 7. πιστοποιητικό βαρών,
 8. πιστοποιητικό διεκδικήσεων,
 9. πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη,
 10. πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης,
 11. πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης,
 12. πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής και
 13. πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο.

Για να παραγγείλει κάποιος πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TAXISnet. Μετά την πληρωμή θα τα παραλάβει σε ψηφιακή μορφή (pdf) και μπορεί να εκτυπώσει αντίτυπα για κάθε νόμιμη χρήση. Συγκεκριμένα, αφού εισέλθει στην υπηρεσία, θα πρέπει να επιλέξει «Νέα αίτηση πιστοποιητικού» και τον τύπο του πιστοποιητικού, να συμπληρώσει τα στοιχεία που ζητά το σύστημα και να υποβάλει την αίτηση.

Σε κάποιες περιπτώσεις εκδίδεται αυτόματα το «Eντυπο Οφειλής Τελών», ενώ σε άλλες προηγείται σχετική επεξεργασία από γραφείο. Το αίτημα είτε απορρίπτεται είτε εκδίδεται το «Εντυπο οφειλής τελών» εντός 10 εργασίμων ημερών. Εντός επτά ημερών θα πρέπει να καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό που αναγράφεται στο «Εντυπο Οφειλής Τελών», μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής. Σε περίπτωση μη πληρωμής της οφειλής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτό δεν εκδίδεται και θεωρείται απαράδεκτη η υποβολή της σχετικής αίτησης.

Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή μέσω τράπεζας, μπορεί ο αιτών να παραλάβει το πιστοποιητικό που βρίσκεται στον φάκελο της ηλεκτρονικής αίτησης. Η επιβεβαίωση της πληρωμής είναι δυνατόν να διαρκέσει έως δύο εργάσιμες ημέρες (ανάλογα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την ημερομηνία και ώρα πληρωμής).

Προς το παρόν, πάντως, το γραφείο δεν εξυπηρετεί αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων ατελώς. Οπου συντρέχει ατέλεια για την έκδοση τέτοιων στοιχείων, τα αιτήματα για έκδοσή τους υποβάλλονται μόνο με επιτόπια παρουσία στο κτηματολογικό γραφείο.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This