7-6-2020

Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης οι πολίτες με βαριάς μορφής αναπηρία

Από την υποχρέωση να καταβάλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται οι πολίτες που έχουν βαριάς μορφής αναπηρία.

Δείτε επίσης: «Πάρε κόσμε» από τον ΟΔΔΥ! Δίνει αυτοκίνητα με 150 ευρώ

Σύμφωνα με το Lawspot.gr, από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από 80% και άνω και δεν προσµετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων αυτών, σύμφωνα µε το άρθρο 18 παρ.1 του πολύ πρόσφατου νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παναγιώτης Λιάκος
Παναγιώτης Λιάκος
Ελένη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ