Μεγαλώνει η «μαύρη» τρύπα στον τέως ΟΑΕ∆!

Το Υπουργείο Εργασίας ενέκρινε τον... ελλειμματικό κατά 770.400.000 ευρώ προϋπολογισμό του 2024!

Must Read

Οσα συμβαίνουν στον τέως ΟΑΕΔ από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2019 θα έπρεπε να αποτελούν ήδη αντικείμενο ερευνών, καθώς ο «εκλεκτός» του, ο διοικητής του οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και μάλιστα σε μία περίοδο υποτιθέμενης μείωσης της ανεργίας.

Το κυριότερο είναι η τεράστια τρύπα στα οικονομικά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (καθώς ο πρώην υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θεώρησε σκόπιμο να προχωρήσει στη μετονομασία του ΟΑΕΔ): Το 2023, αν και είχε προϋπολογιστεί πλεόνασμα 163.000.000 ευρώ, η χρονιά έκλεισε με έλλειμμα ύψους 548.655.055 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχε γράψει η «δημοκρατία» στις αρχές Δεκεμβρίου.

Και ενώ ούτε η κυβέρνηση ούτε η διοίκηση του οργανισμού έχουν δώσει μέχρι σήμερα καμία απάντηση για αυτή την τεράστια τρύπα, προκύπτει ότι και ο προϋπολογισμός του 2024 για τη ΔΥΠΑ προβλέπει ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα, ύψους 770.400.000 ευρώ! Συγκεκριμένα, το σκέλος των εσόδων προϋπολογίζεται στα 3.206.692.323,30 ευρώ, ενώ τα έξοδα στο ποσό των 3.977.092.323,30 ευρώ, όπως φαίνεται και από το έγγραφο που παρουσιάζει η εφημερίδα.

Ο διοικητής του οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης

Θα έλεγε κανείς ότι, ενώ η κεντρική κυβέρνηση εξακολουθεί να απαντά στα αιτήματα κοινωνικών ομάδων για ενίσχυση (π.χ. αγρότες) ότι απαιτούνται συνετή διαχείριση και στοχευμένες παροχές, για τον τέως ΟΑΕΔ αυτό δεν ισχύει, καθώς ο διοικητής του εμφανίζεται (με τα δικά μας χρήματα) ιδιαίτερα… γαλαντόμος, προχωρώντας σε δαπάνες που δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση.

Η σπατάλη εδράζεται σε τρεις άξονες: τις αμοιβές τρίτων για υπηρεσίες που θα μπορούσε να εκτελέσει ο οργανισμός με πολύ λιγότερα χρήματα, αν έκανε τις στοιχειώδεις προσλήψεις, τα μεγάλα ποσά για τα έξοδα μετακίνησης του διοικητή κ. Πρωτοψάλτη και υποδιοικητών, και, τέλος, τη σπατάλη σε διαφημίσεις και επικοινωνιακές εκστρατείες για το έργο της ΔΥΠΑ, η οποία ξοδεύει ποσά που αναλογούν σε πολυεθνικές εταιρίες.

«Λοιπές αμοιβές προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες»

Για το 2024 από τον κωδικό ΚΑΕ0439 που αφορά τα έξοδα «Λοιπές αμοιβές προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» εκταμιεύονται τα ποσά συνήθως για τις διάφορες αναθέσεις σε εταιρίες. Το Υπουργείο Εργασίας ενημερώνει, όπως αποτυπώνεται στα έχοντας υπόψη της απόφασης έγκρισης του προϋπολογισμού, ότι έχουν μειωθεί πιστώσεις ύψους 283.080,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 0439 προκειμένου να διατηρηθεί σταθερό το οικονομικό αποτέλεσμα του φορέα.

Ανατρέχοντας στο ποσό των πιστώσεων που τελικώς διαμορφώθηκε για τον συγκεκριμένο ΚΑΕ 0439, αντιστοιχεί το ποσό των 4.916.920,00 ευρώ. Ενα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, το οποίο προφανώς η υπηρεσία έκρινε απαραίτητο και ανάλογα προγραμματίζει να διαθέσει.

Η έγκριση του προϋπολογισμού της ∆ΥΠΑ

«Εξοδα μετακινήσεων εκτός έδρας του διοικητή και υποδιοικητών ΔΥΠΑ»

Σύμφωνα πάντα με τη σχετική υπουργική απόφαση, «οι πιστώσεις των ΚΑΕ 0771, 0772, 0775, 0781, 0782 και 0783 μειώθηκαν συνολικά κατά 126.920,00 ευρώ, σύμφωνα με το καθοριζόμενο ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του διοικητή και των τριών υποδιοικητών». Ανατρέχοντας στα ποσά των πιστώσεων που τελικώς διαμορφώθηκαν για τα έξοδα 2024 μετακινήσεων του διοικητή ΔΥΠΑ και των υποδιοικητών για τους κωδικούς αυτούς, αντιστοιχεί το συνολικό ποσό των 228.436
ευρώ.

Εάν προσθέσουμε το ποσό που το υπουργείο μείωσε κατά 126.920,00 ευρώ, θα προκύψει το ποσό που το διοικητικό συμβούλιο της ΔΥΠΑ ζήτησε αλλά το υπουργείο δεν ενέκρινε, και αντιστοιχεί στο ποσό των 355.356 ευρώ. Περίπου τα μισά από τα ποσά που εγκρίθηκαν αφορούν δεσμεύσεις για μετακινήσεις, οδοιπορικά και έξοδα διανυκτέρευσης στο εξωτερικό.

Διαφημίσεις

Στο ΚΑΕ εξόδων 0851 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις ύψους 2.000.000 ευρώ. Σε ξεχωριστό ΚΑΕ 9491 Εξόδων Δαπάνες Διαφημίσεων (Ταμείο Ανάκαμψης) έχει δεσμευτεί ποσό 372.000,00 ευρώ. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, σε ειδική συνεδρίαση πριν από λίγες εβδομάδες ειδικά για τη ΔΥΠΑ, ο διοικητής και οι υποδιοικητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις των βουλευτών.

Στη σχετικές ερωτήσεις πόσο κοστίζουν οι «Ημέρες Καριέρας» και οι διαφημίσεις και γενικά για τη μεγάλη επικοινωνιακή δαπάνη της ΔΥΠΑ, ο διοικητής υπερασπίστηκε την αλλαγή της πολιτικής που ακολουθεί πλέον η ΔΥΠΑ ως μια σύγχρονη εξωστρεφής υπηρεσία που επικοινωνεί με τους δικαιούχους ενημερώνοντας για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της.

Συνολικά, εάν προσθέσουμε όλες τις δεσμεύσεις για διαφημίσεις, δαπάνες εκδηλώσεων, εκθέσεις, δεξιώσεις και συνέδρια, τότε η ΔΥΠΑ έχει δεσμεύσει για το 2024 πιστώσεις ύψους 4.042.000,00 ευρώ. Οπως παρατηρεί ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Κωνσταντίνος Λιβέρης, «με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε ο οργανισμός να κατασκευάσει πάνω από 80 σπίτια 80 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να τα διαθέσει σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη»!

Τα έσοδα της ΔΥΠΑ: Δόσεις για τα χορηγηθέντα δάνεια του ΟΕΚ και τόκοι από τα αποθεματικά του οργανισμού

Κάθε χρόνο εισρέουν στα ταμεία της ΔΥΠΑ συγκεκριμένα ποσά από τις οφειλόμενες δόσεις των χορηγηθέντων δανείων του ΟΕΚ αλλά και των δόσεων από τα οφειλόμενα από τα παραχωρητήρια των εργατικών κατοικιών. Στον ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 2236 αποτυπώνονται οι εισφορές των εργαζομένων του δημόσιου τομέα υπέρ ΟΕΚ-ΟΕΕ και των εργαζομένων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα υπέρ ΟΕΕ. Στον κωδικό αυτό για το 2024 έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 139.487.088,16 ευρώ.

Στον ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 7231 αποτυπώνονται τα ποσά από επιστροφή άτοκων δανείων που χορηγήθηκαν σε εργατοϋπαλλήλους δικαιούχους του ΟΕΚ, στον οποίο για το 2024 έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 33.000.000,00 ευρώ.

Στην κατηγορία εσόδων του ΚΑΕ 3000 Εσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα του ΝΠΔΔ έχουν προϋπολογιστεί έσοδα ύψους 51.000.000,00 ευρώ. Τα έσοδα αυτά κατά κυρίως λόγο οφείλονται από τόκους από τα αποθεματικά της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 3516 τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης έχουν προϋπολογιστεί έσοδα ύψους 34.842.000,00 ευρώ.

Στον ΚΑΕ 3524 Πρόσοδος από Τόκους του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ έχει προϋπολογιστεί ποσό ύψους 11.000.000,00 ευρώ. Στον ΚΑΕ 3393 Εσοδα από Τίμημα λόγω Παραχώρησης Ακινήτων γενικά έχει προϋπολογιστεί ποσό ύψους 4.500.000,00 ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις πληρωμές οφειλών των οριστικών παραχωρητηρίων των εργατικών κατοικιών του ΟΕΚ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΔΥΠΑ επί πολλά χρόνια εισέπραττε από τους εργαζομένους την εισφορά τους υπέρ ΟΕΚ αλλά εισέπραξε και τα διαθέσιμα αποθεματικά το 2012, όταν καταργήθηκαν ο ΟΕΚ και η Εργατική Εστία. Συνεπώς, ένα μεγάλο ποσό από τους τόκους που εισπράττει κάθε χρόνο η ΔΥΠΑ οφείλεται ακριβώς από τα ποσά για τη στέγαση.

Συμπερασματικά, το ποσό του ελλείμματος των 770.400.000 ευρώ δεν οφείλεται στο σύνολό του εξαιτίας της δαπάνης που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 6213 – Χορήγηση Δανείων σε Φυσικά Πρόσωπα, ύψους 550.100.000,00 ευρώ. Αν συνυπολογίσει κανείς και τα έσοδα από τις δόσεις δανείων ΟΕΚ – τόκους αποθεματικών ΟΕΚ – εισφορές υπέρ ΟΕΚ, τότε το ποσό της τελικής δαπάνης που τελικώς θα πρέπει να υπολογιστεί εξαιτίας της στέγασης δεν θα είναι 550.100.000 ευρώ, αλλά πολύ μικρότερο.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο Viber για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

Περισσότερα Βίντεο

Latest News

Διαβάζονται τώρα

More Articles Like This