Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

Όλες οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για το 2020, αλλά με επιπλέον φόρους 773.000.000€!

Αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μηνιαίων αποδοχών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2020 εκατομμύρια μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς, από το νέο έτος, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση τη νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα που προωθεί η κυβέρνηση.

Από την 1/1/2020 τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, που προβλέπουν:
1) Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ.
2) Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ για τους φορολογουμένους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9%, θα δίνει και πάλι έμμεσο βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον σήμερα.
3) Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 33 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος βαρύνεται με ένα εξαρτώμενο τέκνο. Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με ένα εξαρτώμενο τέκνο θα ανέρχεται σε 810 ευρώ.
Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9%, θα δίνει έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρώ (ακριβώς) σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με ένα εξαρτώμενο τέκνο.
4) Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 123 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος βαρύνεται με δύο εξαρτώμενα τέκνα (συν 33 ευρώ για το πρώτο και συν 90 ευρώ για το δεύτερο τέκνο). Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με δύο εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 900 ευρώ. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9%, θα δίνει έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 10.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
5) Περαιτέρω προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το τέταρτο. Συνεπώς:
* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με τρία εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.120 ευρώ. Η έκπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 11.000 ευρώ.
* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (πέντε, έξι, επτά, οκτώ ή περισσότερα) θα ανέρχεται σε 1.340 ευρώ. Η έκπτωση αυτή θα αντιστοιχεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματος 12.000 ευρώ.
6) Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.
7) Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται στη φορολογική κλίμακα, πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από το 2020

Με τις παραπάνω αλλαγές η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα ισχύσει από το 2020 για μισθωτούς και συνταξιούχους, θα έχει ως εξής:
α) Συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ.
β) Συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ.
γ) Συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ.
δ) Συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ.
ε) Συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ο φόρος που θα προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται:
– κατά 777 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
– κατά 810 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
– κατά 900 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
– κατά 1.120 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Η νέα αναμορφωμένη φορολογική κλίμακα θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1/1/2020. Ως εκ τούτου, από το νέο έτος οι κρατήσεις αυτές θα μειωθούν για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα μειωθούν από την 1/1/2020:
* έως 14,75 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ κάθε μήνα και δεν βαρύνονται με τέκνα,
* έως 13,33 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 633 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με ένα τέκνο,
* έως 16,67 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με δύο τέκνα,
* έως 26,67 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με τρία τέκνα.

Οι μειώσεις αυτές θα προκαλέσουν ισόποσες αυξήσεις στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν κάθε μήνα οι παραπάνω μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Επιβαρύνσεις προβλέπει ο Προϋπολογισμός

Πρόσθετες επιβαρύνσεις για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων επιφυλάσσει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2020.

Το νέο έτος οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους 773.000.000 ευρώ. Το βάρος θα πέσει στα φυσικά πρόσωπα και κυρίως στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους αγρότες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που θα υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρους αυξημένους κατά 1,045 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα, τις περιουσίες και τις συναλλαγές τους.

Άλλα 174.000.000 ευρώ επιπλέον φόροι θα επιβαρύνουν τα εισαγόμενα αγαθά, την εγχώρια παραγωγή και άλλες κατηγορίες εισοδημάτων και δραστηριοτήτων.
Οι μόνοι οι οποίοι, τελικά, θα έχουν όφελος από τον νέο Προϋπολογισμό θα είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, των οποίων τα φορολογικά βάρη προβλέπεται να μειωθούν κατά 446.000.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται, βεβαίως, ότι η βασική προτεραιότητα της δημοσιονομικής στρατηγικής για το έτος 2020 αποτελούν η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, η μείωση της υπερφορολόγησης, η ενίσχυση των επενδύσεων και των διαθέσιμων εισοδημάτων των πολιτών και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

«Παγίδα» οι ηλεκτρονικές δαπάνες!

Ο νέος φορολογικός νόμος προβλέπει και την υποχρέωση εκατομμυρίων φορολογουμένων με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μισθώματα ακινήτων να καλύπτουν ποσοστά έως και 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής (μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή μέσω e-banking κ.λπ.).

Διαβάστε επίσης: «Μπλόκο» στις διπλές εισφορές σε όσους έχουν δεύτερη επαγγελματική απασχόληση σχεδιάζει η Κυβέρνηση

Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού, το μη καλυπτόμενο ποσό θα φορολογείται με 22%.

Επίσης, προβλέπονται τα έξης:
• Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για όλα τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα.
• Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων, από οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις προς ιδιώτες αγοραστές. Η αναστολή προβλέπεται να ισχύσει για τρία χρόνια, από το 2020 έως το 2022.
• Περαιτέρω αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για τα επόμενα τρία χρόνια, από το 2020 έως το 2022.
• Έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων και μέχρι ποσού 16.000 ευρώ. Η έκπτωση θα παρέχεται για τα εισοδήματα των ετών 2020-2022. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της έκπτωσης θα κατανέμεται στα επόμενα τέσσερα έτη.
• Καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων για όλες τις επιχειρήσεις.
• Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% από 24% που είναι σήμερα για τα είδη πρώτης ανάγκης που απευθύνονται στη βρεφική ηλικία.
• Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% από 24% για τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.
• Βελτίωση των διατάξεων για τις παροχές σε είδος με βασική κατεύθυνση τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για χιλιάδες εργαζομένους αλλά και για στελέχη επιχειρήσεων.
• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για αγορές αυτοκινήτων φιλικών προς το περιβάλλον.
• Μείωση των προθεσμιών παραγραφής φορολογικών υποθέσεων από 20 σε 10 ή 5 έτη, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή.
• Επιβολή τελών στα σκάφη της παράκτιας αλιείας.
• Αλλαγές στην πάγια ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, με κυριότερη την αύξηση των ανώτατων ορίων μηνιαίων δόσεων από 12 σε 24 για τις οφειλές που προέρχονται από τακτικά επιβαλλόμενους φόρους και από 24 σε 48 για τις οφειλές που προέρχονται από έκτακτους φόρους και πρόστιμα.
• Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω.
• Κατάργηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πολύτεκνοι με ανήλικα άγαμα τέκνα.
• Κίνητρα για την εγκατάσταση πλούσιων αλλοδαπών επενδυτών στη χώρα μας μέσω τροποποιήσεων στις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία.
• Απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
• Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
• Ρύθμιση της αγοράς για τις ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων (bareboat chartering) και πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση.
• Εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο.
• Περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως ένα ευρώ ανά φορολογούμενο, προκειμένου και με αυτόν τον τρόπο να αποφορτιστεί η λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης.
• Καθιέρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών μέσω συμβολαιογράφων.
• Παροχή στις επιχειρήσεις της δυνατότητας να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να χρειάζεται να έχουν εξασκήσει προηγουμένως όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλότερο από το ύψος της οφειλής.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ